Projektstöd

Det finns flera olika sorters stöd för dig som vill arrangera ett kulturprojekt i Göteborg. För att få beviljat stöd ska projekten främja ett mångsidigt kulturliv av hög konstnärlig kvalitet. I år kan man även kan ansöka om projektstöd för sommarlovsaktiviteter.

Det finns tre olika sorters projektstöd:

 • Det stora projektstödet, som du ansöker om här, fördelas två gånger om året.
 • Projektstöd Pronto som kan sökas fyra gånger om året.
 • Det finns också ett särskilt projektstöd för Interkulturella projekt .
 • Under 2017 finns även ett extra projektstöd för sommarlovsprojekt.

Vad kan stödet användas till?

Projektstödet kan användas för att producera ett konstnärligt verk och omfattar planering, förberedelser och genomförande samt en publik presentation, till exempel en utställning, filmproduktion, föreställning eller konsert.

Stödet går till projekt som:

 • är nyskapande inom sin genre
 • vänder sig till en publik i Göteborg
 • når nya publikgrupper eller arbetar gränsöverskridande.
 • ökar kontaktytorna mellan olika grupper i samhället
 • sker i samverkan med andra aktörer
 • främjar nätverksarbete.
 • har flera finansiärer.

Hur mycket kan du söka?

Det finns ingen övre gräns för hur mycket pengar du kan söka för det stora projektstödet.

Vem kan få projektstöd?

Sökande ska vara en juridisk person eller fysisk person med F-skattsedel.

Många ansöker om projektstöd. Det betyder tyvärr att alla som söker inte får stöd.

Vem kan inte få projektstöd?

Offentligt finansierade institutioner, förvaltningar eller bolag kan inte beviljas stöd från kulturnämnden. Projekt inom utbildningar kan heller inte få stöd och ej heller organisationer och företag registrerade i utlandet.

Ansökningstider

Du kan söka det stora projektstödet två gånger per år.

Ansökningstider för 2018 är onsdag 15 mars och måndag 17 september. Ansökan skall vara inne senast kl 12.00 (mitt på dagen). Var ute i god tid med din ansökan. Ansökningssystemet kan bli överbelastat de sista två dagarna.

Special-stödet Sommarlov återkommer ev. år 2018 och då med deadline 7 mars kl 12.00. Beslut om att öppna stödformen tas i februari 2018.

Ibland kan det vara svårt att själv avgöra om projektet är av sådant slag att det kan få stöd. I sådana fall kan ni gärna kontakta oss för att diskutera projektet.

Här finns kontaktuppgifter

  Så fungerar det

  När du klickar på länken för att ansöka kommer du till en sida utanför goteborg.se. Har du sökt tidigare loggar du in med dina användaruppgifter. Är det första gången behöver du skapa ett användarkonto. Du skapar kontot som privatperson.

   Ansök här