Verksamhetsstöd

Konstnärlig verksamhet i Göteborg som är av hög kvalitet och angelägen för sina målgrupper kan få verksamhetsstöd. Stödet kan också ges till kulturverksamheter som bedöms vara särskilt kulturpolitiskt värdefulla för Göteborgs Stad. Stöd beviljas för ett eller tre år.

Det är de största fria grupperna/verksamheterna som får verksamhetsstöd: Röda Sten, Konstepidemin, Göteborg Wind Orcestra och Atalante är några av dem.

Projektstödet är den vanligare stödformen och finns även som Projektstöd Pronto, en snabbare variant. Är det första gången du söker stöd är det något av projektstöden du bör söka.

Sök verksamhetsstöd

E-tjänsten öppnar den 24 april för de drygt 70 föreningar som är godkända av kulturförvaltningen för att ansöka om verksamhetsstöd. Sista ansökningsdag är den 1 juni kl 12.00 (mitt på dagen). Alla berörda föreningar får information per mejl från enheten för kulturstöd.

Här kan du söka verksamhetsstödet: e-tjänst verksamhetsstöd

    Filer och dokument