Barn- och ungdomskultur

Göteborgs Stad satsar på barnen och ungdomarna. För dig som har barn eller som själv är ung finns det massor av aktiviteter i staden.

Biblioteken, teatrarna, kulturhusen, museerna och de andra kulturinstitutionerna bjuder ofta på arrangemang som passar barn och unga.

Vill ditt barn själv pröva på något instrument, spela teater eller dansa, leta under kulturskolan på din stadsdel. Studieförbunden har också stora utbud inom barnkulturområdet.

Skolorna ska se till att barnen och ungdomarna går på museum, scenkonst och film.

Barnkultur

Här hittar du det aktuella kulturutbudet för barn och unga på Göteborgs scener för musik, teater, dans, muséer, bibliotek och kulturhus. Här kan du också hitta direkt till stadens alla kulturskolor.

Kulturterminen

Kulturterminen är en utbudskatalog för alla som är intresserade av barn- och ungdomskultur, till exempel pedagoger , kultursamordnare, kulturpedagoger, elever och vårdnadshavare.

Museilektioner

Museilektioner är bokningssidan för Göteborgs museers lektionsprogram. Välj bland ett stort och brett urval av upplevelser inom design, konst, kultur, natur och historia. Museilektionerna på Göteborgs museer är kostnadsfria för elever i Göteborg.

Museum

I Göteborg finns det gott om museer för dig som vill se konst, utforska havets djup eller göra en resa i tiden. Är du under 25 år är besöken kostnadsfria. För barn och unga i förskola och skola finns kostnadsfria museilektioner som bokas via bokningsdatabasen.

Hitta museer

Skolbio

Skolbio Göteborg arrangerar filmvisningar på biograf för elever från förskoleklass till gymnasiet. Skolbion vill bidra till ökad medie-och informationskunnighet hos såväl unga som de vuxna som omger dem genom att att stärka möjligheten till kvalitativa filmupplevelser, skapa möjlighet att fördjupa kunskaper om film som uttrycksmedel samt att öka möjligheterna för unga att själva uttrycka sig med rörlig bild.

Bibliotek

På Göteborgs Stads bibliotek anordnas många arrangemang som passar unga. Du hittar bibliotekens kalendarier på deras hemsidor. All information om Göteborgs Stads bibliotek finns på sidan i länken nedan.

En annan av bibliotekens verksamheter är Bokbussen, som besöker 108 förskolor i Göteborg varje månad. Du hittar Bokbussens tidtabell i länken nedan, tillsammans med övrig information om Bokbussen.

Bokbussens förskoleturer

Kulturskolan

Kulturskolan i Göteborg erbjuder frivillig undervisning i estetiska ämnen och är till för dig som är mellan 6 och 19 år gammal. I kulturskolan kan du spela instrument, dansa, sjunga, måla, fotografera, filma, spela teater och göra mycket annat kul och spännande på din fritid.

Kulturhus i Göteborg

I kulturhusen samlas olika slags aktiviteter och verksamheter. Det kan till exempel vara musik, skapande, motion och möten av olika slag.