Ansök om bidrag till föreningar inom idrott och fritid

Har din förening verksamhet för barn, unga, pensionärer eller personer med funktionsvariation? Då kan du söka bidrag från och få rådgivning av idrotts- och föreningsförvaltningen.

Bidrag till föreningar

Föreningar med verksamhet för barn, unga, pensionärer eller personer med funktionsvariation kan bland annat söka bidrag för:

 • aktiviteter
 • utbildningar
 • ledarutveckling
 • lokaler och anläggningar

Mer information om de olika bidragstyperna

Råd och stöd till föreningar

Behöver din förening rådgivning i någon fråga så försöker idrotts- och föreningsförvaltningen hjälpa till. Det kan till exempel handla om ledar- eller medlemsrekrytering, verksamhetsutveckling eller lokaler.

Mer information om vilken rådgivning din förening kan få

  Regler och ansökningstider

  Föreningen måste oftast vara bidragsgodkänd

  För att kunna söka bidrag måste en förening, med vissa undantag, vara bidragsgodkänd. Att vara bidragsgodkänd innebär att föreningen uppfyller vissa krav, bland annat ska verksamheten riktas mot barn, ungdomar, pensionärer eller personer med funktionsvariation, vara ideell och demokratiskt uppbyggd.

  Information om vad som krävs för att bli bidragsgodkänd

  Om din förening inte tidigare fått bidrag från idrotts- och föreningsförvaltningen, måste föreningen skicka in en ansökan om att bli detta.

  Här hittar du blanketten Ansökan om att bli bidragsgodkänd förening

  Bidragsregler

  Här får du mer information om vilka bidrag din förening kan söka och de regler som gäller.

  Bidragsregler 2017

  Bidragsregler 2018

  Viktiga datum för föreningsbidrag

  Vissa bidrag kan din förening söka när som helst, andra måste föreningen söka före ett bestämt datum.

  Bidrag med löpande ansökningstid

  • Anläggningsstöd
  • Startbidrag
  • Utbildningsbidrag
  • Utvecklingsbidrag

  Bidrag med sista ansökningsdatum

  • Aktivitetsbidrag - söks varje halvår, senast 25 februari och 25 augusti
  • Lokalbidrag - söks senast 1 mars
  • Särskilt driftsbidrag - söks senast 31 augusti
  • Särskilt verksamhetsbidrag - söks senast 31 augusti
  • Mentorsbidrag - söks senast 31 oktober

   Så här gör du