Aktuelltarkiv 2018-10-15T01:44:10Z Göteborgs Stad http://goteborg.se/wps/myportal/aktuelltarkivet/aktuellt?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/aa069d66-c73b-4090-9e63-fcac6f1772e0 <![CDATA[Spårarbete Vasagatan 15 – 17 oktober]]> Arbetet kommer att pågå under två nätter mellan 15 – 17 oktober kl. 22 – 06. Bullrande arbete nattetid kan förekomma.

Gående kommer att ledas förbi arbetsområdet och biltrafiken kommer att ledas annan väg, följ skyltning på plats.

Aktuell information om kollektivtrafiken finns på www.vasttrafik.se 

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/aa069d66-c73b-4090-9e63-fcac6f1772e0 2018-10-15T01:44:10Z
<![CDATA[Spårarbete för Ringön Depå]]> Begränsad framkomlighet på Hjalmar Brantingsgatan under byggtid

Under arbetet stängs ett körfält av på Hjalmar Brantingsgatan i riktning mot Backaplan. För att kunna behålla två körfält öppna på Hjalmar Brantingsgatan används tillfälligt den nya gång- och cykelbanan till fordonstrafik. Gående och cyklister leds tillfälligt om till den gamla gång- och cykelbanan.

Spårvagnarna ställs in och vi arbetar natt under två helger i november

Hållplats Frihamnen dras in för spårvagnar under de två första helgerna i november. Då arbetar vi dygnet runt med att lägga in växlarna till de nya in- och utfartsspåren. Ett arbete som kommer att låta en del. Från den 2 november kl 9.00 till den 5 november kl 04.00 är hållplats Frihamnen avstängd för all spårvagnstrafik. Likaså från den 9 november till den 12 november kl 04.00.

Läs mer om hur spårarbetet påverkar kollektivtrafiken på: www.vasttrafik.se

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/588d051d-e6dd-4660-9843-ba0ccc03a38c 2018-10-15T01:27:06Z
<![CDATA[Välkommen till öppet förmöte 18 oktober och nämndmöte 23 oktober i Askim-Frölunda-Högsbo]]>

 

Tid för öppet förmöte: 18 oktober klockan 18–19
Plats: Högsbo bibliotek

Stadsdelsnämndens politiker kommer att lyssna och samtala kring frågor som engagerar dig.
 

Tid för nämndmöte: 23 oktober klockan 17
Plats: Frölunda kulturhus

Du är välkommen att lyssna på politikernas diskussioner och beslut.

Några ärenden som behandlas:

•      Svar på remiss Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

•      Ansökan om Miljöstimulansmedel 2019


Dagordning och handlingar

Du hittar dagordning och alla handlingar på www.goteborg.se/namndhandlingar (välj SDN Askim-Frölunda-Högsbo).

 


Politiker i Askim-Frölunda-Högsbo

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga politiker i stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo: Politiker i Askim-Frölunda-Högsbos stadsdelsnämnd

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/64290748-9322-4703-93a7-c3440aa32d98 2018-10-12T04:33:30Z
<![CDATA[Trafikverket informerar: Avstängning av ett körfält på Almedalsvägen i höjd med Sankt Sigfridsbron]]> http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/170da8fe-eb0a-40ab-8a8c-9f986b551381 2018-10-12T02:10:15Z <![CDATA[Körfält öppnas åter på Nils Ericsongatan helgen v. 43]]> I och med förberedande arbeten i området har biltrafiken hänvisats till en fil en bit av sträckan. Nu öppnas den avstängda filen, vilket innebär att två filer åter kan användas. Av dessa leder en fil upp på Götaälvbron mot Hisingen och en fil leder österut mot E20/E6/E45. Följ skyltning på platsen.

För information om containerpassage, läs mer här.

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/33b59f70-f891-462b-98dc-a98392b019e5 2018-10-12T02:00:17Z
<![CDATA[Spårvagnarna gnisslar vid lövhalka]]> Så snart löven är borta kommer rälsen och hjulen att smörjas igen och gnisslet minskar.]]> http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/0aea3fb3-8bd9-4997-a93f-96280a90a871 2018-10-12T12:39:38Z <![CDATA[Välkommen på presentation av nya riktlinjer och stödformer]]>
 • Datum: tisdag 6 november 2018
 • Tid: kl. 18-20
 • Plats: Göteborgs Litteraturhus
 • Adress: Heurlins plats 1b, Göteborg
 • OSA senast söndag 28 oktober till kulturstod@kultur.goteborg.se. Vänligen skriv OSA i ämnesfältet.

  I våras tog kulturnämnden beslut om förändringar i stöden till det fria kulturlivet. Förändringarna innebär att stödformerna ska uppdateras och kopplas närmare till de strategiska målen i Göteborgs Stads kulturprogram.

  Redan i oktober kommer nämnden att besluta kring nya riktlinjer för kulturstöd. Inför detta vill vi bjuda in dig som är verksam aktör, samt dina samarbetspartner till en kväll där vi berättar om förändringarna som är på gång. Vi hoppas att du har möjlighet att komma!

  Vi kommer bland annat att berätta om några av stödformerna som kommer att förändras. Verksamhetsstöd kommer att öppnas att söka för alla. Projektstöd och Stöd till interkulturella projekt slås ihop till en ny stödform. Ett Utvecklingsstöd ska inrättas. Ett fåtal organisationer som har s.k. specialdestinerade stöd kommer att ges ett Riktat stöd. Tidsplanen är att de nya riktlinjerna införs under 2019 och gäller i alla stödformer från 2020.

  Kerste Broberg, utvecklingsledare Kulturstrategiska avdelningen och Myriam Mazzoni, enhetschef kulturstöd, kommer att hålla i presentationen och kollegor från Kulturstöd kommer att finnas på plats. Efter presentationen kommer det finnas utrymme för diskussion, feedback och frågor!

  Vi bjuder på varm dryck och fika.

