Stöd- och kriscentrum för barn och unga

Ibland kan det hända jobbiga saker som gör att du mår dåligt eller är rädd. Du kanske har problem hemma med vuxna som bråkar, dricker för mycket alkohol eller tar droger. Här får du information om vart du kan vända dig för att få hjälp och någon att prata med.

Du kan alltid ringa socialkontoret i din stadsdel, som har öppet på dagarna.

Socialjouren ger dig akut hjälp på kvällar, nätter och helger när socialkontoren i stadsdelarna är stängda. Det kan handla om våld, missbruk, hemlöshet eller om du misstänker att någon far illa.

Socialjouren

Fältgruppen City går runt bland ungdomar på stan under kvällar och helger. Får du problem och behöver någon vuxen att prata med kan du vända dig till dem.

Fältgruppen City

Hur mamma och pappa har det tillsammans är viktigt för alla i familjen. Därför mår barn och ungdomar ofta dåligt om någon vuxen i familjen är hotfull eller slår någon. På Utväg barn får du träffa och prata med någon utomstående som lyssnar på dig.

Utväg barn

Barnteamet vänder sig till dig som är mellan 7 och 18 år och som bor i en familj där någon vuxen dricker för mycket alkohol, missbrukar läkemedel eller spelar för mycket om pengar.

Barnteamet

Stödcentrum för brottsutsatta finns till för dig som har blivit utsatt för brott. Det kan vara till exempel rån, misshandel, våldtäkt, olaga hot, stöld eller ofredande. Det finns också till för dig som bevittnat brott eller har en anhörig som utsatts för brott.

Stödcentrum för brottsutsatta

Våldsbejakande extremism

Är du orolig för att en anhörig ska dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse eller kanske resa för att strida med våldsbejakande grupperingar? Du kan kontakta socialkontoret i din stadsdel om du vill ha råd och hjälp.

Du kan också ringa den nationella orostelefonen mot radikalisering på telefon 020-100 200. Stödtelefonen drivs av Rädda Barnen. Du ringer anonymt och samtalet syns inte på telefonräkningen.