Hemlöshet

Du som är hemlös kan få stöd i olika former. På vardagar och dagtid kan du vända dig till socialkontoret i din stadsdel. På kvällar, nätter och helger kan du vända dig till socialjouren. Här på hemsidan kan du hitta information om vart du vänder dig samt läsa vad Göteborgs Stad gör för de som är hemlösa.

Hit kan du som är hemlös vända dig

Du ska i första hand vända dig till socialkontoret i din stadsdel.

När socialkontoren är stängda på kvällar, nätter och helger kan du vända dig till Socialjouren. socialjouren.

Några av boendena för dig som hemlös

Akutboendet Tillfället är ett åttavåningshus som tar emot dig som är bostadslös och är över 20 år. Tillfället

Alma är ett akutboende för dig som är kvinna över 18 år, saknar boende och som har problem med missbruk, psykiska och/eller sociala problem. Du kan komma till Alma oavsett tid på dygnet och det är tillåtet att vara påverkad av alkohol eller droger. Alma

Kvinnoboendet Ella vänder sig till dig som är kvinna över 18 år, saknar boende och som har problem med missbruk, psykiska och/eller sociala problem. Du måste var drogfri för att bo här. Kvinnoboendet Ella

För att hitta ett boende till dig som är hemlös vänder socialkontoren i stadsdelarna sig till placeringskansliet. Eftersom placeringskansliet har kunskap om alla sociala boenden i Göteborg, kan de fungera som mäklare och mellanhand. Placeringskansliets boendeinformation.

Bostad först

Genom Bostad först får du som är hemlös möjlighet att hyra en egen lägenhet i ett vanligt hyreshus i Göteborg. Du får stöd av ett team för att du ska kunna få ett gott liv, må bra och klara av att bo i din lägenhet.

Bostad först bygger på tanken att den som är hemlös måste få sin bostadssituation löst innan han eller hon kan ta itu med andra problem, som till exempel missbruk. Genom Bostad först får du möjlighet att hyra en egen lägenhet bland andra hyresgäster. Ett mobilt team finns hela tiden tillhands för att stötta dig.

Bostad först riktar sig till dig som:

 • Varit hemlös länge. Du kan ha missbruk och/eller psykisk ohälsa.
 • Har bott i många olika slags boenden utan att det blivit bra för dig.
 • Har en socialsekreterare i någon av stadens tio stadsdelar. Om du inte har en socialsekreterare idag behöver du knyta en sådan kontakt.

Det här erbjuder vi dig:

 • En egen lägenhet.
 • Stöd av oss i Bostad först-teamet. Det kan handla om stöd kring ekonomi, sysselsättning, utbildning, kontakt med sjukvården eller annat stöd i det vardagliga livet. Du bestämmer själv vad du vill ha för hjälp.
 • Hembesök minst en gång i veckan. Utöver hembesöken träffas vi
  också på andra platser om du önskar.
 • Kontakt med personal dygnet runt.

Det här förväntar vi oss av dig:

 • Att du är motiverad till en förändring i ditt liv.
 • Att du vill bo i en egen lägenhet.
 • Att du är motiverad att sköta din lägenhet, betala hyran i tid och inte störa grannarna.
 • Att du tar emot oss i ditt hem minst en gång per vecka.
 • Att du är positiv till att ta emot stöd av oss i Bostad först-teamet.

Är bostad först något för dig?

Fyll i intresseanmälan så tar vi i Bostad först-teamet kontakt med dig för en informationsträff. Anmälan finns på sista sidan i informationsbroschyren Bostad först. Bostad först

Har du frågor?

Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 031-367 98 88.

Övrigt stöd för dig som är hemlös

Uppsökarenheten vid Tillfället arbetar med att söka upp hemlösa och uteliggare.
Uppsökarenheten

Huldas hus är en mötesplats som erbjuder aktivitet och stöd för dig som är kvinna och saknar fast boende. Hit kan du komma för att duscha, tvätta, vila dig eller prata med någon över en kopp kaffe. Huldas hus

Göteborgs Stads arbete för de hemlösa

Göteborgs stad har flera aktörer som arbetar med hemlöshetsfrågan. Allt från uppsökande arbete till att arbeta med långsiktiga strategier för att ge fler permanent boende och stöd. Läs mer under Kommun & politik om hur staden arbetar med frågan och hemlöshetsplanen.