Till sidans huvudinnehåll

Ny gång- och cykelbana längs med Mölndalsån, vinter 2023 – höst 2023

Publicerad 22 december 2022

I januari påbörjas arbetena med en ny gång- och cykelbana längsmed Mölndalsån. Åtgärderna ska bidra till en tryggare och säkrare miljö för cyklister och gångtrafikanter.

Arbetet innebär att körbanan kommer att minskas med ett körfält mellan Varbergsbron och S:t Sigfridsgatan, samt att vänstersvängfältet uppemot Fredriksdalsgatan tas bort. Detta för att möjliggöra breddningen av gång- och cykelbanan.

Framkomligheten kommer att påverkas för samtliga trafikslag under projekttiden. Gång- och cykeltrafik kommer att hänvisas till motsatt sida Mölndalsvägen (följ orange hänvisning) och fordonstrafiken kommer att ha ett fält mindre att nyttja.

${loading}