  Varmt välkommen!

  ]]>
  http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/b750b4bb-5982-4b05-b7b4-ea6f7d1f8f57 2018-10-11T04:13:59Z
  <![CDATA[Ny tillfällig gång- och cykelpassage vid uppfart till Götaälvbron]]> Montering av samtliga containrar påbörjas i vecka 43 och gång- och cykelpassagen börjar användas när pålningsarbetet startar ett par veckor senare. Fram till dess är befintlig gång- och cykelbana öppen. Passagen kommer att ha öppna fönster som vetter mot Nordstan, vara belyst och halksäkras. Containrarna kommer att nedmonteras efter årsskiftet när arbetet med pålning och spontning på platsen beräknas vara färdigt.

  ]]>
  http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/079cca06-c89a-4c29-b0a6-0c5cc87af94e 2018-10-11T01:04:23Z
  <![CDATA[9 projekt får projektstöd för Höstlov/Jullov, beslut 8 oktober 2018]]> Utskottet för kulturstöd beslutade den 8 oktober 2018 att fördela 300 000 kr till nio av de sökande projekten.

  Fördelning av projektstöd avseende höst- och jullov 2018:

  • Apelmo Musik - 16 000 kr
  • Erna och Victor Hasselblads stiftelse - 20 000 kr
  • Evelyn Jons AB - 40 000 kr
  • Hammarkullen konsthall förening - 23 000 kr
  • Passalen - 43 000 kr
  • Possibilitas ekonomisk förening - 35 000 kr
  • Possibilitas ekonomisk förening - 38 000 kr
  • Röda Sten Konsthall - 45 000 kr
  • Yvette Gustafsson firma - 40 000

  Summa 300 000 kr.

  Utskottet för kulturstöd avslår övriga ansökningar.

  ]]>
  http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/63dac998-9a3c-4115-bd30-2c6d2c57537f 2018-10-10T02:37:21Z
  <![CDATA[Hur vill du att Skanstorget ska se ut?]]> Från och med den 9 - 23 oktober kan du som är göteborgare och har fyllt 16 år eller är äldre vara med och rösta om hur Skanstorget ska se ut i framtiden. Se förslagen och rösta här!

   

   

  ]]>
  http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/16be772d-e149-4f3f-9520-af6912adfc5c 2018-10-09T10:39:16Z
  <![CDATA[9 projekt får Interkulturellt projektstöd, beslut 8 oktober 2018]]> Fördelning av stöd för Interkulturella projekt:

  • Assyriska Föreningen i V:a Frölunda: 30 års jubileet för Assyriska kulturhuset i Västra Frölunda - 40 000 kr
  • Culture Development Center CDC: Somaliska bok och kulturmässa - 40 000 kr
  • Ge-Po AB: ”Ali behöver hjälp att överleva” - 50 000 kr                   
  • International Akito Company: Fåglarnas Färd - 95 000 kr                
  • JUSTIN TEATERPRODUKTION: Balkan New Film Festival 2018 - 50 000 kr
  • Louvaio Productions: Elaha Soroor - turné i Västsverige - 30 000 kr                     
  • Possibilitas: Bosphorus Ensemble -Fas2 - 50 000 kr   
  • Sverigefinska Riksförbundet Västra Götaland: En finsk musikkväll Kasmir & DJ Team Götes - 30 000 kr    
  • Ung FAPS: FRAMES Collective - Portuguese Film Festival - 50 000 kr

  Summa 435 000 kr.

  Utskottet för kulturstöd avslår övriga ansökningar.

  ]]>
  http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/4eb29e45-e244-461b-b16c-a1f0b7595e7f 2018-10-09T10:28:20Z
  <![CDATA[Nattarbeten vid Park Viktoria 15 oktober – 10 december]]> Arbetena beräknas starta 15 oktober och pågå till 10 december. Arbetet sker nattetid kl. 22.00 – 06.00.

  Trafiken kommer inte att påverkas. Arbetena kan medföra mindre buller när fogarna slipas, men när allt är klart räknar vi med att spårvagnstrafiken rullar lite tystare. Vi hoppas på ditt överseende under tiden arbetena pågår.

  ]]>
  http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/0571f1f5-53d6-477f-b902-c3f3fb6298e3 2018-10-08T03:18:38Z
  <![CDATA[Klimatklokt]]> http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/493352b6-a329-4fb5-9cc5-a68a0fc11e3d 2018-10-06T12:00:10Z <![CDATA[Maria är en av 1,3 miljoner anhöriga i Sverige]]> Maria har en vuxen dotter som under lång tid brottats med psykisk ohälsa. De har daglig kontakt, främst över telefon, men de träffas rätt så ofta. Att vara anhörig kan betyda olika saker för olika personer. Vissa anhöriga behöver vara ett stöd i vardagen genom att hjälpa till i hemmet, boka läkartider, betala räkningar eller handla. Andra behöver ett mer emotionellt stöd och finnas tillgängliga för samtal. För Maria handlar det främst om det senare. Det är dock inte alltid som stödet efterfrågas utan ena dagen kan behovet vara stort och den andra dagen blir man avvisad. Det är en balansgång som gör att det kan vara svårt för en anhörig att veta hur en ska agera.

  - Att vara mamma innebär ju att stötta och att vara tillgänglig vid behov. Men det blir svårare när du har ett barn som är sjukt, har ”ont i själen” och har svårt att finna sin plats i tillvaron. Jag kan inte vara både mamma och psykoterapeut, säger Maria.

  Familjens samtal cirkulerar till stor del kring dotterns situation och ibland måste man påminna sig om att prata om annat än problem, diagnoser och behandlingar menar Maria.

  Svårt att sätta gränser

  Många anhöriga kämpar med att hitta sätt att vara ett stöd på ett hållbart sätt, att hjälpa utan att stjälpa. Det kan vara svårt att sätta gränser och det leder ofta till en känsla av att inte vara tillräcklig antingen som stöd, person eller familjemedlem.

