Läsår, lov och studiedagar för grundskolan

Här finns information om när grundskolans terminer börjar och slutar, samt lov- och studiedagar. Höstlov är vecka 44 och sportlov vecka 7. Påsklovet är också gemensamt för alla skolor. Men vilken vecka det är kan variera, beroende på om det ligger före eller efter påsk. Välj den stadsdel som skolan tillhör för att se just din skolas tider.

Läsår, lov och studiedagar i din stadsdel

Välj din stadsdel

Bjurslättsskolans läsårstider 2014/2015

 

Bjurslättsskolans läsårstider

2014/2015

 

Höstterminen 2014

Fritidshemmet öppnar 2014-08-04

Skolstart 2014-08-20

Höstlov 2014 (vecka 44)

Höstlov 2014-10-28 – 2014-10-31

Skolavslutning höstterminen 2014

Skolavslutning av höstterminen 2014 är 2014-12-19

Vårterminen 2015

Skolstart 2015-01-08

Sportlov (vecka 7)

Sportlov 2015-02-09 – 2015-02-13

Påsklov (vecka 15)

Påsklov 2015-04-07 – 2015-04-10

Lovdagar

2014-05-15, fritidshemmet är öppet

Skolavslutning vårterminen 2015

Skolavslutning av vårterminen 2015 är 2015-06-11

Studiedagar för skola och fritidshem 

Fritidshemmet är stängt 2014-08-18

Skola och fritidshem är stängt 2014-10-27

Skola och fritidshem är stängt 2015-01-07

Skola är stängd 2015-03-12, fritidshem är öppet

Skola och fritidshem är stängt 2015-06-12

Angered

Läsårstider, lov och studiedagar i Angered

Läsåret 2015/2016

Vårterminen

Vårterminen startar 12 januari
Vårterminen slutar 15 juni

Lovdagar
15 februari – 19 februari (vecka 7)
29 mars – 1 april (vecka 13)
6 maj

Läsåret 2016/2017

Höstterminen

Höstterminen startar 17 augusti
Höstterminen slutar 21 december

Lovdagar
31 oktober – 4 november (vecka 44)

Vårterminen

Vårterminen startar 10 januari
Vårterminen slutar 14 juni

Lovdagar
13 februari – 17 februari (vecka 7)
10 april – 13 april (vecka 15)
26 maj
5 juni

Askim-Frölunda-Högsbo

Läsårstider, lov och studiedagar i Askim-Frölunda-Högsbo

HT 2016

Höstterminen startar onsdag den 17 augusti och slutar onsdag den 21 december.

Höstlov vecka 44, 31 oktober till 4 november.

Stängningsdagar gäller både förskola samt skola och äger rum:

 • torsdag den 11 augusti
 • måndag den 31 oktober

Studiedag för skola:

 • fredag den 23 september

VT 2017

Vårterminen startar tisdag 10 januari och slutar onsdag 14 juni.

Sportlov vecka 7, 13-17 februari.
Påsklov vecka 15, 10-17 april.

Stängningsdagar för förskola:

 • torsdag 30 mars
 • onsdag 24 maj

Stängningsdagar för skola:

 • måndag 9 januari
 • onsdag 24 maj

Studiedagar för skola:

 • torsdag den 30 mars
 • tisdag 18 april
 • onsdag 24 maj

Lovdagar (gäller skola):

 • fredag 26 maj
 • måndag 5 juni

Stängning av förskolor och skolbarnomsorg sommaren 2017: v 28-31.

