Esikoulu & Koulutus

Kohdasta Esikoulu & Koulutus löydät tietoa esikoulusta, esikouluokasta, peruskoulusta ja lukiosta sekä oikeudesta äidinkielen tukeen ja opetukseen.

Lapsellesi tarjotaan paikkaa esikoululuokalta sinä syyslukukautena, kun hän täyttää 6 vuotta.

Listan peruskouluista voi lajitella kaupunginosien mukaan. Sen voi myös lajitella eri suuntausten mukaan. Peruskoulut ovat joko kunnallisia tai yksityisiä. Yksityisiä kouluja kutsutaan myös vapaakouluiksi.

Peruskoulu on pakollinen siitä vuodesta alkaen, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta. Kuuden vuoden iästä alkaen on tarjolla vapaaehtoinen esikoululuokka.

Göteborg on osa suomen kielen hallintoaluetta. Ruotsinsuomalaisilla lapsilla on oikeus saada osittain tai kokonaan suomenkielistä esikoulutoimintaa. Peruskoulussa ja lukiossa oppilaat voivat saada äidinkielenopetusta.