  - Det här är ett dilemma som alla anhöriga jag träffar kämpar med. Hur ska man hantera sin livssituation? Att vara så involverad i sin närståendes liv, kanske vara den enda person som han eller hon vänder sig till och den enda som vet hur hon egentligen har det. Samtidigt händer det ofta att den närstående stänger dörren, och värnar om sin självständighet. Det är svårt för de anhöriga att se stora behov och inte kunna hjälpa, säger Tina Hermansson, anhörigkonsulent, Göteborgs Stad.

  Att få stöd som anhörig

  Maria berättar att hon inte hade någon att prata med förr, hennes vänner som inte var i samma situation kunde inte förstå.  Hon sökte hjälp privat hos psykologer och samtalsterapeuter innan hon kom i kontakt med kommunens anhörigcentrum. Det var en vän som tipsade henne. Anhöriga har rätt att få stöd av kommunen och på anhörigcentrum i Göteborgs Stad kan en träffa andra anhöriga i liknande situationer och delta i samtalsgrupper. Maria säger att hon genom att prata med andra har insett att hon inte är ensam i sin situation. Hon har förstått att det inte är hennes fel att hennes dotter är sjuk. Stödet har varit mycket värdefullt, samtidigt menar hon att det bara lindrar på ytan. Roten till hennes oro är dotterns sjukdom och livssituation. Det är inte förrän hon mår bättre, tar del av rehabilitering och ingår i ett sammanhang, som Marias oro kommer släppa. Hon hoppas att hennes dotter blir diagnosfri en dag. Det är viktigt att tro på förändring och att det kommer bli bättre.

  - Prata med andra anhöriga som förstår, och bli inte för cynisk. Det gäller att behålla hoppet och tro på att saker och ting kan förbättras. Ta vara på tiden när din närstående mår bra, säger Maria.

  Maria heter egentligen någonting annat.

  ]]>
  http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/4f62a9fb-7980-47a9-8ef4-71e1d6f04bb9 2018-10-05T01:28:22Z
  <![CDATA[Vasabron oktober 2018]]> Spårarbete påbörjas vid hållplats Grönsakstorget och grönytan tas bort I samband med rekonstruktionen av Vasabron passar vi också på att göra nödvändiga spårarbeten i anslutning till bron. Med start den 15 oktober byter vi spåren vid hållplats Grönsakstorget. Det innebär att asfalten mellan spåren schaktas bort, spårkonstruktionen förstärks och vissa delar byts ut innan asfalten återställs. Därmed tas den grönyta som etablerades där i juni bort. Spårarbetet pågår dagtid mellan 07 och 16 och innebär en del buller.

  ]]>
  http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/33f485d1-14b4-4cb0-9c48-2639f37d9db7 2018-10-04T05:19:15Z
  <![CDATA[Ny hållplats vid Rambergsvallen]]> Trafiken påverkas under byggtid med start i september 2018

  Under arbetet hålls två av fyra körfält stängda på Hjalmar Brantingsgatan – ett i vardera riktning. Även en del av Munkedalsgatan kommer att vara avstängd under byggtid.

  Ny tillfällig övergång över Hjalmar Brantingsgatan

  Under andra veckan i oktober öppnar en ny, tillfällig övergång över Hjalmar Brantingsgatan för gående och cyklister. Detta i samband med att gångtunneln rivs och gångvägarna ned till tunneln fylls igen. Den tillfälliga övergången har trafikljus över vägen och ljus- och ljudsignal över spåret. Hastigheten på Hjalmar Brantingsgatan sänks till 40 km/h och blir en del av den permanenta trafiklösningen.

  Kollektivtrafiken går som vanligt från och till Rambergsvallen under hela hösten.

  ]]>
  http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/0957354b-b8c8-45ce-876b-2ffe60397f3b 2018-10-04T05:08:20Z
  <![CDATA[Snart öppnar Familjecentralen i Sannegården]]> På centralen kommer det att finnas en öppen förskola, BVC och socialtjänst under ett och samma tak, i nära samverkan med barnmorskemottagningen på Eriksberg. Här kommer du att kunna träffa andra föräldrar, utbyta erfarenheter och få stöd i din föräldraroll samtidigt som barnen kan leka och utvecklas. Familjecentralen är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.

  I anslutning till familjecentralen planeras även en generationsöverskridande mötesplats – ett allaktivitetshus. Adress för Lundbys nya familjecentral och allaktivitetshus är Vintergatan 1A. Den 16 november invigs de båda verksamheterna, håll utkik på vår Facebook-sida Göteborgs Stad Lundby för mer information.

  Här hittar du mer information om familjecentraler i Göteborgs Stad.

  ]]>
  http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/35c14a01-5743-4ca6-9b09-6ecd63be8ff9 2018-10-04T04:32:27Z
  <![CDATA[Nytt från Norra Hisingens stadsdelsnämnd den 25 september 2018]]> Åtgärdsplan för ekonomin

  Senaste prognosen för 2018 pekar på ett underskott på minus 40 miljoner kronor. Förvaltningen har tagit fram förslag på kortsiktiga åtgärder som nämnden fattade beslut om, bland annat åtgärder inom äldreomsorgen samt ett tillfälligt avsteg från att endast ha 5 procent andel timanställda. Förvaltningen har arbetat fram långsiktiga strategier för att få ekonomi i balans på sikt. Nämnden fattade beslut om att ta av eget kapital samt ansöka från kommunstyrelsen om att få ta ytterligare av eget kapital.

  Nämnden fattade beslut om ny inriktning för mötesplatser, se nedan.

   

  Ny inriktning på mötesplatser

  Nämnden fattade beslut om en ny inriktning för mötesplatser. Det innebär att förvaltningen nu ska komma med en tydligare beskrivning till nämndmötet den 11 december: Vilken organisation och arbetssätt, omfattning och kvalitet våra mötesplatser ska ha i framtiden. Förvaltningen kommer jobba med frågan om förändring av mötesplatser i dialog med medarbetare och berörda kommuninvånare.

