Aktuelltarkiv 2017-11-17T03:55:11Z Göteborgs Stad http://goteborg.se/wps/myportal/aktuelltarkivet/aktuellt?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/370c2d94-7b50-4e46-84c7-cac256c3977c <![CDATA[Kulturhuset i Bergsjön har vunnit internationellt arkitektpris]]> Juryns motivering lyder:

”Kulturkorgen tar ett starkt rumsligt grepp om platsen och omgivningen med en egen identitet i uttrycket som genomsyrar förslagets alla delar. Byggnaden uppfattas som inbjudande och tillåtande med ett lekfullt anslag och bedöms tillsammans med torget kunna ge Bergsjön och Rymdtorget ett mervärde och verka som en samlande mötesplats. Förslaget övertygar i sitt engagemang och förståelse för platsen”.

Kulturhuset som ska ligga på Rymdtorget har planerad byggstart 2018 är ett samarbete mellan Östra Göteborg och fastighetsbolaget Higab. År 2020 ska invigningen av Kulturhuset hållas.

Läs mer om Kulturhuset i Bergsjön här och följ med på Facebook!

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/370c2d94-7b50-4e46-84c7-cac256c3977c 2017-11-17T03:55:11Z
<![CDATA[2017 års vinnare av kulturpriset och idrotts- och föreningsstipendium]]> Det är två priser som årligen delas ut för att uppmärksamma föreningslivet och -utövare i Angered. De som får priserna nomineras av boende i Göteborg.

- Föreningslivet är en viktig del av samhället, och kommer bli ännu viktigare framöver. Priserna är viktiga för att uppmärksamma arbetet som görs av personer och föreningar i stadsdelen Angered, säger Amela Filipovic, sektorschef kultur och fritid i stadsdelsförvaltningen Angered.

Kulturpriset

Angereds kulturpris är på totalt 50 000 kr. Priset är till för att stödja, uppmuntra och belöna personer inom olika kulturområden såsom bild och form, litteratur, musik, dans, teater, film och konsthantverk.

Årets kulturpris går till Segal Mohamed, skådespelerska och poet samt nätverket Staden är Din. Hedersomnämnande tilldelas Cili Ivanovski, konstnärinna.

- Det känns fantastiskt att få priset. Det ger mig en känsla av lycka att det jobb jag gör uppmärksammas på detta sätt, säger Segal Mohamed.

Idrotts- och föreningsstipendium

Angereds idrotts- och föreningsstipendium är på totalt 50 000 kr. Priset ska gå till en person eller förening som har gjort något bra inom idrotten eller i föreningslivet. Hen eller föreningen ska ha jobbat med jämställdhet och mångfald inom idrotts- eller föreningsverksamhet, utvecklat ungdomsaktiviteter, varit nytänkande, en god ledare eller ska ha visat socialt engagemang i föreningsverksamheten.

Årets idrotts- och föreningsstipendium går till Mikael Olausson, ungdomsledare inom fotbollsföreningar i Angered och Mikaela Aronsen, Hammarkullen Basketklubb och Street Games. Hedersomnämnande tilldelas Anita Natvik, som står bakom Skördefesten i Olofstorp.

- Det här visar att det inte spelar någon roll var du kommer ifrån och vad din bakgrund är för att nå framgång. Det som driver mig är glädjen som jag möter hos barn och ungdom, och priset är en liten bonus på det, säger Mikaela Aronsen.

Motiveringar

Motiveringar för kulturpriset

Segal Mohamed belönas för att ha utvecklat teaterformer och spoken word i Angered. Hon har från scenen skildrat upplevelsen av att växa upp i Angered. Hon är en stark förebild för andra unga och ger dem en röst.

Staden är Din belönas för sitt arbete med att, med hjälp av bland annat  hiphopkulturen, skapa opinionsbildning och förändring. Nätverket har genom positiva sammanhang skapat möten över stadsdelsgränserna vilket har ökat gemenskapen och minskat fördomar i staden.

Hedersomnämnande tilldelas Cili Ivanovski. Hon har under mycket kort tid i Sverige lyckats etablera sig som konstnär. Hon är en god förebild för andra romska kvinnor och unga flickor som inspireras av hennes kreativitet och arbetsglädje.

Motiveringar för Idrotts- och föreningsstipendiet

Mikael Olausson tilldelas Idrotts- och föreningsstipendiet för hans positiva ledarskap och hans stora hjärta. Som lärare på skolan men särskilt i de olika ideella sammanhang där han deltagit har han alltid bidragit med ett öppet förhållningssätt och en vilja att se individen. Som tränare för flickor och pojkar utstrålar han en energi som smittar av sig på ungdomar och föräldrar, inspirerar och bygger pedagogiskt laget kring goda värderingar och sammanhållning.

Mikaela Aronsen tilldelas Idrotts- och föreningsstipendiet för hennes stora ideella engagemang och breda samhällsarbete. Inom både basket och Street Games utgör hon en förebild med sitt starka ledarskap, och bägge är exempel på verksamheter som har lyckats attrahera många flickor och tjejer

Anita Natvik tilldelas hedersomnämnande då hon i flera år med sitt brinnande engagemang lyft fram det lokala och ekologiska, och därmed skapat en fest där det nya och det gamla möts. Med sitt goda humör och sin ordningskänsla har hon arbetat för att Skördefesten ska vara en mångfacetterad tillställning där alla ska kunna hitta något som intresserar dem.

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/99253144-6c8c-4f56-9d4c-d249060c52d9 2017-11-17T09:57:02Z
<![CDATA[Välkommen på invigning av Kulturskolans nya hus!]]> Nu öppnar vi dörrarna till Kulturskolans nya hus på Tredje Långgatan 16. Lokalerna i den gamla brandstationen är nu anpassade till Kulturskolans verksamhet. Här har vi fyllt ett hus med kultur: musiksalar, bildateljé, keramikverkstad, danssal, teatersal och mycket mer.

Under invigningen pågår mängder av aktiviteter i huset. Ingen anmälan, det är bara att komma!

Tid: 22 november klockan 18–20

Plats: Kulturskolan City, Tredje Långgatan 16

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/9840b668-6463-460a-af32-f5bd43592a45 2017-11-16T03:38:30Z
<![CDATA[Vinnarstigen klar – välkommen på invigning 21 november]]> Hans Eriksson lämnade in det vinnande förslaget, som representant för flera väg- och idrottsföreningar i området.
– Vi lämnade in det här förslaget för barnens skull, så att de ska känna sig trygga när de går eller cyklar genom skogen till sin busshållplats och sina fritidsaktiviteter, säger Hans.

– Vi var först ut i Göteborg med att genomföra en medborgarbudget och därmed att på riktigt ge inflytande över viktiga frågor till våra invånare. Nu kan vi också visa upp konkreta resultat i form av en fin, trygg gångväg, säger Jahja Zeqiraj, ordförande i Västra Hisingens stadsdelsnämnd.

