Betyg och prövning av kurser

Du får betyg när du studerar på komvux. Betygsskalan är A-F, där A är högsta betyg. Här kan du läsa mer om olika betygsdokument och betygsprövningar.

Du kan beställa ett utdrag ur betygskatalog eller ett samlat betygsdokument efter avslutade kurser på grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning.

Det gamla slutbetyget har ersatts av gymnasieexamen som kan vara antingen högskoleförberedande eller yrkesförberedande.