Stöd vid avhopp från kriminella gäng

Samhället stödjer dig som vill lämna ett kriminellt gäng eller nätverk och börja om i livet.

Vill du hoppa av ett kriminellt gäng eller nätverk?

Du som inte längre vill vara med i ett kriminellt gäng eller nätverk kan kontakta Avhopp, som är en modell framtagen på initiativ av Göteborgs Stad.

Du når Avhopp genom att ringa 020-50 80 80 mellan klockan 9-15 på vardagar. Övrig tid finns en telefonsvarare som vi lyssnar av varje arbetsdag. Du kan också kontakta oss genom att skicka e-post till stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se. Mer information hittar du i broschyren nedan.

Avhopparverksamheten i Göteborg

Erfarenhet visar att det är mycket svårt att ta sig ur kriminella gäng och nätverk utan stöd. I Göteborg kan du som vill hoppa av få hjälp av avdelningen för samhällsskydd och beredskap på stadsledningskontoret.

Vi arbetar tillsammans med andra myndigheter

Göteborgs Stad arbetar tillsammans med en rad olika myndigheter och organisationer, bland annat polisen, kriminalvården, skatteverket och försäkringskassan. Förutom att hjälpa dig som vill hoppa av ett gäng, arbetar Göteborgs Stad också med att motverka och försvåra för kriminella gäng och nätverk.

2013-05-08 beslutade kommunstyrelsen om att anta riktlinjer för avhopparverksamheten i Göteborg.

Riktlinjer för avhopparverksamhet i Göteborg

Under hösten 2017 gör stadsledningskontoret en uppföljning av avhopparverksamheten.

När är ett avhopp lyckat?

Studier från Brottsförebyggande rådet och en motsvarande amerikansk myndighet, visar att det är först efter 5-8 år som man kan se om avhoppet är lyckat och en förändrad livsstil är bestående. Det är alltså först efter denna tid som det är meningsfullt att följa upp avhopp. Det är socialtjänsten i respektive stadsdel som ansvarar för fortsatt arbete och uppföljning.

    Filer och dokument