Stiftelser - så här söker du

Här kan du läsa mer om hur du gör för att söka utifrån det alternativet som bäst stämmer in på dig. Vi berättar vad som är rätt ansökningsblankett och vilka bilagor du måste ha med, hur du kan få hjälp och hur du vet om du har beviljats några medel. Vi berättar också hur vi gör med personuppgifter.

Medel från stiftelser är skattefritt och räknas inte som inkomst. Vi ger inte ut stiftelsemedel för akut ekonomiskt behov.

Elever

Vilken är den rätta ansökningsblanketten och bilagor?

Kan jag få hjälp att fylla i information?

 • Tala med kurator på din skola
 • Fråga om hjälp på bibliotek eller medborgarkontor
 • Ring till vår kundservice, se telefonnummer nedan
 • Skicka ett meddelande till vår e-postbrevlåda, se adressen nedan

Hur vet jag om jag har beviljats medel?

 • Du kommer att få ett meddelande om du har beviljats eller inte.
 • Om du beviljas medel behöver du inte återrapportera vad du har gjort för pengarna.

Lärare

Vilken är den rätta ansökningsblanketten och bilagor?

Kan jag få hjälp att fylla i information

 • Tala med rektor på din skola
 • Ring till vår kundservice, se telefonnummer nedan
 • Skicka ett meddelande till vår e-postbrevlåda, se adressen nedan

Hur vet jag om jag har beviljats medel?

 • Du kommer att få ett meddelande om du har beviljats eller inte.
 • Om aktiviteten inte genomförs ska medlen omgående betalas tillbaka.

Hur gör jag med återrapportering?

 • Om du beviljas medel kommer du få mer information om hur återrapporteringen ska göras.
 • Du kommer att behöva skicka in en berättelse om vad pengarna har används till och du kommer att behöva bekräfta att du verkligen har gjort det du skrev om i din ansökan.
 • Berättelserna kommer att användas när Göteborgs Stad berättar om vad stiftelsemedlen används till.
 • Det kan förekomma att du ombeds att berätta om hur det gick till att söka, få medel och vad som har gjorts för pengarna.

Skolpersonal

Vilken är den rätta ansökningsblanketten och bilagor?

Kan jag få hjälp att fylla i information

 • Tala med kurator på din skola
 • Ring till vår kundservice, se telefonnummer nedan
 • Skicka ett meddelande till vår e-postbrevlåda, se adressen nedan

Hur vet jag om medel har beviljats?

 • Du kommer att få ett meddelande om du har beviljats eller inte.
 • Om du beviljas medel behöver du inte återrapportera vad du har gjort för pengarna.
 • Om aktiviteten inte genomförs ska medlen omgående betalas tillbaka.

Studerande

Vilken är den rätta ansökningsblanketten och bilagor? Om jag vill söka stipendium för yrkesutbildning, studier, praktik eller arbete både i utlandet och inom Sverige.

 • Ansökningsblankett till Stiftelsen August Ringnérs stipendiefond 2018
  • Information (officiell folder, utdrag från internet eller liknande) om utbildningen, praktik- eller arbetsplatsen du söker stipendium för.
  • Antagningsbesked eller välkomstbrev. Om du inte har fått ett sådant när du skickar in din ansökan, måste du komplettera din ansökan med detta så fort du har fått det.
  • OBS! Om du inte bifogar ovanstående handlingar kommer inte din ansökan att behandlas. Du kommer inte att få någon påminnelse om din ansökan inte är komplett.
  • Du ska INTE bifoga följande handlingar: Din portfolio, fotografier, teckningar eller andra former av arbetsprover. Kostnadsberäkning eller budget. Betyg eller intyg från andra utbildningar och arbeten än de som rör din yrkesutbildning.
  • Försök i största möjliga mån att beskriva ändamål och syfte i rutan för detta på blankettens andra sida. Använd endast i undantagsfall bilagor.
  • Häfta inte ihop dokumenten. Använd inte heller gem, pappersklämmor, plastfickor eller liknande.
  • Underteckna ansökan!

Vilken är den rätta ansökningsblanketten och bilagor? Om jag vill söka stipendium och jag är ekonomiskt behövande studerande?

 • Ansökningsblankett till Stiftelsen Makarna Lindeqvist stipendiefond 2018
  • Brev innehållande mål och syfte med vad stipendiet ska användas till samt en uppskattning av kostnaden.
  • Personbevis inte äldre än 6 månader. Sökande ska vara mellan 18 och 24 år när ansökningstiden går ut den 31 mars 2017.
  • Senaste slutskattsedel.
  • Antagningsbevis, intyg från lärare eller dylikt som styrker deltagande i utbildning, kan kompletteras före utbetalning av stipendium.
  • Endast komplett ansökan behandlas. Beslut meddelas endast stipendiater, avslag meddelas ej.

Hur kan jag få hjälp att söka?

 • Ring till vår kundservice, se telefonnummer nedan.
 • Skicka ett meddelande till vår e-postbrevlåda, se adressen nedan.
 • Du kan kontakta utdelningsstyrelsen för Stiftelsen August Ringnérs stipendiefond på e-postadressen: august_ringners@telia.com

Hur vet jag om jag har beviljats medel?

 • Du kommer att få ett meddelande om du har beviljats eller inte.

Vad händer om jag beviljas medel men genomför inte min utbildning?

