Författarstipendier

Två författare kan få ett särskilt arbetsstipendium om 50 000 kronor från kulturnämnden.

Senaste deadline var den 16 november 2016. Beslut tas av kulturnämnden mars/april, och stipendierna delas ut under högtidliga former på Börsen i maj 2017.

Nästa ansökningsdag är den 15 november 2017. Stipendierna delas ut i maj 2018.

  Information och regler

  Du kan söka författarstipendium om du

  • skriver skönlitterära verk på svenska för barn, ungdom eller vuxna. Till skönlitterära verk räknas romaner, noveller, dramatik, lyrik och serier.
  • översätter skönlitterära verk från annat språk till svenska för barn, ungdom eller vuxna.
  • har gett ut/översatt minst ett skönlitterärt verk under de senaste fem åren.

  För dramatiker gäller att du ska ha skrivit eller översatt minst två verk som har uppförts eller sänts i professionella sammanhang under de senaste fem åren.

  Detta gäller:

  • Du ska vara folkbokförd och konstnärligt verksam i Göteborg.
  • Du ska ha konstnärlig utbildning eller ha bedrivit dokumenterad och professionell konstnärlig verksamhet av hög kvalitet under minst tre år. Dokumenterad konstnärlig verksamhet innebär att du ska vara/har varit recenserad, kontrakterad eller representerad i olika konstnärliga sammanhang.
  • Du kan inte få stipendium om du har statlig inkomstgaranti för din konstnärliga yrkesverksamhet.
  • Om du har fått kulturnämndens stipendium under de senaste åtta åren kan du inte få det igen. Du kan heller inte få stipendium om du fortfarande studerar.

  Här finns de riktlinjer vi går efter: Arbetsstipendium för författare, riktlinjer

   Så här gör du

   Ansökan om författarstipendium ska vara hos oss på kulturförvaltningen senast onsdag den 15 november 2017 kl 12.00. Stipendiet delas ut i maj 2018. Var ute i god tid med din ansökan. Ansökningssystemet kan bli överbelastat de sista två dagarna.

   Ansök här

   Inlämning per e-post godkänns inte, men du får gärna ställa frågor till oss den vägen. E-postadressen är kulturstod@kultur.goteborg.se.