Det är föreningarna själva som står för inbjudan till invigningen. Västra Hisingens stadsdelsförvaltning bjuder på glögg och pepparkakor, lottar ut biljetter till Universeum och berättar om medborgarbudgeten. Representanter från Park- och naturförvaltningen är också på plats för att informera om upprustningen av stigen.

Västra Hisingens medborgarbudget

Första årets medborgarbudget, med temat trygghet, fick in hela 41 förslag och totalt 1 400 röster. Det stora intresset gjorde att stadsdelsnämnden även i år har avsatt en halv miljon kronor som invånarna får bestämma över.  Temat för årets medborgarbudget är ”Möten mellan människor som annars inte träffats”. Fram till den 10 december kan alla som bor i stadsdelen rösta på de aktuella förslagen på www.nubestammerdu.nu. Det kommer också finnas möjlighet att rösta på plats på invigningen.

Fakta om invigningen gångvägen mellan Trånget och Långrevsvägen

När: 21 november kl. 18.30

Var: Slutet på Långrevsvägen (vändplanen)

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/7a6f0eb3-1cd6-430f-91cd-bc01bdb0901e 2017-11-17T10:28:02Z
<![CDATA[Välkommen till öppet förmöte 23 november och nämndmöte 28 november i Askim-Frölunda-Högsbo]]> Tid för öppet förmöte: 23 november klockan 18–19
Plats: Medborgarkontoret vid Frölunda torg, i Resecentrum – en trappa upp!
Stadsdelsnämndens politiker kommer att lyssna och samtala kring frågor som engagerar dig.

Tid för nämndmöte: 28 november klockan 17
Plats: Frölunda kulturhus i lilla salen

Du är välkommen att lyssna på politikernas diskussioner och beslut.

Några ärenden som behandlas:

 • Utredning av etableringen av biblioteksservice i Nya Hovås
 • Upprustning och förnyelse av Askims bibliotek


Dagordning och handlingar

Du hittar dagordning och alla handlingar på www.goteborg.se/namndhandlingar (välj SDN Askim-Frölunda-Högsbo).

Politiker i Askim-Frölunda-Högsbo

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga politiker i stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo: Politiker i Askim-Frölunda-Högsbos stadsdelsnämnd

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/dd6b9901-4d17-4eae-a957-6523326d2838 2017-11-16T10:47:55Z
<![CDATA[Kommunfullmäktiges möte 23 november 2017]]> Besök kommunfullmäktiges möte

Kommunfullmäktiges möten är offentliga och du är välkommen att lyssna från åhörarplatserna. Mötet hålls i Kronhuset, Kronhusgatan 1 D. Du kan hämta en biljett vid entrén, Kronhusgatan 1 D. Det finns gott om åhörarplatser, men det går också att boka plats på telefon 031-368 01 30.

Lyssna på kommunfullmäktiges möte i direktsändning i närradion

Mötet direktsänds via Göteborgs närradio 94,9 MHz.

Följ kommunfullmäktiges möte i direktsändning via webb-TV

Länk till webb-TV-sändningen

Sändningen startar kl 16.00.

Se och lyssna på kommunfullmäktiges möte i efterhand

Från cirka kl 12 dagen efter mötet, kan du se och lyssna på mötet i efterhand.

Länk till filmupptagningar från kommunfullmäktiges möten

Läs handlingarna

Länk till handlingar till kommunfullmäktiges möte 23 november 2017

 

Läs mer om kommunfullmäktige]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/b85d074c-6c2f-4a3d-8581-7efaf6f1c980 2017-11-16T08:50:35Z
<![CDATA[Angered höjer lönerna för alla rektorer i stadsdelens särskilt utsatta områden]]> Skolverket har inte haft med asylsökande elever i sin statistik, en faktor som spelar roll för skolorna i Angered. I en del fall har det även varit så att av två skolor som finns under samma tak och som har elever från samma områden har den ena skolan fått tilldelning men inte den andra.

– Vi blev förvånade när vi såg att Skolverkets beräkningar inte överensstämde med vår bild av Angereds skolor. Det är extra olyckligt eftersom statsbidraget bland annat fokuserar på att förbättra skolans förutsättningar för nyanlända elever, säger Lotta Wikström, chef för sektor utbildning i Angered.

Höjda löner för rektorer i särskilt utsatta områden

Stadsdelsförvaltningen kommer därför att höja lönen för ett antal rektorer som inte fått del av statsbidraget men som arbetar på skolor i särskilt utsatta områden. Lönepåslaget kommer att vara lika stort som pengarna från statsbidraget och gäller under samma period som Skolverkets beslut angående stadsbidraget gäller.

– Arbete i särskilt utsatta områden kräver extra yrkesskickliga rektorer. Det har varit vår utgångspunkt hela tiden. Vi gör den här kompletteringen för att inte förlora värdefull kompetens, säger Rickard Ernebäck.

Rickard Ernebäck menar att satsningen på rektorer är mycket positiv men att Skolverkets kriterier kanske borde kompletteras.

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/93ff6828-00ad-4903-96f5-02ac89a2c851 2017-11-15T03:50:50Z
<![CDATA[Välkommen till öppet förmöte – träffa dina lokala politiker i Västra Göteborg]]> Kom till öppet förmöte på Medborgarkontoret vid Frölunda torg!

Tid: Torsdag 23 november klockan 18 –19

Plats: Medborgarkontoret vid Frölunda torg, i resecentrum

 

 

Nästa nämndmöte

Tid: Tisdag 28 november klockan 17

Plats: Stadsdelshuset, Torgny Segerstedtsgatan 90

Hit är du välkommen för att lyssna på politikernas diskussioner och beslut.

 

Några av de ärenden som tas upp:

 • Ombyggnation av Citrusgatan och Fiskebäckskolans lokaler
 • Yttrande över taxa för äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten

Alla handlingar och protokoll finns på www.goteborg.se/namndhandlingar. Du kan också få en utskriven kopia på våra bibliotek och på Medborgarkontoret vid Frölunda torg

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/bbdd0d6c-b6c5-46c1-8f33-c6f9b877ec51 2017-11-15T02:09:16Z
<![CDATA[Tillgänglighet är viktigt för kulturskolan i Angered]]> Att ha tillgängliga aktiviteter för alla inom kultur och fritid är viktigt för stadsdelsförvaltningen Angered. Därför är utbudet varierat med innehåll som riktar sig till småbarn, äldre, och allt där emellan. För kulturskolan i Angered har det under flera år funnits kurser som riktar sig till barn med funktionsvariationer.

