Förskoleklass

Förskoleklass är en frivillig skolform med gemensam läroplan med grundskolan. Det fungerar som en mjuk övergång till ditt barns fortsatta skolgång.

Förskoleklass är en frivillig skolform som har gemensam läroplan med grundskolan. Det fungerar som en mjuk övergång till ditt barns fortsatta skolgång. Ditt barn har en garanterad plats i förskoleklass det år hen fyller sex år.

Du kan sortera listan över alla grundskolor med förskoleklass efter stadsdel. Grundskolorna är antingen kommunala eller friskolor (som förr kallades privata).

Ditt barn är garanterad en plats i förskoleklass det år hen fyller sex år. Även om ditt barn är garanterad plats så ska du lämna in en ansökan. I ansökan lämnar du önskemål om du vill ha plats på någon särskild skola.

Här kan du ansöka om plats i förskoleklass i kommunala skolor. Du ansöker inför höstterminen det år ditt barn fyller sex år. Ansökningstiden pågår till 15 februari 2017. Alla ansökningar behandlas som om de vore inskickade samtidigt.