Kulturstipendier

Du kan söka Göteborgs Stads kulturstipendier om 30 000 kronor en gång om året. Senaste deadline var den 16 november 2016. Beslut tas av kulturnämnden mars/april, och stipendierna delas ut under högtidliga former på Börsen i maj 2017. Nästa ansökningsdag är den 15 november 2017.

Det är många som söker kulturstipendierna. När ansökningarna bedöms tar kulturnämnden bland annat hänsyn till kön, ålder och konstområde, så att fördelningen ska bli så rättvis som möjligt.

  Information och regler

  Om du ska ha chans att få ett stipendium ska du

  • vara folkbokförd och konstnärligt verksam i Göteborg.
  • ha konstnärlig utbildning eller ha bedrivit dokumenterad och professionell konstnärlig verksamhet av hög kvalitet under minst tre år. Du ska alltså ha varit recenserad, kontrakterad eller representerad i olika konstnärliga sammanhang.

  Du kan inte få stipendiet om du

  • har statlig inkomstgaranti för din konstnärliga yrkesverksamhet.
  • har fått stipendiet under de senaste åtta åren.
  • studerar.

  Här finns de riktlinjer vi går efter: Riktlinjer för kulturstipendium

   Så här ansöker du om Göteborgs Stads kulturstipendium

   Ansök här

   Ansökan ska vara hos oss på kulturförvaltningen senast onsdag den 15 november 2017 kl 12.00. Stipendiet delas ut i maj 2018. Var ute i god tid med din ansökan. Ansökningssystemet kan bli överbelastat de sista två dagarna.

   Vi godkänner inte inlämningar per e-post, men du får gärna ställa frågor per e-post. Vår e-postadress är kulturstod@kultur.goteborg.se.