Ateljéstöd

Ateljéstöd är ett hyresbidrag till dig som hyr en ateljé för din konstnärliga verksamhet. Syftet är att underlätta för yrkesverksamma konstnärer som är bosatta i Göteborg och på så sätt bidra till att utveckla stadens professionella kulturliv.

Vem kan få ateljéstöd?

Stödet är personligt och skattepliktigt. Det kan gå till dig som har
a) konstnärlig högskoleutbildning om minst tre år inom fri konst, konsthantverk eller foto, vilken avslutats högst tre år innan ansökan.
eller
b) minst treårig dokumenterad erfarenhet genom en genomförd separatutställning i Sverige eller i utlandet, arbetsstipendium från Konstnärsnämnden, offentligt konstnärligt gestaltningsuppdrag, större samlingsutställning t.ex. internationell konstbiennal, större konstmuseum eller motsvarande konsthantverkssammanhang.

Din ateljé ska ligga i Göteborgs kommun och du ska vara folkbokförd i Göteborg.

Din ateljéhyra ska vara minst 14 400 kr per år / 1 200 kr per månad inkl moms.

Bedömning

En sammantagen bedömning görs i samråd med en referensgrupp bestående av tre personer avseende ovan ställda kriterier, en konstnärlig bedömning samt med hänsyn till de övergripande riktlinjerna för kulturstöd.

Arbetsprover

I ansökan ska du uppge en webbsida där dina verk presenteras, alternativt ladda upp minst ett arbetsprov.

Hur mycket kan du få?

Budgeten för ateljéstöd delas lika mellan de som beviljas stöd och årsbeloppet kan variera år från år.

Ansökningstider

Ansökan ska vara inne senast 31 augusti 2018 kl 12:00 via vår e-tjänst. Var ute i god tid med din ansökan. Ansökningssystemet kan bli överbelastat de sista två dagarna.

Observera att du inte ska lämna in en ansökan om du redan befinner dig en pågående treårsperiod med ateljéstöd.

Kolla gärna i handboken för ytterligare information!

Besluten fattas senast i november månad för det år som stödet gäller.

Ansökan

Ansök i e-tjänsten här

    Filer och dokument