God man, förvaltare, förmyndare

En god man eller en förvaltare företräder dig om du behöver hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen.
God man, förvaltare, förmyndare