  Beskrivning av hur Norra Hisingen arbetar systematiskt med arbetsmiljön

  Norra Hisingen har lägst sjukfrånvaro av stadsdelarna. Det beror på tidiga insatser rehabilitering och fokus på hälsofrämjande arbete.

   

  Uppföljning av Norra Hisingens arbete med mål och uppdrag

  Uppföljningsrapporten kan du läsa i sin helhet genom länken längst ned.

   

  Avtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentral

  Nämnden fattade beslut om att förlänga avtalet i två år.

   

  Länk till föredragningslista, samtliga ärenden med underlag samt protokoll.

   

   

  ]]>
  http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/a9565894-8dce-4c3e-904b-fc2a94418737 2018-10-04T09:49:43Z
  <![CDATA[Informationsträff 20 september - film och presentation]]> Ladda ned presentationen som PDF längst ned, eller se en film från informationsträffen där Kerste Broberg, utvecklingsledare Kulturstrategiska avdelningen, och Myriam Mazzoni, enhetschef kulturstöd, presenterar de planerade förändringarna i kulturstödsformerna.

   

  ]]>
  http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/6239cd16-83ed-4941-a5b1-3ba1f4ccc02c 2018-10-03T04:31:56Z
  <![CDATA[Nämndmöte i Angered med tema barnbokslut]]> Information om Barnbokslut

  I Angered görs ett barnbokslut för att följa upp hur barn har det i stadsdelen. Det görs för att få en helhetsbild och ett samlat underlag för att på ett mer fokuserat sätt arbeta med FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Stadsdelsförvaltningen Angered deltar sedan 2004, som enda stadsdel i Göteborgs Stad, i ett nationellt partnerskap för barnets rättigheter.

  I bokslutet ingår statistik om barnen i Angered, till exempel vilka åldersgrupper som är störst, hur många barn per hushåll som är vanligast och könsfördelning mellan pojkar och flickor. All statistik jämförs mellan stadsdelen Angered och Göteborg Stad i stort. Undersökningen visade bland annat att nästan hälften av barnen som bor i lägenhet (år 2014) bor trångbott. Att bo trångt betyder här att det bor fler än två personer per rum. Kök och vardagsrum är inte inräknat.

  Barnbokslutet visar också att Angereds elever upplever större möjligheter till delaktighet och inflytande i skolan än i Göteborgs Stad som helhet. I den senaste trygghetsundersökningen från 2017 upplever 83 procent av föräldrar med barn i förskola/skola att barnen är mycket eller ganska trygga i skolan. Det är en stor förbättring jämfört med året innan då siffran var 65 procent.

  - Det är unikt att vi gör ett barnbokslut. Att vi vill visa på barnens situation i Angered, och lyfta detta för att prata om det som är bra men också det som är mindre bra. Vi behöver alla hjälpas åt, hur kan vi utveckla barnbokslutet? Sa Yvonne Palm (S), förste vice ordförande.

  Uppföljningsrapport 2, 2018

  Fyra gånger per år gör stadsdelsförvaltningen en uppföljningsrapport som lämnas till stadsdelsnämnden. Uppföljningsrapporten beskriver hur arbetet går i förvaltningen.  

  Förvaltningens ekonomiska åtgärdsplan som beslutades i mars gäller fortfarande. Det innebär bland annat fortsatta inköps- och anställningsrestriktioner.

  Sedan flera år tillbaka har Angereds stadsdelsnämnd fokuserat på tre övergripande mål; förbättrad folkhälsa, ökad trygghet och ökade resultat i skolan. I målet förbättrad folkhälsa ingår målet om ökat antal personer som deltar i valet 2018. Under mötet presenterades därför de demokratistärkande insatser som gjorts för att öka deltagandet i valet. Genom till exempel medborgarstyrda projektet Angered är här har demokratiambassadörer synts på många platser i Angered fram till valet.

  Övriga insatser är bland annat:

  • Föreläsningar och seminarium
  • Filmvisningar
  • Demokratifest och valvaka
  • Camp Demokrati- demokratiskola
  • Förtidsröstning- ett ökat antal lokaler för förtidsröstning
  • Samverkan med föreningsliv vid flera event

  Valdeltagandet i Angered har ökat jämfört med förra valet, och i några områden har det ökat så mycket som 6 procentenheter.

  - Vårt hårda arbete har gett resultat. Nämnden har haft tydliga mål om ökat valdeltagande. Det här visar att om man inte ger upp så ger hårt arbete långsiktiga resultat. Vi ska vara mycket stolta över detta, sa Ali Moeeni (S) nämndordförande.

  - Att öka deltagandet är en viktig och stor fråga. Detta visar att förvaltningen har tagit till sig det och ser att det långsiktiga arbetet är viktigt, sa Rickard Ernebäck, stadsdelsdirektör.

  Förlängning av avtal för Hälsoteket i Angered 2019

  Nämnden beslutade att godkänna ett års förlängning av avtalet för Hälsoteket i Angered.

  Förlängning av avtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i Angered 2019–2020

  Nämnden beslutade att godkänna förlängning av avtal med Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i Angered för perioden 2019-2020.

  Övriga ärenden

  I övrigt pratade politikerna bland annat om:

  • Uppföljning av åtgärdsplan gällande stadsrevisionens granskning
  • Redovisning angående handläggningstider inom socialtjänsten
  • Mål- och inriktningsdokument för år 2019
  • Rapport från stadsdelsnämndens presidium
  • Information från stadsdelsdirektören

  Öppna möten

  Politikernas möten är öppna för allmänheten. Det betyder att alla som är intresserade av vad som händer i stadsdelen kan komma och lyssna på politikerna. Klockan 17 får allmänheten ställa frågor till politikerna.

