Familjerådgivning

Att leva ihop kan vara svårt. Förväntningar som inte infrias skapar besvikelse och ilska. I en relation som inte fungerar försvinner lust, ömhet, omtanke och respekt. Hos Göteborgs Stads Familjerådgivning kan ni få hjälp att få en fungerande dialog. Par och familjer som vill få det bättre i sin relation eller avsluta sitt förhållande kan vända sig till oss för att få hjälp och stöd.

Det här kan du få hjälp med

Familjerådgivarna arbetar för att:

 • bidra till att förändra låsta positioner
 • uppmuntra dig och din partner att tala med och lyssna på varandra
 • hjälpa dig och din partner att förstå er själva och varandra bättre
 • bearbeta mönster och roller ni har fastnat i
 • hjälpa dig och din partner att se ert eget ansvar i situationen
 • ge information om praktiska frågor i samlevnaden
 • stödja er som är föräldrar i ert samarbete kring barnen.

Tystnadsplikt och anonymitet

Familjerådgivarna ger inte expertråd eller färdiga lösningar, eller tar ställning till vems felet är. De tar inte heller ifrån er ert ansvar att själva välja en egen lösning på problemet. Alla som arbetar på Familjerådgivningen har tystnadsplikt och för inga journaler. Du kan vara anonym om du vill.

Information in English

Couples and families who wish to improve their relationships, or to separate, can turn to Göteborgs Stads Family Counselling for help and support.

Our family counselors

 • are trained therapists and specialised in couples and families
 • are bound by professional confidentiality
 • do not keep records
 • allow you to remain anonymous if you prefer
 • work with interpreters when necessary.

If you wish to speak to a familly counsellor, or make an appointment, please ring during the telephone hours.

Vi vill gärna också höra barnens röst

Vanligtvis träffar vi bara er föräldrar men ibland kan det vara bra att fråga barnen hur de har det. Det kan vara till hjälp i vårt gemensamma arbete med relationerna. Därför erbjuder vi er som går på samtal hos oss att träffa ert eller era barn kostnadsfritt vid ett tillfälle. Erbjudandet gäller barn från skolåldern upp till 18 år.

Föräldrarnas relation är barnens uppväxtmiljö är en ledstjärna för oss på Familjerådgivningen och med det menar vi att klimatet mellan föräldrarna starkt påverkar hur barnen har det. Vi ser familjen som ett system där alla ömsesidigt påverkar varandra.

Så här kontaktar du Familjerådgivningen

För att komma till oss måste du ringa på vår telefontid och får då tala direkt med en familjerådgivare. Vid samtalet kan du få telefonrådgivning om frågor ni har i er relation, eller få information om hur ni får en tid hos oss.

Kostnad för att besöka oss

Det kostar 350 kronor per par för ett besök hos Familjerådgivningen.

Återbud

Kan du inte komma på bokad tid ska du lämna återbud och meddela det innan klockan 8 dagen före besöksdagen. I annat fall är vi tvungna att ta betalt för det uteblivna besöket. Om du har avgiftsbefrielse och inte lämnar återbud i tid kostar det 100 kronor.

Avgiftsbefrielse

Det finns möjlighet att ansöka om avgiftsbefrielse. Tala med Familjerådgivningen om du vill veta mer.

Håll kärleken vid liv! Föreläsning för småbarnsföräldrar som vill samarbeta mer och bråka mindre

Det är fantastiskt att bli föräldrar. Men för många kan det också vara tufft för relationen när två blir tre. Ta med dig din partner på en föreläsning och lär er mer om hur ni kan kommunicera bättre, hantera konflikter och undvika missförstånd.
Vi tar bland annat upp:

 • Kommunikation – att förstå den andre och bli förstådd själv. Hur ni kan prata med varandra på ett sätt som fungerar
 • Konflikter – hantera meningsskiljaktigheter på ett tryggt och konstruktivt sätt
 • Samarbete – få vardagen att fungera tillsammans
 • Gemenskap - att ta hand om varandra och göra saker tillsammans

Föreläsningen ger dig och din partner råd som hjälper er att vårda kärleksrelationen och skapa en god stämning i familjen.

Datum och tid: Tisdag 25 april, klockan 18-20.
Föreläsare: Lars-Peter Stuchly, familjerådgivare.
Kostnad: 200 kronor per par.
Anmälan: Anmäl er genom klicka på länken. Anmäl er senast 13 april. Begränsat antal platser. Anmälan är bindande.
Övrigt: Vi bjuder på fika.

Kurs för par som vill utveckla sin relation

Till hösten startar vi en relationskurs för par och anmälan till kursen öppnar 2 maj. Innan 2 maj har vi INGEN möjlighet att ta emot anmälan.

Relationskursen är för par som vill utveckla och fördjupa sin relation. Det handlar om att stärka och förbättra parrelationer, till exempel genom övningar i kommunikation och konflikthantering.

Ni får möjlighet att uttrycka era förväntningar på varandra och samtala om vilka roller ni tar i er relation. Ett av målen med kursen är att förstå och tydliggöra olikheter ni har och hur ni på flera sätt kan hantera svårigheter och konflikter.

Kursen ger er konkreta verktyg för problemhantering i ert förhållande, men även en möjlighet att utvecklas som individer.

Vi träffas vid flera tillfällen och tar upp olika teman. Upp till sex par kan delta i kursen och varje par kommer att arbeta enskilt med uppgifter under ledning av två familjerådgivare.

Kursen kallas PREP och är en metod som bygger på mer än 25 års vetenskaplig forskning om parrelationer.