- Det är en självklarhet för oss att kulturskolans verksamhet ska vara användbar och tillgänglig för alla - barn ska kunna utöva kultur på sin fritid då det är alla barns rätt, säger Cecilia Hellström, enhetschef på kulturskolan i Angered. Vidare handlar det om ett systematiskt arbete för att säkerställa bland annat tillgänglighet, delaktighet och inflytande. Många kulturskolor har inte lyckats med att skapa ett utbud som stödjer rätten till ett fullständigt och faktiskt deltagande för alla, men här har vi kommit långt, både här i Angered och i andra kulturskolor runt om i Göteborg.

En av kurserna som ges är kulturmix. Här får barnen som kommer träffa andra barn, i ett lekfullt och utvecklande sammanhang, med fokus på sång, dans, musik och drama. Kursen är viktig för barnen.

- Barnen kommer till oss en gång i veckan. Att vi kan erbjuda detta till barn som behöver extra stöd är viktigt. När de är här får de prova på nya former för estetiska uttryck som de annars kanske inte hade fått prova på. Det utvecklar dem mycket - både individuellt och i det sociala samspelet, säger Isa Karlsson, lärare på kulturskolan i Angered.

Hanna, en av eleverna på kulturmix, tycker mycket om att vara med.

-Det är kul och roligt att leka. Vi får testa massa olika saker och lärarna är duktiga.

Förutom de anpassade kurserna är kulturskolan i Angered ute i flera klasser i grundsärskolan varje vecka. En gång om året arrangeras även Fantasia som är en upplevelsebaserad och interaktiv föreställning där kulturskolan möter eleverna och skapar en stund med rörelse, ljud, musik och taktila upplevelser.

- Det är en väldigt fin möjlighet för både elever och pedagoger/assistenter att mötas och uppleva att de genom kulturskolan ingår i ett större sammanhang, säger Isa Karlsson.

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/d54707c6-df42-4266-b60c-35ceaa267135 2017-11-14T12:59:47Z
<![CDATA[I augusti 2018 kommer EuroPride till Göteborg för första gången]]> År 2018 arrangeras EuroPride gemensamt av föreningarna Stockholm Pride och West Pride. Festivalen genomförs varje år i en stad i Europa. 2018 arrangeras festivalen för första gången i två städer.

Festivalen börjar i Stockholm där den pågår mellan 27 juli och 5 augusti. Därefter flyttar festivalen till Göteborg där den genomförs mellan 14 och 19 augusti. EuroPrides parad kommer att äga rum i Göteborg den 18 augusti.

Göteborgs Stad trappar därför upp sitt arbete med mänskliga rättigheter, demokrati och normkritik. Vi vill arbeta tillsammans med föreningar, organisationer och nätverk i Göteborg för att arrangera publika arrangemang på temat mänskliga rättigheter, demokrati och normkritik. Huvudsyftet är att göra Göteborg till en hållbar, inkluderande och öppen stad.

Läs mer på goteborg.se/europride

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/f263ba90-da9b-469b-a9d6-4eb019c311f1 2017-11-13T03:29:30Z
<![CDATA[Frågestund med dina lokala politiker i Majorna-Linné 28 november]]> Har du tankar, synpunkter eller frågor om skolan, kulturen, omsorgen eller någon annan del av stadsdelsförvaltningens verksamhet? Kom till frågestunden innan stadsdelsnämndens möte och prata med dina lokala politiker

När? Tisdag 28 november, kl. 17.00

Var? Nämndsalen, Första Långgatan 28 A

Stadsdelsnämndens sammanträde

Efter frågestunden börjar nämndmötet i samma lokal. Där du kan lyssna på politikernas diskussioner och beslut. Du kan läsa vilka ärenden som tas upp på nämnden på www.goteborg.se – handlingar och protokoll (välj stadsdelsförvaltning Majorna-Linné).

Beslutsunderlagen hittar du också på biblioteken i Majorna-Linné.

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/13774fc6-1297-4dae-a6dc-8ed8d3b79785 2017-11-13T03:23:09Z
<![CDATA[Samordnade insatser ska stärka tryggheten i Angered]]> Stadsdelsförvaltningen Angered jobbar ständigt med trygghetsfrågor för att bidra till trygga miljöer i stadsdelen. Under hösten har det varit flera händelser i delar av stadsdelen, till exempel rån och skadegörelse, som leder till att det nu görs extra insatser för att stärka tryggheten ytterligare kommande vecka.

- Vi ser allvarligt på höstens händelser. Därför gör vi nu ännu mer för att stärka tryggheten, genom till exempel nattvandringar. Det finns många goda krafter i civilsamhället i Angered som stöttar oss i arbetet, bland annat föreningar och föräldrar. Deras insatser är viktiga. Vi kommer även att ha fler väktare på plats, säger Rickard Ernebäck, stadsdelsdirektör i Angered.

Insatserna handlar bland annat om samarbete med föreningar som kommer att vandra i flera bostadsområden i Angered, samt ökad närvaro av väktare. Under nästa vecka kommer det att fattas ytterligare beslut om hur stadsdelsförvaltningen ska jobba för att förstärka arbetet med att öka tryggheten för invånarna i Angered.

Bedömningen om vilka insatser som ska göras har tagits av ledningsgruppen för Trygg i Angered, som leder det systematiska arbetet med trygghetsfrågor i stadsdelsförvaltningen. Trygg i Angered är en modell för samarbetet mellan stadsdelsförvaltningen och polisen för att öka tryggheten i området.

Ett långsiktiga systematiskt arbete med trygghetsfrågor

Stadsdelsförvaltningen Angered jobbar på flera olika nivåer med trygghetsfrågor. I arbetet med att öka tryggheten samarbetar förvaltningen med många aktörer till exempel Polisen, bostadsbolag och föreningsliv. Arbetet är viktigt för att kunna göra rätt insatser där det behövs. I det systematiska arbetet med trygghetsfrågor ingår bland annat;

 • ​Ledningsgruppen för Trygg i Angered, som leder det systematiska arbetet med trygghetsfrågor i stadsdelsförvaltningen Angered
 • Angereds trygghetsråd, som ska utveckla och samordna det förebyggande och trygghetsfrämjande arbetet i stadsdelen.
 • SSPF (samverkan socialtjänst, skola, polis och fritid) syftar till att förhindra ungdomar från att utveckla ett kriminellt beteende.
 • Lokalt områdesarbete för ökad trygghet, till exempel Trygg i Hjällbo, skapar en gemensam plattform för lokal samverkan kring tryggheten.
]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/bf4c68c4-574c-4544-811c-ad809d15e51a 2017-11-10T05:32:59Z
<![CDATA[Stort intresse för att vara med och testa växter i Jubileumsparken]]> Arbetet leds av atelier le balto från Berlin och MARELD landskapsarkitekter från Göteborg som, tillsammans med Göteborgs Stad, har i uppdrag att gestalta den del av Jubileumsparken som ska vara klar till 2021.

