Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att en ung person under 18 år inte har det bra hemma eller far illa på annat sätt bör du göra en orosanmälan till socialkontoret i den stadsdel eller kommun där barnet bor.

Om du som privatperson är orolig för att ett barn far illa bör du kontakta socialkontoret i den stadsdel där du bor. Du som arbetar med barn och ungdomar är skyldig enligt lag att göra en anmälan till socialkontoret som hör till den stadsdel eller kommun där barnet bor.

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, är en skyddslag som är till för att skydda barn och unga från att fara illa.