Familjerådgivning

Att leva ihop kan vara svårt. Förväntningar som inte infrias skapar besvikelse och ilska. I en relation som inte fungerar försvinner lust, ömhet, omtanke och respekt. Hos Göteborgs Stads Familjerådgivning kan ni få hjälp att få en fungerande dialog. Par och familjer som vill få det bättre i sin relation eller avsluta sitt förhållande kan vända sig till oss för att få hjälp och stöd.

Det här kan du få hjälp med

Familjerådgivarna arbetar för att:

 • bidra till att förändra låsta positioner
 • uppmuntra dig och din partner att tala med och lyssna på varandra
 • hjälpa dig och din partner att förstå er själva och varandra bättre
 • bearbeta mönster och roller ni har fastnat i
 • hjälpa dig och din partner att se ert eget ansvar i situationen
 • ge information om praktiska frågor i samlevnaden
 • stödja er som är föräldrar i ert samarbete kring barnen.

Vad passar er?

Engångssamtal

Vi erbjuder ”Engångssamtal” för er som med kort varsel tror att ni kan ha nytta av att komma på främst ett samtal.

Inför besöket skickar vi hem några frågor till er att besvara och ta med till samtalet. I slutet av samtalet får ni med er en hemuppgift. Två månader senare kontaktar vi er på telefon för att höra hur ni upplevt samtalet.

Ni bokar engångssamtal på telefon 031-367 91 99 på måndagar 10.15-11.45, 13-14 eller tisdagar klockan 10.15-11.45. Om det finns plats får ni en tid måndagen därpå. Om tiderna är slut är ni välkomna att ringa igen nästa vecka.

Ordinarie familjerådgivning

Ni som önskar fler samtal med en och samma familjerådgivare väljer ordinarie familjerådgivning. Väntetiden till ordinarie familjerådgivning är betydligt längre än till engångssamtalen.

Tystnadsplikt och anonymitet

Familjerådgivarna ger inte expertråd eller färdiga lösningar, eller tar ställning till vems felet är. De tar inte heller ifrån er ert ansvar att själva välja en egen lösning på problemet. Alla som arbetar på Familjerådgivningen har tystnadsplikt och för inga journaler. Du kan vara anonym om du vill.

Information in English

Couples and families who wish to improve their relationships, or to separate, can turn to Göteborgs Stads Family Counselling for help and support.

Our family counselors

 • are trained therapists and specialised in couples and families
 • are bound by professional confidentiality
 • do not keep records
 • allow you to remain anonymous if you prefer
 • work with interpreters when necessary.

If you wish to speak to a familly counsellor, or make an appointment, please ring during the telephone hours.

Vi vill gärna också höra barnens röst

Vanligtvis träffar vi bara er föräldrar men ibland kan det vara bra att fråga barnen hur de har det. Det kan vara till hjälp i vårt gemensamma arbete med relationerna. Därför erbjuder vi er som går på samtal hos oss att träffa ert eller era barn kostnadsfritt vid ett tillfälle. Erbjudandet gäller barn från skolåldern upp till 18 år.

Föräldrarnas relation är barnens uppväxtmiljö är en ledstjärna för oss på Familjerådgivningen och med det menar vi att klimatet mellan föräldrarna starkt påverkar hur barnen har det. Vi ser familjen som ett system där alla ömsesidigt påverkar varandra.

Kostnad för att besöka oss

Det kostar 360 kronor per par för ett besök hos Familjerådgivningen.

Återbud

Kan du inte komma på bokad tid ska du mejla din familjerådgivare eller lämna ett meddelande på telefonsvararen innan klockan 8 dagen före besöksdagen. I annat fall är vi tvungna att ta betalt för det uteblivna besöket. Om du har avgiftsbefrielse och inte lämnar återbud i tid kostar det 100 kronor.

Avgiftsbefrielse

Det finns möjlighet att ansöka om avgiftsbefrielse. Tala med Familjerådgivningen om du vill veta mer.

Håll kärleken vid liv! Föreläsning för småbarnsföräldrar som vill samarbeta mer och bråka mindre

Det är fantastiskt att bli föräldrar. Men för många kan det också vara tufft för relationen när två blir tre. Ta med dig din partner på en föreläsning och lär er mer om hur ni kan kommunicera bättre, hantera konflikter och undvika missförstånd.

Vi tar bland annat upp:

 • Kommunikation – att förstå den andre och bli förstådd själv. Hur ni kan prata med varandra på ett sätt som fungerar
 • Konflikter – hantera meningsskiljaktigheter på ett tryggt och konstruktivt sätt
 • Samarbete – få vardagen att fungera tillsammans
 • Gemenskap - att ta hand om varandra och göra saker tillsammans

Föreläsningen ger dig och din partner råd som hjälper er att vårda kärleksrelationen och skapa en god stämning i familjen.

Datum och tid: onsdag 25 april klockan 18.00-19.30
Föreläsare: Lars-Peter Stuchly, familjerådgivare.
Kostnad: 200 kronor per par.
Anmälan: Anmäl er här till föreläsningen 25 april

Kurs för par som vill utveckla sin relation

Vårens kurs för par som vill utveckla och fördjupa sin relation är nu fulltecknad. Vi planerar en ny kurs i höst. När du kan anmäla dig till kursen kommer du att kunna läsa om det här på Familjerådgivningens webbplats.

Vi är HBTQ-diplomerade

Alla som besöker Familjerådgivningen ska känna sig välkomna oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Som ett led i detta är vi HBTQ-diplomerade av Västra Götalandsregionen. Läs mer om vad HBTQ-diplomeringen innebär här