  Ordföranden för Angereds hockeyklubb (Angered HC) kom till mötet för att diskutera klubbens ekonomiska situation. Det är mycket svårt för idrottsföreningar att få sponsring från privata aktörer. I Angered har många klubbar svårt att hålla kvar medlemmar under längre tid. Detta är ofta viktigt för att kunna få sponsring. Klubben har fått bidrag från stadsdelsförvaltningen tidigare för att köpa in material. Men de har varit tvungna att använda pengarna till att hålla klubben i drift. Klubben vill därför skjuta på sin återbetalning av de pengar som skulle återbetalats i slutet av augusti i år.

  - Vi vet att ni behövs i Angered och att ni gör ett viktigt arbete, särskilt för unga tjejer i Angered, sa Yvonne Palm (S), förste vice ordförande.

  - Vi ska titta på detta, både för er och för alla andra föreningar i stadsdelen, för att se vad som är möjligt att göra utifrån regelverket. Det är mycket viktigt att vi dels tar hand om invånarnas skattepengar på ett riktigt sätt men också att vi värnar likvärdighetsprincipen. Det innebär att vi ger alla lika möjligheter och inte gör skillnad på de föreningar och verksamheter som finns i Angered, sa Ali Moeeni, nämndordförande.

  En invånare i Lövgärdet önskar att politikerna ska ha på sig namnskyltar under nämndmötena. Särskilt bra hade det varit när mötet har paus och politikerna är ute i kaféet för att vara tillgängliga och prata med allmänheten. Politikerna meddelar att de har namnskyltar och att de ska uppmuntra varandra att bära dem under mötena.

  Från Storås kommer en invånare till mötet för att tala om trappan vid hållplatsen vid viadukten. Den har varit i mycket dåligt skick sedan mars i år. Personen har varit i kontakt med nämndens ordförande om ärendet vid ett tidigare tillfälle. Ordförande har då bett personen i fråga att komma på nämndens möte för att uppmärksamma mötet på frågan. Ärendet med den trasiga trappan har skickats vidare till ansvarig förvaltning, park och natur.

  En tredje person besöker stadsdelsnämndens möte efter att ha sett den annons som finns i tidningen inför varje möte. Personen uppskattade att det fanns en annons då det kändes mycket välkomnande. Hen uttrycker även att det är intressant att få höra vad politikerna gör och att hen bara vill att allting ska gå bra för nämnden i deras arbete.

  Möten med stadsdelsnämnden

  Under 2018 sammanträder politikerna i nämnden den 23 oktober, 27 november och 18 december.

  För ytterligare information kontakta:

  Ali Moeeni, ordförande för stadsdelsnämnden, 072-571 38 22
  Rickard Ernebäck, stadsdelsdirektör, 031-365 24 42

  Nämndhandlingar

  Här hittar du alla handlingar från nämndens möten

  ]]>
  http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/672d8edf-84ba-4b6d-b4d9-1e8d2c072fd9 2018-10-02T04:53:59Z
  <![CDATA[Ta chansen att påverka hur framtidens bostäder vid Skanstorget ska se ut]]> Göteborg befinner sig i ett skede där stadsutvecklingen pågår för fullt och nu är det dags för Skanstorget att omvandlas. Området där parkeringsplatsen befinner sig idag ska bebyggas. Cirka 200 bostäder planeras med kommersiella lokaler i bottenvåningarna, även en förskola med fyra avdelningar ska byggas. De befintliga parkeringsplatserna kommer att ersättas med en ny underjordisk parkering.
  I oktober är det upp till göteborgarna att avgöra hur nya Skanstorget ska se ut. Just nu pågår en markanvisningstävling där det är upp till göteborgarna att rösta fram det vinnande förslaget.Mer information hittar du här

  ]]>
  http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/a946267d-dd4b-45b1-9125-3d470fda0fa7 2018-10-02T11:08:23Z
  <![CDATA[Nedtagning av riskträd i Kungsparken]]> På uppdrag av Trafikverket har arborister undersökt en hästkastanj i Kungsparken som skadats i stormen den 22 september. De har konstaterat att hästkastanjen är ett så kallat högriskträd och måste tas ner omgående.

  Orsaken till att hästkastanjen utgör en risk för passerande och materiella ting är att två friska huvudgrenar, 7-9 meter långa med en diameter på 35-40 cm, har brutits av i stormen. Av de två huvudgrenarna som återstår så har en av dem en stor spiralformad spricka och den andra, som är en dubbelstam, är försvagad av invuxen bark. De två kvarvarande huvudgrenarna skyddades för vind av de två avbrutna och är nu utsatta för ökad belastning och riskerar att brytas sönder vid kraftig vind.

  Hästkastanjen står i Kungsparken i höjd med Smyrnakyrkan. Området är nu avspärrat av Trafikverket på grund av förberedande arbeten i form av nedtagning och flytt av träd inför bygget av Västlänkens station Haga. Trädet hanteras därför av Trafikverket i samråd med Göteborgs Stad. Hästkastanjen skulle inte tagits ner eller flyttats på grund av Västlänkens station Haga utan den skulle ha bevarats på plats.  

  ]]>
  http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/e3ace61f-4d17-490d-af7f-3555c3c42914 2018-10-02T09:01:25Z
  <![CDATA[Kommunfullmäktiges möte 4 oktober 2018]]> Besök kommunfullmäktiges möte

  Kommunfullmäktiges möten är offentliga och du är välkommen att lyssna från åhörarplatserna. Mötet hålls i Kronhuset, Kronhusgatan 1 D. Du kan hämta en biljett vid entrén, Kronhusgatan 1 D. Det finns gott om åhörarplatser, men det går också att boka plats på telefon 031-368 01 30.

  Följ kommunfullmäktiges möte i direktsändning via webb-TV

  Länk till webb-TV-sändning från kommunfullmäktige 4 oktober 2018

  Sändningen startar kl 16.30.

  Lyssna på kommunfullmäktiges möte i direktsändning i närradion

  Mötet direktsänds via Göteborgs närradio 94,9 MHz.