Parken växer fram genom delaktighet

I medborgardialoger inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021 blev det tydligt att många vill ha mer grönska och komma närmare vattnet. Jubileumsparken kan uppfylla båda önskemålen.

– Jubileumsparken är en plats för alla och den växer fram genom delaktighet och medskapande. Det här är en i raden av aktiviteter, där göteborgarna medverkar i byggandet av parken, och nu är det dags att tillsammans testa parkens framtida gröna kvaliteter, säger Amelie Sandow, projektledare byggnation etapp 2021, park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad.

Totalt under tre dagar kommer föreningsaktiva och studerande från olika utbildningar inom trädgård/landskap/arkitektur vid naturbruksgymnasier, yrkeshögskoleutbildningar, Göteborgs Universitet och Chalmers med flera, att arbeta med att göra Jubileumsparken lite grönare.

Testar för framtida planteringar i större skala

Syftet med aktiviteten är att testa vad som fungerar bra i den hårdgjorda och väderutsatta miljön i Frihamnen. Olika typer av växter kommer att planteras i olika typer av jordar. Det som visar sig fungerar bra på testytorna kommer senare att användas på större parkytor i parken till 2021.

Platsen för aktiviteten är Kvillepirens södra strand. Där finns redan idag en bassäng och en bastu som är mycket välbesökta.

Tallar flyttas från Korsvägen till Jubileumsparken

Senare i november kommer även 16 tallar att planteras i anslutning till testbäddarna. De kommer då direkt från Korsvägen där Trafikverket flyttar träd inför bygget av Västlänken, i samarbete med Göteborgs Stad.

Läs mer

Redan våren 2017 togs ett första steg mot en grönare Jubileumspark. Läs mer på stadsutveckling.goteborg.se

År 2021 fyller Göteborg 400 år. Det firar vi genom att tillsammans göra vår stad till en ännu bättre plats. I år sätter vi extra fokus på Göteborgs gröna och sköna platser, nya som gamla. Läs mer på goteborg2021.com

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/c5042f59-a32e-45ac-86dd-345b1cb72dee 2017-11-10T05:35:39Z
<![CDATA[Du som är ung har en röst - dags att använda den!]]> Ungdomsfullmäktige består av 101 ungdomar från alla tio stadsdelar i Göteborg. Alla som har börjat i årskurs 6 men inte fyllt 18 år kan vara ledamot.

I Ungdomsfullmäktige jobbar ungdomarna i olika arbetsutskott utefter intresse, som till exempel kollektivtrafik, skola, miljö eller fritid. Dessutom är det stormöten fem gånger per år, där alla ledamöter samlas tillsammans.

Ungdomsfullmäktige driver frågor och påverkar politiker på olika sätt för att se till att ungdomarnas perspektiv inte glöms bort.

Västra Hisingens kandidater 2017

Klicka för att se filmen med de du kan rösta på i Västra Hisingen.

Alla kandidater är inte med i filmen, men alla 16 kan du läsa om på affischen som finns nedanför.

Valet till Ungdomsfullmäktige

10–20 november – valet pågår
21 november – valresultatet presenteras

Mer information

goteborg.se/ungdomsfullmaktige
facebook.com/ungdomsfullmaktige

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/96f0c8f1-cf90-489f-9a6c-bad90d5626a6 2017-11-15T02:23:09Z
<![CDATA[Förberedande arbeten på Korsvägen]]> Träden kommer att pryda nya ställen i staden

De träd vi flyttar nu påverkas av byggets första skeden; utfart från arbetstunneln Liseberget söder om Världskulturmuseet, etablering vid Landeriet, ny bussficka vid Universeum, schakt etapp etapp utanför Universeum och ny utfart transporväg Universeum/Liseberg. Träden tas tillvara för att bevara grönskan i staden.

Läs mer i Trafikverkets informationsmaterial.

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/925db8bd-c6ea-44aa-9fd2-83addd1de023 2017-11-10T02:44:43Z
<![CDATA[Trafikverket flyttar träd vid Centralen]]> Träden kommer att pryda nya ställen i staden

De träd vi flyttar nu påverkas av byggnationen av Västlänkens deletapp Centralen. De flesta flyttas, tillfälligt eller permanent, för att bevara grönskan i staden.

Läs mer i Trafikverkets informationsmaterial.

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/37d3a003-8333-427a-a7a2-b30b1b4692cc 2017-11-09T05:05:24Z
<![CDATA[Förberedande arbete på Nils Ericsonsgatan den 20 november till morgonen den 21]]> Läs mer i Trafikverkets informationsbroschyr.]]> http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/1da8db0c-ca8a-47ff-a581-356c177f380a 2017-11-09T04:57:42Z <![CDATA[Flytt av träd längs med Kvarnberget]]> Här - i Trafikverkets informationsblad - kan du läsa mer.]]> http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/e71b6a7d-64da-4b3c-9d45-9ea07de40f31 2017-11-09T04:44:47Z <![CDATA[Göteborg presenteras som testarena för innovativt energiprojekt]]> Under seminariet presenterade projektledaren Irene Svensson och Claes Sommansson från Johanneberg Science Park FED-projektet, som syftar till att minska energianvändningen och fastigheters beroende av fossila bränslen. Förutom Göteborgs Stad och Johannebergs Science Park ingår även sju andra partners som alla är verksamma i Göteborg.  Bland dem återfinns bland annat Göteborg Energi.  Patrik Arvsell från Göteborg Energi berättade under seminariet om en marknadsplatsmodell för energi som ingår i FED-projektet.  Modellen gör så att byggnader som har tillräckligt med energi kan sälja sitt överskott vidare. På detta sätt arbetar man aktivt i Göteborg med att finna lösningar på en övergång från fossila bränslen till förnybart.    

Förutom FED-projektet presenterades också Urban Innovative Actions (UIA). Edouard Gatineau från UIA:s sekretariat presenterade den framtida utlysningens fokusområden och kriterier. UIA:s huvudfokus är att realisera oprövade lösningar för att se hur de fungerar i praktiken, i hopp om att dra värdefulla lärdomar från dem. Man vill också att projekten ska kunna skapa goda möjligheter till kunskapsutbyte mellan europeiska städer och program. Detta genom att bland annat erbjuda städer 50 procent i förskottsbetalning om deras projekt beviljas stöd.

Läs mer om FED och UIA här:
https://www.johannebergsciencepark.com/projekt/fed-fossil-free-energy-districts

https://www.johannebergsciencepark.com/nyheter/kunskapsutbyte-pa-europaniva

http://www.uia-initiative.eu/

 

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/a4ddb548-977d-48f1-b748-861edbf64a4d 2017-11-09T09:28:48Z
<![CDATA[73 organisationer beviljas verksamhetsstöd för 2018]]> Verksamhetsstödet söks i samråd med förvaltningen och riktar sig till kontinuerligt verksamma organisationer i det fria kulturlivet som producerar och/eller arrangerar ett konstnärligt utbud med hög kvalitet, är en kulturpolitiskt angelägen verksamhet eller utgör ett viktigt resurscentrum för en konstform.

