Låna talböcker

För dig som har svårt att läsa finns talböcker. Talböcker är inlästa böcker som du kan lyssna på. Det finns ett stort och brett urval av talböcker att välja bland.

Talböcker är böcker som är inlästa för dig som har svårt att läsa tryckt text. Talböcker får du låna som har läs- och skrivsvårigheter, synnedsättning eller annan läsnedsättning.

För att låna talböcker på biblioteket behöver du ett talbokslånekort. Det skaffar du dig på biblioteket. Du behöver inte visa upp något intyg för att få ett talbokslånekort.

  Information och regler

  • Talböcker är böcker som är inlästa för dig som har svårt att läsa tryckt text.
  • Talböcker får du låna som har läs- och skrivsvårigheter, synnedsättning eller annan läsnedsättning.
  • Talböcker lånar du med ett talbokslånekort. Det skaffar du dig på biblioteket.

  Så här gör du

  1. Skaffa dig ett talbokslånekort

   Innan du börjar låna talböcker måste du ha ett talbokslånekort. Ett talbokslånekort får du på biblioteket. Du behöver inte visa upp något intyg på att du har rätt att låna talböcker.

  2. Skaffa dig ett nedladdningskonto

   När du har ett talbokslånekort kan du skaffa dig ett eget nedladdningskonto hos Myndigheten för tillgängliga mediers mediawebb, Legimus. För att registrera dig för ett nedladdningskonto måste du boka en tid på ett bibliotek. Du kan också komma på talboksdrop-in, då behöver du inte boka en tid. Om du är under 18 år så måste en målsman skriva under ett avtal när du registreras. Du kan inte registrera dig för ett nedladdningskonto på Stadsbiblioteket 300m2.