  Se och lyssna på kommunfullmäktiges möte i efterhand

  Från cirka kl 12 dagen efter mötet, kan du se och lyssna på mötet i efterhand.

  Länk till filmupptagningar från kommunfullmäktiges möten

  Läs handlingarna

  Länk till handlingar till kommunfullmäktiges möte

   

  Läs mer om kommunfullmäktige

  ]]>
  http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/b033235b-bbe7-478d-9e44-02453f7382f9 2018-09-27T09:07:04Z
  <![CDATA[Tre korta frågor och svar om Grundskolans Rektorsverkstad nr 2, Tema: rektors pedagogiska ledarskap]]> 1. Vi har just har just haft rektorsverkstad nummer två och temat var den här gången Pedagogiskt Ledarskap. Hur tänker du kring begreppet pedagogiskt ledarskap i din vardag som rektor?

  - För att vara uppriktig så tänker jag sällan på begreppet i vardagen då min vardag som rektor till stor del innebär att vara närvarande i stunden och hantera den mängd av olika frågor, uppgifter och dilemman som landar på mitt bord. Det är därför min uppfattning att det kan vara en god idé att hitta ett utrymme och ett forum, exempelvis genom rektorsverkstad, för att ge sig själv möjligheten till att reflektera över det pedagogiska ledarskapet.

  2. Under rektorsverkstäderna samlar vi de ca 200 rektorer som jobbar inom den kommunala grundskolan i Göteborg tillsammans med förvaltningsledningen en gång i månaden. Vad är din vision om vad det ska leda till?

  - Min egen vision är, enligt mig, ointressant i sammanhanget. Det är stadens och förvaltningens vision som är rådande och det är min förhoppning att jag ska kunna vara en del i att förverkliga den visionen. Min upplevelse är att det finns en otrolig kraft i stadens rektorer och jag är otroligt stolt och glad att få vara en del av den. Att vi samlas gemensamt emellanåt känns faktiskt både fint, trevligt och väldigt angeläget.

  3. Finns det något tema som skulle du själv skulle vilja se på en kommande Rektorsverkstad?

  - Jag tänker att vårt uppdrag är ett av samhällets absolut viktigaste. Och kanske även ett av det mest komplexa. Det förtroende som vi fått att förvalta kan ibland nästan få mig att tappa andan när jag tänker på det. En del av detta förtroende är att vi faktiskt hanterar skattemedel och således är ekonomi en viktigt del av vårt arbete. Kanske skulle tema ekonomi kunna uppfattas som trist men jag tror faktiskt att det skulle kunna vara värdefullt att skruva av locket på den burken.

   

  Läs även

  Marika Anderssons (rektor på Lövgärdesskolan), reflektioner från Rektorsverkstad nummer 1, i augusti 2018, tema: Tillitsbaserat ledarskap.

   

   

  ]]>
  http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/2891d164-16a2-40e7-832f-6a1506facabf 2018-09-27T08:34:08Z
  <![CDATA[Göteborgs Stad i Uppdrag granskning den 26/9]]> Det är en djupt tragisk händelse som har berört många, både i förvaltningen och i samhället. Vi känner med familjen och Safet, och förstår hans sökande efter svar på det som har hänt.

  Programmet kan väcka frågor hos både media och allmänhet om socialtjänstens handläggning. Här besvaras de vanligaste frågorna.

  Varför har socialtjänsten bara kallat mamman till utredningen om barnen?

  Vid utredning av barn ska båda vårdnadshavarna kallas och vara aktiva i utredningen. Därför har de brev och kallelser som gäller utredningen av barnens situation varit adresserade till ”Vårdnadshavarna” alternativt med båda föräldrarnas namn. Två brev, varav ett rörde ombokning av tid, adresserades till enbart mamman. Även av dessa två brev framgick att båda föräldrarna var kallade.

  I programmet talas det om ”brev efter brev” som ska ha varit skickade till mamman? Förklara.

  De breven gäller utredning om familjens ekonomiska situation. Vi utredning om ekonomiskt bistånd ska, som huvudregel, båda vuxna i hushållet vara med på det inledande mötet. Om inte bägge närvarar hindrar det inte att utredningen fortsätter. Göteborgs Stads datastöd är uppbyggt så att enbart en person kan bära ett ärende, vilket innebär att handlingar till hushållet automatiskt kommer att adresseras till den yngsta vuxna hushållet, i det här fallet kvinnan.

  Varför ansträngde sig inte socialtjänsten mer för att få kontakt med pappan?

  Vid varje enskilt möte med socialtjänsten uppgav kvinnan trovärdiga förklaringar till varför mannen inte deltog, och vi hade ingen anledning att misstro hennes beskrivning. På grund av sekretess får socialtjänsten inte heller ställa frågor till grannar, arbetsgivare etc för att få kontakt med en person för en utredning.

  Utifrån detta och att föräldrarna levde tillsammans, hade gemensam vårdnad om barnen och avsaknaden av tecken på våld eller otrygghet inom familjen hade vi ingen anledning att tro att inte båda föräldrarna var delaktiga i familjens vardagsliv och ekonomi. Om vi hade samverkat bättre mellan enheterna inom socialtjänsten hade vi haft bättre förutsättningar för att kunna upptäcka att något inte stod rätt till och agerat på det.

  Hur har ni kunnat låta er luras under två års tid?

  När till och med de som står varandra närmast och lever tillsammans saknar kunskap och insikt om den egna familjens situation, är det väldigt svårt för utomstående personer att upptäcka det.

  Vad gjorde ni för att säkerställa att familjen hade någonstans att ta vägen när de skulle vräkas?

  Vi hade kontakt med kvinnan innan avhysningen och hon uppgav att de hade löst boende hos en väninna och att familjen därefter skulle flytta utomlands. Hon angav att de därför inte behövde ha någon hjälp av socialtjänsten. När en familj inte vill ha hjälp varken kan eller ska vi gå in och ta över ansvaret. Det vi kan göra är att erbjuda service och stöd och det har vi gjort. Vi hade också bokat in en uppföljande tid efter avhysningsdatumet.