Följande organisationer beviljades stöd:

 • 3:e Våningen – 714 000 kr
 • ADAs musikaliska teater  – 270 000 kr
 • Aftonstjärnans Kulturförening – 250 000 kr
 • Alfons Åbergs Kulturhus – 400 000 kr
 • Angereds Teater – 8 000 000 kr
 • Art of Spectra – 505 000 kr
 • Atalante – 1 069 000 kr
 • Barnteaterakademin – 470 000 kr
 • Big Wind – 240 000 kr
 • Bio Roy – 877 000 kr
 • Brötz – 280 000 kr
 • Clandestino Institut – 350 000 kr
 • Danskompaniet SPINN – 300 000 kr
 • Doc Lounge – 170 000 kr
 • Dockteatern Sesam – 756 000 kr
 • E=mc2 Danskonst – 540 000 kr
 • Embla Dans och Teater – 250 000 kr
 • Emigranternas Hus – 1 350 000 kr
 • Eva Ingemarsson Dansproduktion – 315 000 kr
 • Filmbryggan – 125 000 kr
 • Folkets Bio Göteborg – 847 000 kr
 • Forum för poesi och prosa – 229 000 kr
 • Frauke – 125 000 kr
 • Föreningen Folkmusikkafeet Allégården – 180 000 kr
 • Föreningen Galleri A50 – 220 000 kr
 • Galleri 54 – 280 000 kr
 • Galleri Box – 300 000 kr
 • GAS-festivalen – 162 000 kr
 • Geiger – 280 000 kr
 • GEST – The Gothenburg English Studio Theatre – 692 000 kr
 • GIBCA – Göteborg International Biennial for Contemporary Art – 612 000 kr
 • Göteborg Baroque – 354 000 kr
 • Göteborg Film Festival – 2 746 000 kr
 • Göteborg Wind Orchestra – 4 092 000 kr
 • Göteborgs Dramatiska Teater – 300 000 kr
 • Göteborgs Internationella Orgelakademi – 100 000 kr
 • Göteborgs Interreligiösa Råd – 1 000 000 kr
 • Göteborgs Kammarmusikförening – 83 000 kr
 • Göteborgs Konstförening – 77 000 kr
 • Göteborgs Konstnärsklubb – 220 000 kr
 • Göteborgs Litteraturhus – 1 000 000 kr
 • Göteborgs Poesifestival – 120 000 kr
 • HAM-SAM – Hammarkullekarnevalen – 1 043 000 kr
 • ICIA – Institute for Contemporary Ideas and Art – 200 000 kr
 • Internationella Exilfilmfestivalen – 131 000 kr
 • Jazzföreningen Nefertiti – 1 040 000 kr
 • Jeanette Langert – 400 000 kr
 • Konstepidemin – 1 806 000 kr
 • Konstnärernas Kollektivverkstad – 1 030 000 kr
 • Kulturföreningen Bunkern – 253 000 kr
 • Kulturhuset Oceanen – 275 000 kr
 • Kurage – 510 000 kr
 • Lerverk – 251 000 kr
 • Levande Musik – 280 000 kr
 • Masthuggsteatern – 1 055 000 kr
 • Merci Poesi – 100 000 kr
 • MRF – Filmfestival för mänskliga rättigheter – 150 000 kr
 • Musikens Hus – 657 000 kr
 • Olof Persson Projects – 180 000 kr
 • Planeta – 160 000 kr
 • Röda Sten Konsthall (ink. Urban konst/Ung & skapande) – 2 870 000 kr
 • Sintra konsthantverksgrupp – 200 000 kr
 • Skogen – 645 000 kr
 • Stiftelsen Göteborgs Maritima Centrum – 3 430 000 kr
 • Stiftelsen Paletten – 80 000 kr
 • Sällskapet Visans Vänner – 101 000 kr
 • Teater Jaguar – 560 000 kr
 • Teater Tamauer – 606 000 kr
 • Teater Trixter – 717 000 kr
 • Teater UNO  – 698 000 kr
 • Varia – 152 000 kr
 • West Pride – 1 082 000 kr
 • VSA Sverige – 110 000 kr
]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/ca11614e-7bd3-44e2-93a4-9dc47d0dcbe8 2017-11-09T04:11:36Z
<![CDATA[Felaktig information om stugorna i Fagerdal]]> Ett informationsblad med rubriken "Information om boendet i Fagerdals koloniområde" sprids i Gerrebacka. Någon avsändare finns inte angivet, det är inte Göteborgs Stad. Den information som står på bladet är felaktig. Fastighetskontoret vill vara tydlig med att uppdraget att bygga kolonistugor är redan beslutat av fastighetsnämnden på sammanträdet den 4 september. Nu pågår ett arbete internt på fastighetskontoret för att få de myndighetsbeslut som krävs för att kunna bygga stugorna. För att göra det möjligt får kontoret ansöka om startbesked och tidsbegränsat bygglov hos stadsbyggnadskontoret.

Uppdraget att bygga stugorna informerar fastighetskontoret löpande om på vår webbsida: goteborg.se/fastighetskontoret. Läs längst ner under "Aktuellt". Där hittar du all information vi har i ärendet. När det gäller inkomna synpunkter till fastighetskontoret försöker vi att ta hänsyn till dessa i så stor utsträckning som möjligt.

Alla informationsblad som Göteborgs Stad ger ut ska följa stadens grafiska profil och ha en tydlig logga och kontaktuppgifter eller hänvisning till mer information. Saknas detta är informationen inte från staden.

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/ebd8f040-8ed0-49b6-8d12-1fa2dda3d782 2017-11-09T01:49:16Z
<![CDATA[Flytt av 200 träd för att bevara grönska inför bygget av Västlänken]]> Arbetet med att flytta träd kommer att pågå fram till mitten av december. Från Centralen flyttas drygt 30 träd, Kvarnberget drygt 90 träd och Korsvägen närmare 70 träd.

– Förutom ekologiska värden så har träd sociala och kulturella värden, i synnerhet de stora, äldre träden. Därför är det viktigt att ta vara på befintlig grönska genom att flytta träd när staden förändras, säger stadsträdgårdsmästare Helena Bjarnegård.

Flytt till ny plats eller till plantskola

Träden flyttas antingen till nya permanenta platser i staden eller tillfälligt till plantskola innan de flyttas tillbaka till staden igen.

Träden kommer att flyttas med mobila trädflyttningsmaskiner. Arbetet utförs av de entreprenörer som Trafikverket upphandlat för såväl förberedande arbeten som flytt av träd och eftervård.

