Du som vill ansöka om båtplats eller vinterplats

Det är det kommunala bolaget Grefab som äger, driver och utvecklar fritidsbåtshamnar i Göteborg. Här ansöker du om båtplats eller vinterplats.

Fördelningen av båtplatser baseras dels på hur länge du stått i kö och dels på hur stor båt du har.