Kurser och utbildningar

På komvux kan du läsa olika typer av utbildning och på varierande sätt. Du kan bland annat välja mellan att läsa teoretiska utbildningar på flex och distans eller som traditionell gruppundervisning. Du kan även läsa yrkesutbildningar på komvux.

En planering är viktig för att dina studier ska bli så bra som möjligt. Innan du gör ansökan är det viktigt att du funderar på vilka mål du har med studierna samt när och hur du vill studera. Du kan välja mellan tre olika lärformer: lärarledd gruppundervisning, flexibla studier och distansstudier.

Vill du studera till ett yrke? Då kan en yrkesutbildning vara ett sätt att nå ditt mål.

Vill du läsa en yrkesutbildning där du genomför största delen av utbildningen på en arbetsplats? Då kan lärlingsutbildning vara något för dig.

En del utbildningar har arbetsplatsförlagt lärande. Det betyder att du kombinerar dina studier på skolan med att lära dig på en arbetsplats. Har du redan arbetat inom yrket görs en validering. Det innebär att yrkeskunniga personer gör en bedömning av dina kunskaper, färdigheter och förmågor.