Några exempel på nya platser för träden

 • Fem skogsekar flyttas till nya platser i samma allé som de idag är en del av och som löper förbi Göteborgsoperan. De ersätter mindre ekar som i sin tur flyttas till plantskolan. Planen är att de mindre ekarna flyttas tillbaka till allén från och med år 2024.
 • Sju hagtornsträd och ett tiotal kärrekar flyttas från Centralen till Angeredsparken. Där finns stora gräsmattor och de nya träden planteras som en fond mot skogen bakom för att skapa mer parkkänsla.
 • Ett tjugotal fruktträd (päron, äpplen och plommon) i fruktlunden i landeriparken vid Korsvägen flyttas till Karlsrofältet i Änggården i stadsdelen Majorna-Linné. De planteras på delar av en gräsyta som tidigare varit fotbollsplan.
 • Tretton körsbärsträd som står framför Universeum flyttas till Sankt Sigfrids plan i stadsdelen Örgryte-Härlanda. Där kommer de att planteras mellan taxistationen och spårvagnshållplatsen.
 • Sexton tallar som står i sluttningen upp mot Liseberg flyttas till den framväxande Jubileumsparken i Frihamnen där de kommer att planteras i upphöjda växtbäddar.

Bevara så många träd som möjligt

Under 2018 och 2019 kommer ytterligare träd att flyttas, bland annat i Haga. Totalt flyttas omkring 300 träd inför bygget av Västlänken. Att flytta träd ingår i de förberedande arbetena och nödvändiga tillstånd har Trafikverket fått av Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Utgångspunkten är att bevara så många träd som möjligt när Västlänkens byggs. I första hand bevaras träden på plats, i andra hand flyttas de tillfälligt, i tredje hand flyttas de permanent inom närområdet och i fjärde hand till en annan plats i staden. I sista hand avverkas träden och ersätts med nya så likvärdiga träd som möjligt efter byggtiden.

Läs mer på Trafikverkets webbplats och stadsutveckling.goteborg.se

Mer information om träd och trädflytt samt "frågor och svar" finns på Trafikverkets webbplats under rubriken Västlänken.

På Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling finns tidigare publicerade artiklar om flytt av träd:

”Att flytta träd tar tid” Intervju med Eva Maria Hellqvist, planeringsledare träd, park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad.
På sidan i länken ovan finns också artikeln ”Träd är ett grönkapital som vi bör värna om och inte slarva bort” där Örjan Stål, byggledare för trädarbetena, Trafikverket, är intervjuad och där finns en film från provlyften av träd i Haga i oktober 2015.

 

Fakta träd Västlänken
Trafikverket och Göteborgs Stad har inventerat cirka 1500 träd inför bygget av Västlänken. Av dessa kan 700 bevaras på plats och 300 bevaras genom tillfällig eller permanent flytt. 500 träd ersätts med nya träd, eftersom de bedöms inte klara av en flytt eller påfrestningar under byggtiden.

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/f5e083f6-547c-4c84-b77a-80ecd0f0084d 2017-11-08T05:23:01Z
<![CDATA[Kort information från nämndens möte i Angered 31 oktober]]> Budget 2018

I budgeten står vilka mål och uppdrag som förvaltningen ska arbeta med under 2018 och hur pengarna ska fördelas. Stadsdelsnämnden och förvaltningen har 2,4 miljarder kronor att använda till verksamheterna under nästa år, vilket är en minskning mot 2017 års budget på 3,1 miljarder kronor. I förändringen ingår en ökning i form av nya satsningar och kompensation för befolkningsförändringar, men beloppet minskar trots detta eftersom sektor utbildning flyttas till två nya nämnder den 1 juli 2018. Beloppet som lyfts på grund av flytten är 805 miljoner kronor.

Angereds stadsdelsförvaltning arbetar sedan flera år tillbaka utifrån tre övergripande mål:

 • Förbättrad folkhälsa
 • Ökad trygghet
 • Förbättrade resultat i skolan

Förbättrad folkhälsa

Skillnaderna i livsvillkor och hälsa är stora inom Göteborgs Stad och Angered uppvisar sämre utfall på de flesta parametrar som mäts inom folkhälsoområdet. Till exempel är medellivslängden kortare, utbildningsnivån lägre och karies och rökning vanligare. Ett långsiktigt arbete för att utjämna skillnader är nödvändigt för att minska segregationen och upplevelsen av utanförskap.

Ökad trygghet

Upplevt utanförskap och brist på tillit till välfärdssystemet kan lätt leda till social oro. Att öka den upplevda tryggheten i Angered är central för människan, men också för att stärka områdets attraktivitet. Upplevs stadsdelen som trygg med låg kriminalitet ökar förutsättningarna för företagsetablering, vilket genererar fler arbetstillfällen. Det ger också fler möjligheter att attrahera aktörer på bostadsmarknaden att bygga bostäder.

Förbättrade resultat i skolan

Angered har en ung befolkning, som i många fall växer upp i trångboddhet och socioekonomisk utsatthet. Skolan har därför en viktig kompensatorisk roll för att Angereds unga ska få samma möjligheter som andra barn. Att förbättra resultaten i skolan är en grundläggande framgångsfaktor i detta arbete. En lyckad skolgång ger barn och ungdomar större förutsättningar att välja sin framtid och känna delaktighet i samhället.

– Jag är väldigt nöjd med denna budget, den är informativ, pedagogisk, intressant och kommer att hjälpa oss mycket i vårt arbete i Angered, säger Ali Moeeni (S), ordförande i stadsdelsnämnden.

Läsårstider 2018-2019

Politikerna fattade beslut om läsårstider 2018-2019. Samma tider föreslås för alla skolor i Göteborg.

2018
Höstterminen startar 2018-08-20
Höstterminen slutar 2018-12-21
Lovdagar 2018-10-29 – 2018-11-02 (v 44)

2019
Vårterminen startar 2019-01-08
Vårterminen slutar 2019-06-13
Lovdagar 2019-02-11 – 2019-02-15 (v 7), 2019-04-15 – 2019-04-18 (v 16), 2019-05-31 och 2019-06-07

Göteborgsförslag om en ny idrott- och hälsohall

Göteborgsförslaget är till för dem som har en idé till politikerna om hur Göteborg kan utvecklas. Förslag som får mer än 200 röster under 90 dagar kommer att behandlas av ansvarig politisk nämnd. Under nämndmötet behandlades ett göteborgsförslag om att bygga en ny idrott- och hälsohall i Gunnilse i samband med planerna på en ny 4-9-skola i området.

– Jag tycker att det är spännande med de här göteborgsförslagen. Vi ser positivt på förslaget om en fullskalig idrottshall och på en skola med 500 elever, säger Yvonne Palm (V), förste vice ordförande.

Förvaltningen får i uppdrag av nämnden att utreda förutsättningarna för att bygga en idrottshall i Gunnilse i samband med en ny skola.

