Nyanlända - vad kan du bidra med?

Många göteborgare vill vara med och hjälpa nyanlända på olika sätt. Därför har vi samlat information om hur du kan bidra till att fler känner sig hemma. Tack för att du vill hjälpa till.

Gåvor

Vi är tacksamma för att du vill hjälpa till, men våra boenden har tyvärr inte möjlighet att ta emot gåvor. Om du vill skänka något kan du istället skänka till exempel kläder, spel eller elektronik till Reningsborg, Räddningsmissionen och Röda korset.

Bli volontär eller ordna aktiviteter

Vill du vara med och hjälpa till på Tala svenska-kafé, bidra med andra språkkunskaper, eller hjälpa till med läxhjälp eller fritidsaktiviteter? Då kan du bli volontär.

I Göteborg finns det en rad frivilligorganisationer som ordnar aktiviteter med volontärer. Göteborgs Stad samarbetar med flera av organisationerna. Räddningsmissionen, IM – Individuell Människohjälp och Röda Korset är några av dem som ordnar volontäraktiviteter. Läs mer i listan här nedanför.

Röda korsets ungdomsförbund

Röda korsets ungdomsförbund har en kompisgrupp som träffar barn och unga som kommit ensamma till Sverige.

Tillsammans spelar de biljard, läser läxor, fikar, övar språk, klättrar eller åker skidor.
Vill du bli medlem i en kompisgrupp?

Kontakt Röda korset Göteborg direkt.

Frivilligorganisationer

Göteborgs Stad samarbetar med en rad frivilligorganisationer. Vissa av organisationerna ordnar volontäraktiviteter. Andra tar emot gåvor. Några av organisationerna har även boenden i samarbete med Göteborgs Stad.

Om du vill bli volontär är det lättast att kontakta IM, eftersom de samordnar volontärarbetet för alla organisationerna (se ovan).

Klicka på länkarna här nedanför för att läsa mer om de olika organisationerna.

IM - Individuell Människohjälp

Reningsborg

Räddningsmissionen

Stadsmissionen

Bräcke Diakoni

Skyddsvärnet

Rädda Barnen

Röda Korset

Bergsjöns kyrka

Bli flyktingguide och språkvän

Integration börjar där människor möts. Du som har bott i Göteborg länge kan bli flyktingguide och språkvän och på frivillig basis träffa invandrare som har uppehållstillstånd här och har läst svenska. Du underlättar för nyanlända att komma in i samhället, och lär känna nya människor på samma gång!

Flyktingguide har ett matchningssystem där vi sammanför individer, familjer eller mindre grupper efter önskemål, intresse och erfarenheter. Ni träffas på fritiden och kan också vara med i våra studiecirklar och gruppaktiviteter.

Här kan du läsa mer och anmäla ditt intresse för att bli flyktingguide och språkvän

Bli familjehem

Kan du tänka dig att erbjuda ett ensamkommande barn eller ungdom en fast punkt i tillvaron? Mejla oss på Familjehem Göteborg för frågor eller för att anmäla ditt intresse.

Läs mer om att bli familjehem

God man

Barn som kommer ensamma till Sverige har rätt till en god man som kan företräda dem i ekonomiska och personliga frågor.

För att bli god man för ett ensamkommande barn i Göteborg krävs att du har gått en särskild kurs. Utbildningen anordnas av Folkuniversitetet i samarbete med Överförmyndarförvaltningen, Göteborgs Stad, och Rädda Barnen.

Läs mer om kommande kurser och hur du anmäler intresse på Överförmyndarförvaltningens webbplats

Bli särskilt förordnad vårdnadshavare för ett ensamkommande flyktingbarn

Efter att barnet fått beslut om uppehållstillstånd ska han eller hon få en särskilt förordnad vårdnadshavare som fungerar som en ställföreträdande förälder för barnet.

Vill du bli särskilt förordnad vårdnadshavare? Då kan du kontakta individ- och familjeomsorgens barn- och familj enhet i din stadsdel genom växeln i Göteborg 031-365 00 00. Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare är arvoderat.

Läs mer om särskilt förordnad vårdnadshavare

Jobba hos oss

Du hittar jobbannonser på platsbanken och offentligajobb.se

Hyra ut rum, bostäder och lokaler

Många hör av sig till oss och vill hyra eller låna ut lokaler, lägenheter eller rum. Vem du ska kontakta beror på vilken typ av lokal det handlar om.

Rum och lägenheter

Det är stor brist på rum och lägenheter för nyanlända som har fått uppehållstillstånd, så denna hjälp är mycket välkommen. Däremot får Göteborgs Stad tyvärr inte vara mellanhand för att låna ut eller hyra ut rum, lägenheter eller hus till nyanlända.

Vill du hyra ut till nyanlända måste du som husägare eller hyresvärd skriva ett direkt hyresavtal med personen. Nyanlända personer får ett hyresstöd. För att få hyresstödet måste de kunna visa upp ett kontrakt. Andrahandskontrakt eller tidsbegränsat kontrakt går bra.

För att nå nyanlända i Göteborg kan du annonsera på anslagstavlan på Integrationscentrum Göteborg. Många nyanlända kommer varje dag till dessa lokaler. Anslagstavlan finns på Andra Långgatan 19, på första våningen. Porten är öppen mellan klockan 9 och 16.30 varje vardag. Du kan självklart också annonsera i de vanliga kanalerna, som till exempel Blocket. Skriv då gärna i din annons att du vill hyra ut till just nyanlända flyktingar.

Du kan också ta kontakt med SEF, Sveriges Ensamkommandes Förening. SEF kan ibland hjälpa till att förmedla lägenheter. Det gäller då oftast unga som har kommit till Sverige ensamma, men som hunnit fylla 21 år och därför inte längre kan bo kvar på boendena för de ensamkommande barnen och ungdomarna.

Kontakta Sveriges Ensamkommande Förening, eller mejla Social resursförvaltning på socialresurs@socialresurs.goteborg.se så slussar vi dig vidare till föreningens kontaktperson.

Du kan också hyra ut rum eller lägenhet via Refugees Welcome. Läs mer på refugees-welcome.se

För dig som är privat hyresvärd

Är du privat hyresvärd? Då kan du via webbplatsen Boplats hjälpa nyanlända som står i bostadskö till en lägenhet. Det gör du genom att i dina uppgifter på Boplats göra ett så kallat aktivt urval. I urvalet fyller du i etableringsersättning som en urvalsfaktor. Då kan personer med etableringsersättning gå före i kön till just dina lägenheter. Många nyanlända har etableringsersättning.

Har du frågor?

Du kan kontakta Göteborgs Stads kontaktcenter så hjälper de dig vidare.