Introduktion för nya svenskar

Samhällsorientering ger dig möjlighet att lära dig hur det svenska samhället fungerar. Du får lära dig om den svenska sjukvården, skolan, svenskt vardagsliv och de olika myndigheterna. Utbildningen får du på ditt eget språk och den är gratis.

Integrationscentrum Göteborg är en mötesplats för nyanlända, andra invandrare och svenskar. Vi arbetar med lärande, möten och integration på många olika sätt, också med dig som i ditt yrke möter personer som är nya i Sverige.

Flyktingguide Göteborg är en frivillig mötesplats där göteborgare och invandrare träffas. För att som invandrare anmäla dig ska du ha uppehållstillstånd och kunna svenska på minst muntlig B-nivå SFI. Integration börjar där människor möts i personliga kontakter!

Göteborgs Stads medborgarskapsceremoni anordnas i Slottsskogen på Sveriges nationaldag den 6 juni. Det är 11:e året i rad som ceremonin genomförs på uppdrag av Göteborgs kommunfullmäktige. Kulturnämnden i Göteborgs Stad har fått i uppdrag att genomföra ceremonin.

Du som är ny i Sverige kan få hjälp med information och rådgivning på arabiska, dari, engelska, persiska, somaliska, svenska och tigrinja på informationskontoret.

Det är Etableringsenheten som ger stöd för nyanlända under etablering. Vi vänder oss till dig som är nyanländ flykting i Göteborg, har fått uppehållstillstånd inom de senaste två åren och deltar i etablering genom Arbetsförmedlingen. Vi ser till att du får det stöd som du är berättigad till när det gäller individ- och familjeärenden. Vi ger också information, råd och stöd till andra verksamheter som arbetar med flyktingmottagande.