Övriga punkter

I övrigt pratade politikerna bland annat om:

 • Ansökan från föreningen Göteborg Hockey Club riktat stöd för 2017
 • Kartläggning om fördelning av föreningsstöd utifrån genus 2016
 • Redovisning till Skolinspektionen av åtgärder med anledning av uppföljande tillsyn vid Lövgärdesskolan
 • Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret avseende arkitekturprogram för Göteborg
 • Ansökan om stimulansmedel för ett hållbart arbetsliv
  - rehabkoordinator
  - mentorskap inom äldreomsorgen
  - utvecklingsprojekt inom bistånd/service
  - arbetsledare inom boende/personligt stöd
 • Yttrande över plan för bostäder för personer med funktionsnedsättning
 • Redovisning angående handläggningstider inom socialtjänsten

Öppna möten

Politikernas möten är öppna för allmänheten. Det betyder att alla som är intresserade av vad som händer i stadsdelen kan komma och lyssna på politikerna. Klockan 17 får allmänheten ställa frågor till politikerna.

En man berättar att han upplever och läser i tidningarna om att det är stökigt i simhallen och vid biblioteket i Angereds centrum och vill veta vad som görs åt det.

Chefen för kultur och fritid förklarar att det är Idrott- och föreningsförvaltningen som är ansvariga för simhallen, men lovar att ta kontakt med dem för att se vad de gör åt situationen. Gällande biblioteken berättar hon att förvaltningen har märkt att det blivit mer stökigt vid biblioteket och berättar om de olika insatser som görs, till exempel att fältassistenter är ute för att prata med ungdomarna. Hon berättar också att de också försöker reda ut vad det beror på tillsammans med Angeredsgymnasiet och Blå stället.

Nämndens ordförande säger att han känner till problemen och det behövs mer kraft från politikernas sida. Han lovar att mannen ska få återkoppling så att han kan få se att det händer något.

Möten i nämnden

Under hösten 2017 kommer stadsdelsnämnden att ha möten 28 november och 19 december.

För ytterligare information kontakta:

Ali Moeeni, ordförande för stadsdelsnämnden, 072-571 38 22
Rickard Ernebäck, stadsdelsdirektör, 070-651 80 22

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/2239c249-aadc-4ae1-bb3c-6dbcafc57e09 2017-11-09T09:03:58Z
<![CDATA[Frukostseminarium för entreprenörer]]>

Här läser du hela inbjudan

 

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/054a43ff-78e8-44e9-a0fb-5e89b6feba15 2017-11-08T01:16:24Z
<![CDATA[Knutpunkt Svingeln - ny sträckning för cyklar och fordon]]> Ny cykelsträckning

Från mitten av november blir det en ny, tillfällig, cykelsträckning på Svingelns norra sida. Samtidigt försvinner en gång- och cykelöverfart när vi bygger de nya busshållplatserna. Gående och cyklister hänvisas till övergången västerut mot centrum.

Fordonstrafiken leds om

I mitten av november leds även fordonstrafiken från E6 mot Odinsplatsen om via Olskroken när vi bygger en ny väg för trafiken från E20. Senare i höst kommer även trafiken från E20 att ledas om via Olskroken på den nybyggda vägen. Båda omledningarna kommer att bli permanenta.

Grov tidplan

Busshållplatserna tas i bruk i december 2017 och spårvagnshållplatserna under 2018. Arbetet i sin helhet, som även omfattar en ny rondell på Redbergsvägen, beräknas vara färdigt våren 2019.

Här kan du läsa mer om förändringarna i Svingeln.

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/545763cf-9ba5-405f-b581-ddb4b9b63940 2017-11-06T03:11:21Z
<![CDATA[Ungdomar i fokus: Information från öppet förmöte 26 oktober och nämndmöte 31 oktober i Askim-Frölunda-Högsbo]]> Information från förmötet

På det öppna förmötet på medborgarkontoret den 26 oktober deltog tolv personer varav elva ungdomar som kandiderar till Ungdomsfullmäktige. Temat för förmötet var: så kan du som ung påverka där du bor.

Vill du ta del av anteckningarna i sin helhet kan du höra av dig till stadsdelsförvaltningen: askimfrolundahogsbo@afh.goteborg.se

I grupperna berättar ungdomarna fritt vilka frågor som är viktiga för dem. Det var mycket personliga upplevelser som ungdomarna berättade. Dessa kommer inte till anteckningar utan här har vi försökt att sammanfatta konkreta förslag och önskningar. Ungdomarna blev informerade om detta under mötet.

Frågor som medborgarna behandlade under förmötet utifrån tema Så kan du som ung påverka där du bor

Frågor som kandidaterna till Ungdomsfullmäktige vill driva om de blir invalda är bland annat:

 • Att fler vuxna ska finnas på skolan för att minska trakasserier. Mer samtal om mobbning för att uppnå en skola fri från mobbning.
 • Mer resurser till skolan för bättre skolmaterial och läromedel som passar alla, till exempel att barn med funktionsnedsättning ska få använda datorer och Ipads.
 • Att unga ska kunna påverka mer både i Göteborg i stort såsom tryggare utomhusmiljö för unga och mer lokalt såsom skolmat och skolgårdens utformande.
 • Mer kunskap bland elever och skolpersonal om mental hälsa.

Vad ungdomarna gör för att påverka idag

Flera av ungdomarna beskriver att de är eller ha varit klassrådsrepresentanter men att det är svårt att komma med i elevrådet. De vill vara med i elevrådet eftersom det är bra om man vill påverka i skolan. Ungdomarna uttrycker att de kan påverka lite grann. Fast de är överens om att det ändå är värt det.

Att ungdomar från deras skolor tidigare varit med i Ungdomsfullmäktige har gjort att vissa av de nuvarande kandidaterna insåg att komma med i Ungdomsfullmäktige var ett bra sätt att påverka.

Trygghet i skolan och minska mobbning

Ungdomarna betonar att kränkningar, mobbning och trakasserier i skolan är vanligt. Bästa sätt att motverka detta är att lärare och elever tar sig mer tid att prata om mobbning menar ungdomarna. Ungdomarna berättar att när mobbningen ökar i skolan så samtalar de oftare om mobbning och de har även fått träffat personer som varit mobbare eller ha blivit mobbade och det har varit mycket bra.

En av kandidaterna säger att det finns olika gäng som går runt och hotar vilket känns otäckt.

Ett konkret förslag som får medhåll av flera kandidater är att hyra in utbildade vakter för att öka säkerheten både inne i skolan och på rasterna. Även fler lärare som får utbildning i att bemöta mobbning vore bra.

Ett annat förslag är att skaffa övervakningskameror till skolorna för att stoppa mobbningen.

Känslan av otrygghet vid närvaron av främmande personer är ett annat problem som ungdomarna tar upp och diskuterar. De nämner att det ibland går personer över skolgården som ser skumma ut och att alla skolor kanske borde ha höga staket och stängsel så det är svårt för obehöriga att ta sig in, även om det bara är för att gena till busshållplatsen.  

