Cirkulär migration

Vill du som möter nyanlända veta mer om migrationsfrågor? För att öka kunskapen ordnar vi olika former av utbildning för tjänstemän, föreningar och andra. Vi driver även projekt om arbete, ekonomi och migration.

Filer och dokument