Under tiden du studerar

Vuxenutbildningen är tillgänglig för alla. Du som behöver stöd och anpassning kan kontakta specialpedagog eller kurator innan du börjar studera. Du som redan studerar kontaktar specialpedagog eller kurator på din skola.

När du studerar på komvux kan du söka studiemedel eller studiehjälp. För att söka studiemedel eller studiehjälp ska du kontakta CSN (Centrala studiestödsnämnden).

Under hela studietiden har du rätt att påverka din utbildning. I början av dina studier ska skolan informera dig om dina rättigheter och skyldigheter.