Centrum

Läsårstider, lov och studiedagar i Centrum

Höstterminen 2016

21 december: Höstterminen slutar

Vårterminen 2017

10 januari: Vårterminen startar

13-17 februari (vecka 7): Sportlov

6-7 mars: Studiedagar

10-17 april (vecka 15): Påsklov

26 maj: Lovdag

14 juni: Vårterminen slutar

Höstterminen 2017

17 augusti: Höstterminen startar

15-16 september: Studiedagar

30 oktober-3 november (vecka 44): Höstlov

21 december: Höstterminen slutar

Vårterminen 2018

9 januari: Vårterminen startar

12-16 februari (vecka 7): Sportlov

3-6 april (vecka 14): Påsklov

30 april: Lovdag

5 maj: Lovdag

14 juni: Vårterminen slutar

Fritidshemmen stängda

Våren 2017

9 januari

19 juni

Hösten 2017

14 augusti

30 oktober

Våren 2018

8 januari

18 juni

Lundby

Läsårstider, lov och studiedagar i Lundby

Vårterminen 2017

9 januari – gemensam studiedag (fritidshemmen stängda)
10 januari – skolstart vårtermin
13–17 februari – sportlov (vecka 7)
8 mars – studiedag skola
10 april–14 april – påsklov (vecka 15)
15 maj – studiedag skola
26 maj – lovdag
5 juni – lovdag
14 juni – skolavslutning vårtermin
16 juni – gemensam studiedag (fritidshemmen stängda)

Skolor kan eventuellt ändra på vissa av dessa datum. Kontakta respektive skola för mer information.
Grundskolor i Lundby

Västra Hisingen

Läsårstider, lov och studiedagar i Västra Hisingen

Läsårstider 2016 - 2017

(OBS - stängningsdagar för skola, förskoleklass och fritidshem finns längre ner)

Höstterminen 2016

Höstterminen startar: 17/8

Studiedagar: 12/9 och 13/9

Höstlov: vecka 44 (31 oktober – 4 november)

Höstterminen slutar: 21/12

Vårterminen 2017

Vårterminen startar: 10/1

Sportlov: vecka 7 (13-17 februari)

Studiedag: 13/3,

Påsklov: vecka 15 (10-13 april)

Lovdag: 26/5

Lovdag: 5/6

Studiedag: 15/5,

Skolavslutning: 14/6

Stängningsdagar skola / förskoleklass / fritidshem:

Höstterminen 2016: 15/8, 31/10,
Vårterminen 2017: 9/1, 16/6

Majorna-Linné

Läsårstider, lov och studiedagar i Majorna-Linné

Vårterminen 2017

Vårterminen börjar 10 januari och slutar 14 juni.

Sportlov 13-17 februari (vecka 7)
Påsklov 10-17 april (vecka 15 - måndag v. 16)

Några gånger under året stänger vi verksamheten för att våra medarbetare skall ges tillfälle till kompetensutveckling och gemensam planering. Under vårterminen 2017 är skola/fritidshem stängda vid följande tillfällen:

Skolverksamhet och fritidsverksamhet stängda
10 mars
1 maj (röd dag)
25 maj (röd dag)
6 juni (röd dag)

Skolverksamheten stängd - studiedagar eller lovdagar
9 mars
26 maj
5 juni

Höstterminen 2017

Skolstart den 17 augusti

Information om studiedagar och lovdagar kommer att publiceras inom kort.

Norra Hisingen

Läsårstider, lov och studiedagar i Norra Hisingen

Höstterminen 2016
Onsdagen den 17 augusti - onsdagen den 21 december

Lovdagar:
Höstlov vecka 44 (31/10-4/11)

Studiedagar:
Torsdag 22/9

Fritidshemmen
Fritidshemmen är stängda den 2 november

Vårterminen 2017
Tisdagen den 10 januari - onsdagen den 14 juni.

Lovdagar:
Sportlov vecka 7 (13/2-17/2)
Påsklov vecka 15 (10/4-13/4)

Fredag 26/5
Måndag 5/6

Studiedagar:
Måndag 9/1
Onsdag 8/3
Måndag 15/5

Fritidshemmen
Fritidshemmen är stängda 9 januari och 15 maj.

Västra Göteborg

Läsårstider, lov och studiedagar i Västra Göteborg

Läsår 2016/2017

Höstterminen 2016

Höstterminen startar onsdag 17 augusti och slutar onsdag 21 december.

