Flyktingmottagande i Göteborgs Stad

Fastighetskontoret har fått i uppdrag av fastighetsnämnden att ta fram temporära bostäder. Målgruppen för bostäderna är nyanlända.

Migrationsverket har det stora ansvaret för personer som söker asyl. En nyanländ person som har fått uppehållstillstånd kan bosätta sig i eller bli anvisad till en kommun.