Våld och hot

Stödcentrum för brottsutsatta är en samtalsmottagning för dig som bor i Göteborg och har blivit utsatt för brott. Det kan till exempel vara rån, misshandel, våldtäkt, stöld eller hot. Det kostar inget att komma till oss och vi har tystnadsplikt. Du kan vara anonym om du vill. Även du som är närstående till en brottsutsatt eller du som är vittne till ett brott är välkommen. På vår mottagning arbetar socionomer och beteendevetare med erfarenhet av att möta brottsutsatta.

Här kan du få hjälp, stöd och råd om du själv eller någon anhörig är i kris. Det kan till exempel handla om våld och övergrepp i nära relationer, om missbruk eller boende. Du kan bland annat få hjälp i form av rådgivning, behandling och tillfälligt boende.

Ibland kan det hända jobbiga saker som gör att du mår dåligt eller är rädd. Du kanske har problem hemma med vuxna som bråkar, dricker för mycket alkohol eller tar droger. Här får du information om vart du kan vända dig för att få hjälp och någon att prata med.

Socialjouren ger dig akut hjälp på kvällar, nätter och helger. Det kan handla om våld, missbruk, boende eller om du misstänker att någon far illa.

Du kan kontakta socialkontoret i din stadsdel om du själv blir utsatt för våld och övergrepp, men även om du misstänker att någon annan far illa.