Familjerådgivning

Att leva ihop kan vara svårt. Förväntningar som inte infrias skapar besvikelse och ilska. I en relation som inte fungerar försvinner lust, ömhet, omtanke och respekt. Hos Göteborgs Stads Familjerådgivning kan ni få hjälp att få en fungerande dialog. Par och familjer som vill få det bättre i sin relation eller avsluta sitt förhållande kan vända sig till oss för att få hjälp och stöd.

Inga engångssamtal på Familjerådgivningen under sommaren

19 juni 2018

Familjerådgivningens engångssamtal gör ett uppehåll under sommaren. Från och med måndag 13 augusti klockan 13 är du åter välkommen att boka tid för engångssamtal.

Det här kan du få hjälp med

Familjerådgivarna arbetar för att:

 • bidra till att förändra låsta positioner
 • uppmuntra dig och din partner att tala med och lyssna på varandra
 • hjälpa dig och din partner att förstå er själva och varandra bättre
 • bearbeta mönster och roller ni har fastnat i
 • hjälpa dig och din partner att se ert eget ansvar i situationen
 • ge information om praktiska frågor i samlevnaden
 • stödja er som är föräldrar i ert samarbete kring barnen.

Vad passar er?

Engångssamtal

Vi erbjuder ”Engångssamtal” för er som med kort varsel tror att ni kan ha nytta av att komma på främst ett samtal.

Inför besöket skickar vi hem några frågor till er att besvara och ta med till samtalet. I slutet av samtalet får ni med er en hemuppgift. Två månader senare kontaktar vi er på telefon för att höra hur ni upplevt samtalet.

Boka engångssamtal: under sommaren gör våra engångssamtal ett uppehåll. Från och med måndag 13 augusti klockan 13 är du åter välkommen att boka tid för engångssamtal.

Ordinarie familjerådgivning

Ni som önskar fler samtal med en och samma familjerådgivare väljer ordinarie familjerådgivning. Väntetiden till ordinarie familjerådgivning är betydligt längre än till engångssamtalen.

Tystnadsplikt och anonymitet

Familjerådgivarna ger inte expertråd eller färdiga lösningar, eller tar ställning till vems felet är. De tar inte heller ifrån er ert ansvar att själva välja en egen lösning på problemet. Alla som arbetar på Familjerådgivningen har tystnadsplikt och för inga journaler. Du kan vara anonym om du vill.

Information in English

Couples and families who wish to improve their relationships, or to separate, can turn to Göteborgs Stads Family Counselling for help and support.

Our family counselors

 • are trained therapists and specialised in couples and families
 • are bound by professional confidentiality
 • do not keep records
 • allow you to remain anonymous if you prefer
 • work with interpreters when necessary.

If you wish to speak to a familly counsellor, or make an appointment, please ring during the telephone hours.

Vi vill gärna också höra barnens röst

Vanligtvis träffar vi bara er föräldrar men ibland kan det vara bra att fråga barnen hur de har det. Det kan vara till hjälp i vårt gemensamma arbete med relationerna. Därför erbjuder vi er som går på samtal hos oss att träffa ert eller era barn kostnadsfritt vid ett tillfälle. Erbjudandet gäller barn från skolåldern upp till 18 år.

Föräldrarnas relation är barnens uppväxtmiljö är en ledstjärna för oss på Familjerådgivningen och med det menar vi att klimatet mellan föräldrarna starkt påverkar hur barnen har det. Vi ser familjen som ett system där alla ömsesidigt påverkar varandra.

Kostnad för att besöka oss

Det kostar 360 kronor per par för ett besök hos Familjerådgivningen.

Återbud

Kan du inte komma på bokad tid ska du mejla din familjerådgivare eller lämna ett meddelande på telefonsvararen innan klockan 8 dagen före besöksdagen. I annat fall är vi tvungna att ta betalt för det uteblivna besöket. Om du har avgiftsbefrielse och inte lämnar återbud i tid kostar det 100 kronor.

Avgiftsbefrielse

Det finns möjlighet att ansöka om avgiftsbefrielse. Tala med Familjerådgivningen om du vill veta mer.

Kurs för par som vill utveckla sin relation

Till hösten 2018 startar vi en relationskurs för par som vill utveckla och fördjupa sin relation. Relationskursen handlar om att stärka och förbättra parrelationer, till exempel genom övningar i kommunikation och konflikthantering.

Ni får möjlighet att uttrycka era förväntningar på varandra och samtala om vilka roller ni tar i er relation. Ett av målen med kursen är att förstå och tydliggöra olikheter ni har och hur ni på flera sätt kan hantera svårigheter och konflikter.

Kursen ger er konkreta verktyg för problemhantering i ert förhållande, men även en möjlighet att utvecklas som individer. Kursen kallas PREP och är en metod som bygger på mer än 25 års vetenskaplig forskning om parrelationer.

Kursen vänder sig er som lever i en stabil relation. Om ni istället upplever att ni har stora eller alltför besvärliga problem i relationen, som t ex stora återkommande gräl eller att ni ofta ifrågasätter relationen, rekommenderar vi, att ni istället vänder er till vår ordinarie familjerådgivning.

Tid: Vi träffas fem måndagkvällar klockan 17.30 – 20.00: 24 september, 8 oktober, 22 oktober, 5 november och 19 november.

Plats: Göteborgs Stads Familjerådgivning, Kronhusgatan 2F.

Kostnad: 1 800 kr per par. Upp till sju par kan delta i kursen och varje par kommer att arbeta enskilt med uppgifter under ledning av två familjerådgivare.

Anmälan: Anmäl ert intresse via länken. För att kunna delta måste minst en av er vara bosatt i Göteborg. Efter anmälan kommer vi att kontakta er per telefon för en kortare intervju.

Vill du veta mer kontakta familjerådgivare Helena Liljeröd telefon: 031- 367 93 61 eller Lars-Peter Stuchly telefon: 031- 367 93 65.

Vi är HBTQ-diplomerade

Alla som besöker Familjerådgivningen ska känna sig välkomna oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Som ett led i detta är vi HBTQ-diplomerade av Västra Götalandsregionen. Läs mer om vad HBTQ-diplomeringen innebär här