Studie- och yrkesvägledning komvux

Vägledningssamtalet handlar om dig och din framtid. Du bestämmer vad ditt samtal ska handla om. Studie- och yrkesvägledningen har drop-in tider och du får möjlighet att prata klart utan bestämda tidsramar.

Ta med dina tidigare betyg till Studie- och yrkesvägledningen när du ska studieplanera eller göra en ansökan.

Tillsammans med en kurator på Arbetsmarknad och vuxenutbildning kan du diskutera dina förutsättningar för studier och göra en fördjupad studieplanering. Kuratorn har tystnadsplikt.