 • Stipendiat blir återbetalningsskyldig om utbildningen inte genomförs

Hur gör jag med återrapportering?

 • Om du beviljas medel kommer du få mer information om hur återrapporteringen ska göras.
 • Du kommer att behöva skicka in en berättelse om vad pengarna har används till och du kommer att behöva bekräfta att du verkligen har gjort det du skrev om i din ansökan.
 • Om din återrapportering inte godkänns blir du återbetalningsskyldig.
 • Berättelserna kommer att användas när Göteborgs Stad berättar om vad stiftelsemedlen används till.
 • Det kan förekomma att du ombeds att berätta om hur det gick till att söka, få medel och vad som har gjorts för pengarna.

Familjemedlem med funktionsvariation eller barn med särskilda behov

Vilken är den rätta ansökningsblanketten och bilagor?

Kan jag få hjälp att fylla i information

 • Vänd dig till närmsta bibliotek eller medborgarkontor.
 • Ring till vår kundservice, se telefonnummer nedan.
 • Skicka ett meddelande till vår e-postbrevlåda, se adressen nedan.

Hur vet jag om jag har beviljats medel?

 • Pengar kommer att sättas in på ditt konto eller att du får en utbetalningsavi på posten
 • Om du beviljas medel behöver du inte återrapportera vad du har gjort för pengarna

Ekonomiskt behövande

Vilken är den rätta ansökningsblanketten och bilagor?

 • Ansökningsblankett Ekonomiskt behövande 2018
 • Familjebevis (Kontakta Skatteverket och var noga med att det är familjebevis och inget annan form av personbevis som du behöver.
 • Inkomstdeklaration (Specifikationen är en gul/vit randig bilaga till deklarationen från Skatteverket. Den skickas hem till dig som deklarerar. Du som inte deklarerar ska istället kontakta skattverket och begära få kontoutdraget ”Samtliga KU".)
 • Beroende på hur du har fyllt i din ansökningsblankett, om du har angivet att du har löneanställning så ska du också bifoga anställningsbevis eller en löneavi som styrker att du har en löneanställning eller om du är pensionerad lärare eller skolledare.

Kan jag få hjälp att fylla i information

 • Vänd dig till närmsta bibliotek eller medborgarkontor.
 • Ring till vår kundservice, se telefonnummer nedan.
 • Skicka ett meddelande till vår e-postbrevlåda, se adressen nedan.

Hur vet jag om jag har beviljats medel?

 • Om en ansökan beviljas medel sätts pengarna in på konto. Har du inget konto får du automatiskt en utbetalningsavi.
 • Utbetalningar sker löpande under året. Banken skickar hem ett besked till dig att pengar är insatta på ditt. konto. Medel från stiftelser är skattefritt och räknas inte som inkomst.
 • Om du beviljas medel behöver du inte återrapportera vad du har gjort för pengarna.

Föreningar

På vilka olika sätt kan vår förening söka pengar?

 • Är ni en allmännyttig förening med barnverksamhet kan ni från den 1 november 2017 till den 31 mars 2018 använda ansökningsblanketten föreningar och organisationer 2018 och söka pengar.
 • Är ni en allmännyttig förening som ska genomföra allmännyttig aktivitet eller projekt så ska ni kontakta en ledamot i Göteborgs Stads kommunfullmäktige som fram till den 22 februari 2018 skickar in en motion om att ni söker pengar. Här kan ni hitta ledamöter som sitter i Göteborgs Stads kommunfullmäktige

Vilken är den rätta ansökningsblanketten och bilagor?

Kan jag få hjälp att fylla i information

 • Vänd dig till närmsta bibliotek eller medborgarkontor.
 • Ring till vår kundservice, se telefonnummer nedan.
 • Skicka ett meddelande till vår e-postbrevlåda, se adressen nedan.

Hur vet jag om jag har beviljats medel?

 • Föreningen kommer att få ett meddelande om medel har beviljats eller inte.
 • Information kommer också då att skickas om hur återrapportering ska göras.
 • Om aktiviteten inte genomförs ska medlen omgående betalas tillbaka.

Behöver föreningen återrapportera vad som gjorts?

 • Mer information om hur återrapporteringen ska göras följer med beskedet att föreningen har beviljats medel.
 • Föreningen kommer att behöva skicka in en berättelse om vad pengarna har används till.
 • Berättelserna kommer att användas när Göteborgs Stad berättar om vad stiftelsemedlen används till.
 • Föreningen kommer att tillfrågas att vara med på seminarietillfälle på stadsbiblioteket och berätta om hur det. gick till att söka, få medel och vad som har gjorts för pengarna.

Vad händer med de personuppgifter som jag skickar in?

 • Personuppgifterna på beviljade ansökningar lagras hos samförvaltningen i 3 år för att därefter arkiveras hos regionarkivet.
 • Personuppgifterna på ansökningar som har fått avslag lagras i ett år för att därefter makuleras.
 • Ofullständiga och felaktiga ansökningar makuleras omgående.
 • Personuppgifter från ansökningsblanketter och återrapporter bearbetas av samförvaltningens administration och revision.
 • Personuppgifter från beviljade ansökningar delas inte vidare till tredje part utöver det som ovan angivits.
 • Personuppgifter som finns i återrapporter lagras hos samförvaltningen i 3 år och information om att de finns. redovisas i årssammandrag och på samförvaltningens hemsida (www.goteborg.se/stiftelser).