Våld och hot

Lever du med hedersrelaterat våld och förtryck och behöver stöd och hjälp? Här kan du hitta information om vart du kan vända dig.

Stödcentrum för brottsutsatta finns till för dig som bor i Göteborg och har blivit utsatt för brott. Det kan vara rån, misshandel, våldtäkt, olaga hot, stöld eller ofredande. Det kostar inget att komma till oss och vi har tystnadsplikt. Vill du så får du vara anonym. Även du som är närstående till någon som har utsatts för brott eller du som har bevittnat brott kan vända dig till oss. På vår mottagning arbetar socionomer med erfarenhet av att möta brottsutsatta. Vi har även juridisk kompetens.

Här kan du få hjälp, stöd och råd om du själv eller någon anhörig är i kris. Det kan till exempel handla om våld och övergrepp i nära relationer, om missbruk eller boende. Du kan bland annat få hjälp i form av rådgivning, behandling och tillfälligt boende.

Ibland kan det hända jobbiga saker som gör att du mår dåligt eller är rädd. Du kanske har problem hemma med vuxna som bråkar, dricker för mycket alkohol eller tar droger. Här får du information om vart du kan vända dig för att få hjälp och någon att prata med.

Socialjouren ger dig akut hjälp på kvällar, nätter och helger. Det kan handla om våld, missbruk, boende eller om du misstänker att någon far illa.

Du kan kontakta socialkontoret i din stadsdel om du själv blir utsatt för våld och övergrepp, men även om du misstänker att någon annan far illa.