Hjälp till barn och unga

Alla kan må dåligt ibland. Ibland känner man sig utanför, har många svåra val att göra, är med om en olycka eller utsätts för ett brott. Här kan du läsa mer om vart du som barn, ungdom eller anhörig kan vända dig för att få hjälp och stöd.

Här finns information om vart du kan vända dig om du upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälp.

Om du och din familj behöver stöd i vardagen kan du vända dig till en familjemottagning eller en barn- och ungdomsenhet som finns i den stadsdel där du bor.

Här kan du som är ung läsa om olika verksamheter där du kan få hjälp om du vill sluta missbruka droger eller om du lever i en familj där någon missbrukar.

Har du en förälder som har en psykisk sjukdom? Det är viktigt att veta att det inte är ditt fel att din förälder är sjuk och att det finns stöd att få.

Som barn har du rätt att slippa bli utsatt för våld eller övergrepp. Om du råkat ut för det ska du alltid anmäla till polisen. Det finns också annat stöd att få.

Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) sköts av och finns på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. BUP erbjuder specialistvård för dig mellan 0 och 18 år med psykiatriska svårigheter.