Krisberedskap

Alla medborgare har ett eget personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet. Är vi starka och friska bör vi räkna med att samhällets resurser till en början framför allt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Viktiga samhällsfunktioner måste fungera vid en kris

Samhällsskydd och beredskap är allt det arbete som Göteborgs Stad gör för att alla kommunala verksamheter ska vara så väl förberedda som möjligt när det inträffar en kris. Det kan handla om allt från påfrestande vädersituationer med begränsade översvämningar som följd, till en större och mer omfattande händelse som hotar att sätta livsviktiga samhällsfunktioner, som exempelvis sjukvården, ur spel.

Krishantering handlar om vad Göteborgs Stad gör när krisen är ett faktum. Förutom att rädda liv gäller det att hålla viktiga funktioner i samhället igång och att begränsa skador på egendom och miljö.

Du bör räkna med att du måste klara dig själv i tre dygn vid en kris om du inte tillhör gruppen svaga och utsatta människor.

Klara dig själv i tre dygn, 72 timmar!

Du har ett eget ansvar att klara några dygn utan el, vatten eller mat. De flesta av oss kan klara det om vi tänker efter före. Om de flesta av oss klarar de första akuta dygnen underlättar det för dem som är mest nödställda. Då kan samhällets resurser användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Vad behöver jag ha hemma?

Förbered dig genom att fundera på vad du kan behöva ha hemma vid händelse av en kris. En och samma händelse kan drabba oss olika . Det betyder att vi behöver ha olika saker hemma.

Exempel är vattendunkar, campingkök med bränsle, ficklampa med extra batterier, radio med batterier, kontanter, varma kläder, filtar med mera. Du kan läsa mer om detta i vår broschyr ”Så här klarar du dig i tre dygn” eller på dinsakerhet.se.

Så här klarar du dig i tre dygn

Så här klarar du dig i tre dygn - blädderversion

I filmerna nedan visar armbryterskan Heidi Andersson enkla tips för hur du kan skaffa hemberedskap för ditt hushåll inom områdena kommunikation, mat, värme och vatten.

(Filmerna är utgivna av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Film hemberedskap kommunikation

Film hemberedskap mat

Film hemberedskap värme

Film hemberedskap vatten

Se filmen "Om krisen kommer"

(filmen är utgiven av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Filmen visar hur en familj i en lägenhet drabbas av ett långt elavbrott. Filmen beskriver vad som är viktigt att tänka på, vad som är bra att ha hemma och vad du själv kan göra om du hamnar i samma situation.

Läs mer på dinsakerhet.se

Podcast - Om krisen kommer, lyssna och lär dig mer

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har gjort två radiosändningar via Internet, så kallade podcasts, där du får lära dig mer om hur samhället fungerar i en kris eller katastrof och vad du själv kan göra för att förbereda dig.

  • Avsnitt 1: Din hemberedskap
  • Avsnitt 2: Att agera i kris

Läs mer och lyssna på dinsakerhet.se

Om det blir el- eller värmeavbrott - vad gör du då?

(filmen är utgiven av Energimyndigheten)

Filmen ger dig tips och råd om hur du kan förbereda dig för att klara ett längre el- eller värmeavbrott i ditt hem.

Läs mer på energimyndigheten.se

VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) eller Hesa Fredrik

VMA (kallas även Hesa Fredrik) har en viktig uppgift. Det ska varna och informera allmänheten vid stora olyckor och allvarliga händelser. På många tak runt om i Göteborg sitter högtalare (tutor) och skriker ut att det är fara. Runt om i Göteborg finns 230 högtalare. VMA kan rädda liv!

VMA i telefonen och som sms i mobilen

För att nå ut till ännu fler människor vid en eventuell stor händelse och ytterligare öka tryggheten, kompletteras nu VMA med varningar via telefon. Det innebär att du kan bli varnad direkt om något händer i ditt område.

Läs mer om VMA i telefonen och mobilen

Så här låter VMA-signalen

Om du bor i en tätort kanske du har hört när VMA testas klockan 15 första måndagen i mars, juni, september och december. VMA är ett varningssystem som kan rädda våra liv. Vid prov ges även information i radion.

  • Signalen hörs i 7 sekunder i taget med 14 sekunders tystnad emellan.
  • När faran är över hörs en annan längre signal.

Så här gör du om larmet går vid en allvarlig händelse

  1. Gå inomhus!
  2. Stäng dörrar, fönster och ventilation.
  3. Lyssna på radio P4 eller titta på text-TV.

Du kan också gå in på dinsakerhet.se eller ringa 113 13.

Viktiga telefonnummer

112 Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö När ska jag ringa 112?
113 13 Informationsnummer vid olyckor och skador När ska jag ringa 113 13?
114 14 Polisens nummer vid icke-akuta händelser När ska jag ringa 114 14?
1177 Sjukvårdsrådgivning När ska jag ringa 1177?

Viktiga länkar

På följande länkar kan du hitta nyttig information både före och under en kris.

krisinformation.se
Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga om hur de hanterar olika kriser - före, under och efter krisen. Webbplatsen riktar underlättar för dig att hitta rätt information.

dinsakerhet.se
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kommunicerar genom webbplatsen DinSäkerhet.se till dig som privatperson. Webbplatsen handlar om risker och säkerhet och ger tips på hur du själv kan förebygga olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö. Webbplatsen ger dig också redskap för att kunna agera på rätt sätt när olyckan eller krisen är framme.

msb.se
På msb.se hittar du information om MSB:s verksamhet och det stöd som myndigheten erbjuder i arbetet med samhällsskydd och beredskap.

1177.se
På 1177.se finns tusentals medicinska artiklar om olika sjukdomar, besvär, undersökningar och behandlingar. Här hittar du också information om hälsa och förebyggande vård samt hur vården fungerar i Sverige. På temasidorna finns information, kunskap, råd och inspiration i olika ämnen eller utifrån olika livssituationer. Här hittar du filmer och reportage. Du kan också ta del av andras berättelser och upplevelser.

smhi.se
På SMHI´s webbplats kan du bland annat få information om aktuellt väder.

civil.se
På civilförsvarsförbundets webbsida kan du hitta mycket information i form av tips och råd om hur du kan förbereda dig hemma samt information om hur civilförsvarsförbundet kant bidra i samhällets krisberedskap.

rsgbg.se
På Räddningstjänsten Storgöteborgs webbsidan finns information om vad du kan göra för att undvika olyckor och skador.

Viktiga länkar för dig som är djurägare

hardukoll.nu
Genom informationskampanjen Har du koll? ger Svenska Blå Stjärnan tips och förslag på hur du som djurägare kan förbereda dig, vad du bör ha för krisberedskap hemma samt var du hämtar information, både innan och under en kris. Här finns praktisk information till dig som djurägare om vad dina djur behöver. Du hittar också checklistor på bra saker att ha hemma, samt intressanta videoklipp där experter ger handfasta tips.

svenskablastjarnan.se
Svenska Blå Stjärnan har samhällets uppdrag att ta hand om djuren vid kriser, katastrofer, utbrott av smitta och andra händelser som kan drabba djuren.