Författarstipendier

Tre författare får särskilt arbetsstipendium om 50 000 kronor från kulturnämnden. Nästa ansökningstid ligger hösten 2018. Deadline för ansökningar är den 15 november 2018 kl 12.00. Beslut fattas av kulturnämnden mars/april, och stipendierna delas ut under högtidliga former i maj 2019.

Information och regler

Du kan söka författarstipendium om du

 • skriver skönlitterära verk på svenska för barn, ungdom eller vuxna, eller om du är författare av essäistik. Till skönlitterära verk räknas romaner, noveller, dramatik, lyrik och serier. Till essäistik räknas även kvalificerad kulturjournalistik.
 • översätter skönlitterära verk från annat språk till svenska för barn, ungdom eller vuxna.
 • har gett ut/översatt minst ett skönlitterärt verk under de senaste fem åren.

För dramatiker gäller att du ska ha skrivit eller översatt minst två verk som har uppförts eller sänts i professionella sammanhang under de senaste fem åren.

Detta gäller:

 • Du ska vara folkbokförd och konstnärligt verksam i Göteborg.
 • Du ska ha konstnärlig utbildning eller ha bedrivit dokumenterad och professionell konstnärlig verksamhet av hög kvalitet under minst tre år. Dokumenterad konstnärlig verksamhet innebär att du ska vara/har varit recenserad, kontrakterad eller representerad i olika konstnärliga sammanhang.
 • Du kan inte få stipendium om du har statlig inkomstgaranti för din konstnärliga yrkesverksamhet.
 • Om du har fått kulturnämndens stipendium under de senaste åtta åren kan du inte få det igen. Du kan heller inte få stipendium om du fortfarande studerar.

Här finns de riktlinjer vi går efter: Arbetsstipendium för författare, riktlinjer

  Så här gör du

  Ansökan om författarstipendium ska vara hos oss på kulturförvaltningen senast torsdag den 15 november 2018 kl 12.00. Stipendiet delas ut i maj 2019. Var ute i god tid med din ansökan. Ansökningssystemet kan bli överbelastat de sista två dagarna.

  Ansök här

  Inlämning per e-post godkänns inte, men du får gärna ställa frågor till oss den vägen. E-postadressen är kulturstod@kultur.goteborg.se.