Säg upp båtplats och andra avtal

Här kan du logga in för att säga upp dina avtal med Grefab.

Båtplats och vinterplats är två separata avtal

Om du har avtal på både båtplats och vinterplats har du två separata avtal med olika avtalstider, som gäller var för sig. Avtalet för din vinterplats sägs alltså inte upp automatiskt när du säger upp din båtplats.

Så säger du upp ditt avtal

Du kan enkelt säga upp ditt avtal direkt här på webben. Om du inte har e-legitimation kan du skicka din uppsägning där följande uppgifter måste finnas med:

Vilken typ av avtal du vill säga upp (båtplats, vinterplats, hytt, jolleplats, trailerplats eller kajakplats)
Hamn
Brygga
Platsnummer
Ditt namn
Personnummer eller kundnummer
Fullständig adress och telefonnummer
Om insats är betald ange kontonummer för återbetalning, inklusive clearingnummer.
Datera och skriv under

Skickas till Grefab, Box 11064, 404 22 Göteborg

  Säg upp ditt avtal i tid

  Om du inte säger upp ditt avtal i tid förlängs det till nästa år. Följande datum gäller:

  • Vinterplatsavtal, i hall, ska du säga upp senast 1 januari.

  • Vinterplatsavtal, utomhus, ska du säga upp senast 1 juni.

  • Båtplatsavtal ska du säga upp senast 1 mars.

  • Avtal för hytt, sjöbod, kajakplats eller jolleplats ska du säga upp senast 1 mars.

   Så här gör du