Stiftelser

Här hittar du ansökningsblanketterna när det är ansökningsperiod

Här hittar du mer information om de olika alternativen som presenteras på Vem kan söka? Du får veta vilken ansökningsblankett du ska använda beroende på vilket alternativ som stämmer bäst in på dig och du får information om vilka stiftelser som du söker från när du använder ansökningsblanketten.

Här kan du läsa om vem eller vilka som har möjlighet att kunna få stiftelsemedel från stiftelser som Göteborgs Stad förvaltar, om man bara söker. Det gäller elever och lärare på kommunala skolor i Göteborg som kan söka stipendier. Skolpersonal som kan söka premier till elever eller skolklasser. Blivande studerande som antingen ska läsa yrkesutbildning eller är ekonomiskt behövande. Det kan vara familjer som behöver avlastning för en medlem i familjen har en funktionsvariation eller barn med särkskilda behov. Det kan vara ekonomiskt behövande personer och familjer. Det är möjligt för föreningar och organisationer att söka medel för aktiviteter eller projekt. Biståndshandläggare kan söka medel till pojkar som har eller är LVU-placerade.

Göteborgs stad förvaltar drygt 80 stiftelser med en förmögenhet på nästan en miljard kronor. Av de pengarna används avkastningen, 20 miljoner kronor varje år, för de ändamål som den som skänkte pengarna en gång bestämde. Pengarna används som stöd till privatpersoner, stipendier och annat stöd till lärare, elever och kulturarbetare. Stiftelserna stödjer också organisationer med allmännyttig verksamhet. Flera stiftelser bidrar med pengar till stadens museiverksamhet för inköp och underhåll av samlingarna.

Här kan du läsa mer om hur du gör för att söka utifrån det alternativet som bäst stämmer in på dig. Vi berättar vad som är rätt ansökningsblankett och vilka bilagor du måste ha med, hur du kan få hjälp och hur du vet om du har beviljats några medel. Vi berättar också hur vi gör med personuppgifter.

Göteborgarnas välvilliga inställning till välgörenhet förr i tiden har satt tydliga spår i samhället. Flera göteborgska familjers förmögenheter lade grunden till institutioner och verksamheter som lever kvar än i dag. Röhss, Dickson, Wijk och Lindberg är några av alla dessa familjer som gett upphov till bland annat muséer, skolor, bostäder och parker.

Många stiftelser kom till redan på 1800-talet och för oss är det viktigt att det blir rätt när medel ges från stiftelserna, alltså att vi följer stiftarens vilja. Det gör att ibland kan språket vara gammalmodigt och bland stiftelser finns det ord som kanske inte alla använder i det dagliga livet. Vi vill därför gärna förklara en del ord och göra det lättare för dig att hitta rätt.