Anmäl dig till sfi

Du anmäler dig till sfi genom ett personligt besök på Studie- och yrkesvägledningen.

Information och regler

Du får anmäla dig till sfi från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Första gången du anmäler dig får du plats inom tre månader.

Om du kommer utanför EU

  • Du måste ha ett svenskt, fullständigt personnummer.
  • Du måste vara folkbokförd i Göteborg.
  • Ta med dig pass eller annan id-handling när du anmäler dig.

Om du är EU-/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz

  • Du måste vara bosatt i Göteborg.
  • Ta med ditt pass när du anmäler dig.

    Så här anmäler du dig till sfi