Ett annat förslag är att alla skolor kanske bör skaffa passerkortssystem eftersom det upplevs som vanligt att personer som inte borde vara i skolan rör sig i lokalerna. Idag måste alla som passerar i skolan ha namnbricka men att alla inte har det och detta gör att ungdomarna känner sig otrygga. Ungdomarna säger också att det händer att vuxna i skolan bestraffar utan att ta reda på bakgrund. "jag menade väl och hjälpte en kompis men fick skäll - då mådde jag dåligt".

Ungdomars hälsa

Flera av kandidaterna till ungdomsfullmäktige vill ha mer resurser för ungdomars mentala hälsa. Fler och synligare kuratorer samt att övrig personal på skolan behöver veta hur de ska hantera och bemöta en ungdom som mår dåligt. ”Om du mår dåligt måste du snabbt få prata med en vuxen i skolan”, säger en av kandidaterna.

Det är också viktigt att skolan ger alla elever kunskap om mental hälsa så att eleverna är mer förberedda och kan hantera situationer när de mår dåligt.

Ungdomarna efterfrågar tydligare information om vilket stöd som finns i skolan, till exempel kurator.

Det kom även upp att ungdomarna tycker att varje skola ska ha sin skolsköterska och inte dela en skolsköterska mellan flera skolor. ”Ibland kan du behöva ha en skolsyster akut och är det långt mellan skolorna så det tar tid innan skolsystern kommer.”

Trygghet i utomhusmiljö

Ungdomarna återkommer ofta till otryggheten ute och sin oro kring soptunne- och bilbränder, explosioner och okända vuxna som rör sig i ungdomarnas närmiljö.

En av kandidaterna vill att det ska finnas fler poliser i bostadsområdena, men säger att de inte behöver synas men att endast vetskapen om att polisen finns där skulle vara betryggande.

Det efterfrågas även strängare förbud mot knivar och andra vapen. Diskussionen går vidare till om även Sverige såsom Finland bör införa att polis ska använda elpistoler.

Ungdomarna efterfrågar även mer belysning i Ruddalen så det känns tryggare att gå där. Även Sisjön och mer belysning längs gångstigarna där omnämns.

En av ungdomarna tycker att bygget vid Positivgatan är osäkert med alla grävmaskiner. De borde täppa igen hålen där de är klara samt bättre spärra av vid gångbroarna över till skolan.

På vägen längs med Frölundaskolan kör lastbilar, bussar och bilar jättefort så där borde det finnas fler farthinder och lägre hastighetsbegränsning.

En av kandidaterna upplever otrygghet vid Frölunda torg och tycker vakterna ska patrullera mer även när affärerna stängt. Även vid Frölunda torg bör det finnas fler lampor menar ungdomen.

Skolmaten

Ungdomarna uttrycker att de vill kunna påverka snabbare och enklare vissa frågor, till exempel skolmaten. Det tar för lång tid att påverka i skolan och det är svårt att nå fram. En kandidat utropar ”Mer broccoli, det är så gott!!!” och får medhåll av alla ungdomar i gruppen. Ungdomarna menar att de ofta får matvete, potatis och pasta eftersom budgeten för skolmaten är låg. 

Användningen av datorer och ipads i skolan

Ungdomarna menar också att om skolan har resurser (datorer och Ipads) så borde elever kunna ta hem dem för att göra läxorna. Alla har inte tillgång till dator hemma. Bra att använda dator i skolan då blir det inte så mycket papper att hålla reda på. Det är också onödigt att inte använda datorer/ipads när skolan ändå lagt pengar på att köpa in dem. Allt onödigt som till exempel chatfunktion Google hang-out borde spärras på skoldatorerna eftersom det stör skolarbetet och lockar till att chatta om det är tråkiga lektioner.

Elever som behöver extra stöd

De elever som behöver extra resurser eller andra arbetsverktyg exempelvis ipads, för att kunna lära sig ska ha det utan diskussion och det är viktigt att alla elever förstår att behovet kan se olika ut.

Skolgårdar

Ungdomarna önskar skolgårdar för alla åldrar. Idag är skolgården mest för de yngre barnen. Ungdomarna tycker att en fotbollsplan med konstgräs bjuder in till mer lek och aktivitet än en med grus.

Sammanfattningsvis om mötet: Ungdomarna tyckte det var roligt och önskar att få träffa politikerna igen. De uttrycker också att de känner att de fått säga det de ville säga.

Frågan om att ses igen kommer att tas med till demokratirådet.

Några ärenden som behandlades under nämndmötet

Budget 2018 Askim-Frölunda-Högsbo

Bifall till förvaltningens förslag efter omröstning.

Läsårstider i SDF Askim-Frölunda-Högsbo 2018-2019

Bifall till förvaltningens förslag.

Läs protokoll för alla beslut som fattades

Om du vill ta del av alla beslut som fattades kan du läsa justerat protokoll här:
goteborg.se/namndhandlingar (välj SDN Askim-Frölunda-Högsbo).

 

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/c29efa5e-fd60-4216-9186-4835c0c28d66 2017-11-03T11:03:54Z
<![CDATA[Styr & ställ året runt]]>

Här kan du läsa mer om Styr & Ställ.

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/66290d8e-f26a-49ce-80ba-81fe12eab170 2017-11-03T10:41:51Z
<![CDATA[Nu har Lundbys nämnd beslutat om budgeten för 2018]]> Budgeten är ett viktigt verktyg som anger de strategiska vägval som behövs för att nå de mål som nämnden beslutat ska gälla för nästa år.

Här kan du läsa hela budgeten för 2018 >

Det officiella protokollet från sammanträdet hittar du goteborg.se/namndhandlingar

 

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/77e126d8-8330-4b53-be1f-fa1666f4e04c 2017-11-02T06:51:51Z
<![CDATA[Västra Bräckevägen 2 november – mars 2018]]>

I december till januari kommer endast ett körfält att vara öppet på sträckan. Denna sträcka kommer att regleras med trafiksignaler.

Under mitten av december kommer infarterna till Södra Vårvindsgatan och Vårvindsgatan från Västra Bräckevägen att stängas av. Vi hänvisar att köra in via alternativ väg. Vi beräknar att öppna infarterna igen i februari 2018.

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/bdab4700-992e-4b2d-ace2-405a91910d86 2017-11-01T09:31:37Z
<![CDATA[Ny infart till Selma Lagerlöfs Torg]]>

Det innebär att parkeringen kommer att nås från Litteraturgatan. Följ orangea hänvisningsskyltar på plats. Cyklister och gångtrafikanter kommer fram samma väg som tidigare.

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/a9e088da-1c52-41c4-a82b-d82ba9a31988 2017-11-01T09:23:43Z