Kulturstöd, stipendier

Kulturstödet riktas i första hand till projekt i Göteborg som bedöms vara av konstnärlig och kulturpolitisk betydelse.Det finns fler olika typer av kulturstöd du kan söka. Innan du ansöker behöver du läsa vad som gäller för det typ av stöd du är intresserad av. Du ansöker direkt på webben.

Det finns flera olika sorters stöd för dig som vill arrangera ett kulturprojekt i Göteborg. För att få beviljat stöd ska projekten främja ett mångsidigt kulturliv av hög konstnärlig kvalitet. I år kan man även kan ansöka om projektstöd för sommarlovsaktiviteter.

Projektstöd Pronto är ett lite snabbare och mindre projektstöd som du kan söka fyra gånger om året. Stödet ska gå till konst- och kulturprojekt med lite kortare framförhållning.

En snabb slant är stipendiet för dig som är ung och som vill anordna en utställning, en konsert eller något annat kulturevenemang. Men du måste vara ute i god tid, minst en månad innan du vill genomföra ditt evenemang.

Det finns flera olika sorters stöd för dig som vill arrangera ett kulturprojekt i Göteborg. Om din förening planerar ett kulturarrangemang som innebär möten och samverkan mellan olika grupper, och riktar sig till andra än den egna föreningens medlemmar kan ni söka det interkulturella projektstödet.

Ateljéstöd är ett hyresbidrag till dig som hyr en ateljé för din konstnärliga verksamhet. Syftet är att underlätta för yrkesverksamma konstnärer som är bosatta i Göteborg och på så sätt bidra till att utveckla stadens professionella kulturliv.

Konstnärlig verksamhet i Göteborg som är av hög kvalitet och angelägen för sina målgrupper kan få verksamhetsstöd. Stödet kan också ges till kulturverksamheter som bedöms vara särskilt kulturpolitiskt värdefulla för Göteborgs Stad. Stöd beviljas för ett eller tre år.

Göteborgs Stad har två olika typer av projektstöd för film. Samtliga ansökningar för filmproduktion sker direkt via webben. Det finns dessutom ett särskilt stöd till innovation och utveckling av film som söks från Media Arena vid Lindholmen Science Park.

Här hittar du besluten för våra projektstöd , verksamhetsstöd och våra stipendier.

Författare, journalister och konstnärer världen över blir förföljda, hotade och fängslade för att de brukar sitt fria ord. Göteborgs Stad erbjuder sedan 1996 en förföljd författare fristad. Fristadsprogrammet innebär att författaren – som också kan vara en journalist, dramatiker eller skribent av annat slag – ett stipendium och en lägenhet att bo i under två år. Han eller hon får i lugn och ro ägna sig åt sitt skrivande här i staden under denna period.