  Säkerställde ni att väninnan som kvinnan hänvisat till var beredd att ta emot familjen?

  Det får vi inte göra. Sekretessen hindrar oss från att ställa frågor till utomstående om dessa frågor kan röja att en person är föremål för socialtjänstens omsorger.

  Av programmet kan tittarna få intryck av att socialtjänsten har beslutat att vräka familjen, stämmer det?

  Det är hyresvärden som begär att kronofogden ska genomföra vräkning.

   

   

  ]]>
  http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/19537def-1922-4e47-951c-b6f656886bb5 2018-09-27T01:11:01Z
  <![CDATA[Flytt och nedtagning av träd under oktober inför bygget av Västlänken]]> Ett femtiotal träd i Nya allén och Kungsparken flyttas under oktober för att bereda plats åt bygget av Västlänken och den nya tågstationen Haga. Merparten av de 50 träden flyttas tillfälligt till en plantskola för att flyttas tillbaka till området när Västlänken är färdigbyggd, medan några träd flyttas permanent till andra platser i parken eller närområdet. 

  För att möjliggöra flytten måste 10 andra träd tas ned. Dessa träd är i för dåligt skick för att vara värda att flytta. Under oktober kommer Trafikverket även ta ner 7 träd i Bergslagsparken inför bygget av Västlänkens deletapp Centralen. De träd som Trafikverket tar ner kommer att ersättas med nya träd efter avslutad byggnation.

  Läs mer på Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling.

  Läs mer på Trafikverkets webbplats för Västlänken om arbetet i Kungsparken och Nya allén.

  Läs mer på Trafikverkets webbplats för Västlänken deletapp Centralen om arbetet i Bergslagsparken.

  ]]>
  http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/887f3001-4057-4f37-bbe9-97f74a5deb0e 2018-09-26T03:33:21Z
  <![CDATA[Detta beslutade Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd den 25 september]]> Lokaler för kulturskolan i ny skola vid Robertshöjdsgatan

  Lokalförvaltningen har genomfört en förstudie över en ny skola i enlighet med stadens beslutade ramprogram för skolbyggnader. I förstudien finns 600 kvm för lokaler till kulturskolan. Den nya skolan beräknas stå färdig till höstterminens start år 2022. Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda beslutade att göra en beställning till lokalsekretariatet av inhyrning av lokaler i den nya planerade skolan vid Robertshöjdsgatan.

  Samverkansavtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden om Hälsoteket i Örgryte-Härlanda

  Hälsoteket är en hälsofrämjande verksamhet som riktar sig till befolkningen över 18 år i Örgryte-Härlanda. Verksamhetens målsättning är att skapa möjligheter för människor att ta ansvar för sin egen hälsa, sprida hälsoinformation samt underlätta samverkan, kommunikation och förståelse mellan invånare och lokala aktörer.

  Verksamheten finansieras av Hälso- och sjukvårdsnämnden och SDN Örgryte-Härlanda och avtalet gäller 2019. Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda beslutade om att förlänga samverkansavtalet om Hälsoteket i Örgryte-Härlanda mellan SDN Örgryte-Härlanda och Hälso- och sjukvårdsnämnden med 12 månader.

  Fortsatt avtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i stadsdelen

  Syftet med avtalet är att skapa stabilitet i samverkansarbetet mellan huvudmännen och säkra en gemensam utveckling av arbetet med barn och familjer i Göteborgs Stad. Målet med att arbeta familjecentrerat är att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga genom att stärka familjen. Avtalet omfattar totalt 850 000 kr där Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda står för 50 procent vardera. Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda beslutade att avtalet om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i Örgryte-Härlanda 2017–2018 förlängs med 24 månader under förutsättning att likalydande beslut fattas av HSN Göteborg.

  Uppföljningsrapport 2 och ekonomisk rapport för augusti 2018

  Under 2018 har fortsatt stora insatser gjorts för att sänka nämndens kostnader, trots detta är budgetläget fortsatt ansträngt. Periodens resultat är ett utfall på -13,5 miljoner kronor, det är en förbättring med 1 mkr jämfört med föregående månad. Prognosen för helåret är -15 mkr. Stadsdelsnämnden beslutade att godkänna uppföljningsrapport 2/2018 för befolknings- och resursnämndsramen och översända rapporten till kommunstyrelsen.

  Här kan du se tidigare handlingar. 

  ]]>
  http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/62805fbc-4f17-414b-b0ee-268d5257da7b 2018-09-26T03:21:23Z
  <![CDATA[Inkluderande idrott - kostnadsfri utbildning för föreningar]]> Lär dig mer om de normer som präglar idrottsarenan, omklädningsrum, styrelserum, läktare. Utbildningen är gratis för medlemmar i föreningar från Göteborg.

  Onsdag 10 oktober, klockan 18 - 21 i Kallebäck
  Sista anmälningsdag söndag 30 september.
  Klicka här för mer information och anmälan

  Torsdag 22 november, klockan 18 - 21 i Angered
  Sista anmälningsdag måndag 12 november.
  Klicka här för mer information och anmälan

  Vid frågor kontatka: anette.ellefsen@vgidrott.se

  ]]>
  http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/a0562643-ba31-40ac-bfca-f881f01b64ce 2018-09-26T10:30:03Z
  <![CDATA[Information i korthet från idrotts- och föreningsnämnden 25 september]]> Bidrag till samordnare för stadens fritidsbanker

  I Göteborg finns tre fritidsbanker där vem som helst kan låna sport- och fritidsutrustning gratis. En drivs av Västra Götalands idrottsförbund och de övriga finansieras av tre stadsdelsnämnder.

