Flyktingmottagande i Göteborgs Stad

Fastighetskontoret har fått i uppdrag av fastighetsnämnden att ta fram temporära bostäder. Målgruppen för bostäderna är nyanlända.