Esikoulu

Lapsellasi on oikeus Göteborgin kunnassa kokonaan tai osittain suomenkieliseen esikouluun.

Lapsi voi aloittaa esikoulun kun hän on täyttänyt yhden vuoden. Lapsi voi käydä esikoulua aina esikoululuokan tai peruskoulun alkamiseen saakka. Alta löydät kaikki Göteborgin esikoulut - sekä kunnalliset että vapaakoulut.

Paikkaa esikoulusta tai perhepäiväkodista voi hakea aikaisintaan kuusi kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Lapsi voi saada paikan aikaisintaan yhden vuoden iästä alkaen.

Työssä käyvä, opiskeleva tai vanhempainvapaalla oleva Göteborgin kunnan asukas voi hakea esikoulupaikkaa lapselleen. Lapsen on oltava vähintään yhden vuoden ikäinen aloittaessaan esikoulun.

Kun lapsella on paikka esikoulussa, perhepäiväkodissa tai vapaa-aikakodissa tästä peritään talouden tuloihin perustuva maksu. Alle kolmivuotiaasta lapsesta korkein maksu on 1382 kruunua kuukaudessa, yli kolmivuotiaasta lapsesta korkein maksu on 922 kruunua kuukaudessa.