  Nu ger idrotts- och föreningsnämnden totalt 600 000 kronor i särskilt verksamhetsbidrag för 2018 och 2019 så att Västra Götalands idrottsförbund kan anställa en samordnare för dessa fritidsbanker. Samordnaren ska bland annat hjälpa fritidsbankerna i frågor som rör finansiering, lokaler och bemanning, stärka deras marknadsföring och koppla samman fritidsbankerna med föreningsliv och skolor.

  Ny isarena i två våningar ska byggas norr om Frölundaborg

  Ishallarna Slottsskogsrinken och Wallenstamshallen behöver ersättas med ny ishall. Higab har haft i uppdrag att utreda om två nya ishallar kan byggas intill befintliga Frölundaborg och därmed skapa ett nytt centrum för issporter. Flera alternativa placeringar och konstruktioner har prövats.

  Idrotts- och föreningsnämnden väljer att gå vidare med det alternativ som innebär att två nya ishallar byggs ovanpå varandra norr om Frölundaborg.

  Insatser för att förbättra föreningslivets jämställdhet- och likabehandlingsarbete

  Föreningar ska få bättre stöd i att utveckla sitt jämställdhets- och likabehandlingsarbete. Därför:

  • ska grundläggande kunskap om inkludering och jämställdhet ingå i den obligatoriska kurs i föreningskunskap som alla nya bidragsgodkända föreningar måste delta i från och med 2019.
  • har utbudet av kostnadsfria utbildningarna till föreningslivet utökats med utbildningen ”Inkluderande idrott”. Utbildningen erbjuds av idrotts- och föreningsförvaltningen i samverkan med SISU Idrottsutbildarna.
  • utbildas idrotts- och föreningsförvaltningens medarbetare, som arbetar med att stötta föreningslivet, i normkritik, hbtq och jämställdhet.
  • ingår inkludering- och jämställdhetsperspektivet som ett tydligare krav när förvaltningen handlägger bidrag och gör stickprov och uppföljningar av utbetalda bidrag.

  Nej till Göteborgsförslag om ny hall för actionsport

  Sedan 2013 finns en actionsportanläggning vid Backaplan på Hisingen som drivs av KFUM Göteborg. Byggnaden ska rivas och med anledning av detta finns ett medborgarförslag, ett så kallat Göteborgsförslag, om att Göteborgs Stad ska hjälpa till att ordna en ny lokal, antingen genom att upplåta central mark där föreningen kan bygga en lokal eller genom att erbjuda föreningen en befintlig lokal för långsiktig uthyrning.

  Idrotts- och föreningsnämnden beslutar att säga nej till förslaget eftersom det redan pågår en dialog mellan förvaltningen

  Nej till Göteborgsförslag om ny fritidshall i Hammarkullen

  Idrotts- och föreningsförvaltningen har utrett ett Göteborgsförslag om att bygga en kall inomhushall för bollsporter på en grusplan i Hammarkullen. Förslaget var att hallen skulle rymma en konstgräsplan för fotboll, men även andra planer för exempelvis basket, handboll och volleyboll. Hallen skulle inte vara öppen för föreningslivet utan vara till för alla som inte spelar i ett lag.

  Idrotts- och föreningsnämnden beslutar att säga nej till förslaget av tre skäl: att hallen inte ska vara öppen för föreningslivet, att den aktuella grusplanen är för liten för att bygga allt som ingår i förslaget och att förvaltningen har negativa erfarenheter av att bygga kalla hallar.

  Nämnden tycker dock att den aktuella ytan kan utvecklas och användas bättre och är gärna delaktig om park- och naturförvaltningen, som ansvarar för ytan, tillsammans med Angereds stadsdelsnämnd tar initiativ till ett förändringsarbete.

  Föreningar får bidrag för klubbhus och planer

  Nämnden säger ja till två fotbollsföreningars ansökningar om investeringsbidrag och kommunal borgen.

  • Slottsskogen Godhem IF får bidrag och kommunal borgen för att bygga ett nytt klubbhus vid Ruddalens idrottscentrum i Västra Frölunda.
  • Hovås Billdal IF får bidrag och kommunal borgen för att bygga nytt klubbhus och anlägga nya konstgräsplaner vid Nygårdsplan i Billdal.

  goteborg.se hittar du information om alla de ärenden som var uppe för beslut i idrotts- och föreningsnämnden den 25 september 2018.

  ]]>
  http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/45328085-648d-4ecc-a0e5-3eca84bbe4f1 2018-09-26T10:08:29Z
  <![CDATA[Ny sluttid för Vasabron – bron öppnar juli 2019]]> Den förra entreprenören som påbörjade arbetet med en ny Vasabron använde bristfälliga konstruktionslösningar och orsakade förseningar i projektet. Det ledde till att trafikkontoret hävde kontraktet. Efter hävningen genomfördes kompletterande geotekniska undersökningar som visar att en stor del av spontkonstruktionen från tidigare entreprenad måste göras om från grunden, något som försenar projektet med ytterligare fem månader.

   

  Projektets fokus – få bron klar

  Projektets fokus är att bygga klart Vasabron så snabbt det går utan att tappa kvalitet. Trafikkontoret har tillsammans med den nya entreprenören för Vasabron jobbat intensivt de senaste månaderna med tidplanen för projektet. Som en följd av detta har exempelvis kvälls- och helgarbete pågått de senaste veckorna för att snabba på grundläggningen av den nya bron. Arbetet med att pressa tidplanen kommer att fortsätta genom hela projektet.

  Ett komplext arbete men nu med framdrift

  Projektet har nu en bra framdrift och tillsammans gör vi vårt yttersta för att få bron färdig. Rekonstruktionen av Vasabron innebär att stora delar av bron ska bevaras och vissa moment tar tid. Som exempelvis borttagandet och återmonteringen av varje enskild sten från den gamla bron. Även grundläggningsarbetet är tekniskt komplicerat.]]>
  http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/106356f0-bd99-4d2a-8335-c1ba08377716 2018-09-26T09:20:51Z