Några gånger under året stänger vi verksamheten för att våra medarbetare ska ges tillfälle till kompetensutveckling och gemensam planering. Det kallas för stängningsdag och gäller både skola och fritidshem.

Stängningsdagar för både skola och fritidshem är följande tillfällen:

Fredag 12 augusti

Måndag 15 augusti

Lovdagar då skolorna är stängda:

Höstlov: V. 44 måndag, 31 oktober till fredag 4 november.

Studiedagar då skolorna är stängda:

Torsdag 22 september

Fredag 23 september

Vårterminen 2017

Vårterminen startar tisdag 10 januari och slutar onsdag 14 juni.

Stängningsdagar för både skola och fritidshem är följande tillfällen:

Måndag 9 januari

Fredag 16 juni

Lovdagar då skolorna är stängda:

Sportlov: V.7 måndag, 13 februari till fredag 17 februari.

Påsklov: V.15 måndag, 10 april till måndag 17 april.

Lovdagar: fredag 26 maj, måndag 5 juni.

Studiedag då skolorna är stängda:

Måndag 6 mars

Semesterstängt på fritidshemmen

Under sommaren stänger fritidshemmen under vecka 28-31. Under dessa veckor finns det möjlighet för familjer som har behov av barnomsorg att få plats på annat fritidshem i stadsdelen. För mer information, kontakta ditt fritidshem.

Örgryte-Härlanda

Läsårstider, lov och studiedagar i Örgryte-Härlanda

Vårterminen 2017

10 januari: Vårterminen startar
13-17 februari (vecka 7): Februarilov
8 mars: Studiedag
10-13 april (vecka 15): Påsklov
26 maj: Lovdag
5 juni: Lovdag
7 juni: Studiedag
14 juni: Läsårsavslutning

Fritidshemmen stängda

9 januari
7 juni

Höstterminen 2017

17 augusti: Höstterminen startar
28-29 sept: Studiedagar
30 okt-3 nov (vecka 44): Höstlov
21 december: Höstterminen slutar

Fritidshemmen stängda

16 augusti
29 september

Vårterminen 2018

9 januari: Vårterminen startar
12-16 februari (vecka 7): Februarilov
12-13 mars: Studiedagar
2-6 april (vecka 14): Påsklov
30 april-1 maj: Lovdagar
9 maj: Studiedag
10-11 maj: Kristi himmelsfärd
14 juni: Läsårsavslutning

Fritidshemmen stängda

8 januari
15 juni

Här hittar du alla skolor i Örgryte-Härlanda

Östra Göteborg

Läsårstider, lov och studiedagar i Östra Göteborg

Höstterminen 2016

Terminsstart onsdag 17 augusti
Avslutning onsdag 21 december
Studiedagar: måndag 31 oktober – onsdag 2 november ( v 44)
Lovdagar: torsdag 3 november – fredag 4 november (v 44)

Fritidshemmen har studiedagar och stängt fredag 12 augusti samt måndag 31 oktober – tisdag 1 november.

Vårterminen 2017

Terminsstart tisdag 10 januari
Avslutning onsdag 14 juni
Studiedagar: torsdag 27 april, måndag 8 maj, onsdag 24 maj
Lovdagar: måndag 13 februari – fredag 17 februari (v 7)
måndag 10 april – torsdag 13 april (v 15)
fredag 26 maj, måndag 5 juni

Fritidshemmen har studiedagar och stängt måndag 9 januari samt fredag 16 juni.


Ansök om ledighet

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. En elev i grundskolan eller grundsärskolan kan få ledigt en kortare tid, för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl kan eleven få vara ledig en längre tid. Det är skolans rektor som beviljar ledighet.

För att ansöka om ledighet, se de rutiner som just din skola har. Länkar till grundskolornas information och kontaktuppgifter.

Som vårdnadshavare har du ansvar för att ditt barn tar igen kursmoment som missas under ledigheten.