Hitta biblioteken

Här hittar du öppettider och adresser till Göteborgs bibliotek och bokbussar. Du kan låna och lämna på alla bibliotek med samma bibliotekskort. Om du saknar något på ditt vanliga bibliotek kan du alltid beställa in från ett annat.

Filtrera

Kärra bibliotek

Folkbibliotek

Foto: M. Larsson

Biblioteket är mötesplatsen för kultur och information mitt i Kärra centrum. Här hittar du böcker, tidskrifter, dagstidningar, språkkurser, film och spel. Utöver detta kan du beställa hit media från andra bibliotek eller lämna inköpsförslag. Det finns datorer med skrivare, kopiator med skannerfunktion till epost, samt ett trådlöst nätverk. Välkommen på kulturprogram och utställningar för vuxna och barn!

Ändrade öppettider

 • BeskrivningMåndag 27 november 11-19
  Måndag 25 december stängt
  Tisdag 26 december stängt
  Måndag 1 januari stängt
  Fredag 5 januari 10-15


Ungdoms- och skolbibliotekarie

 • Telefon 031-366 94 64
 • E-postadresskarra.bibliotek@norrahisingen. goteborg.se
 • BeskrivningUngdomsbibliotekarien arbetar lässtimulerande och arrangerar programverksamhet åt unga, från 10 år och uppåt, med Bokjuryn, Sommarboken och Skapande skola.

  Från och med april 2017 är 25% av ungdomstjänsten avsatt för skolbiblioteksverksamhet för Klarebergsskolans elever. De nio pedagogiska arbetsuppgifter som skolbibliotekspersonal ska tillhandahålla är enligt Skolbibliotek 2012 (2012, s. 23):
  1. Undervisar elever i informationssökning.
  2. Undervisar eleverna i källkritik.
  3. Ordnar läsfrämjande aktiviteter.
  4 Fjärrlånar vid behov.
  5. Planerar medieinköp tillsammans med lärarna.
  6. Deltar i planeringsmöten med lärarna.
  7. Gör insatser för elever med lässvårigheter.
  8. Hjälper med nivåanpassat material för skolarbetet.
  9. Hjälper med nivåanpassat material för läsning utanför skolarbetet.

Boken kommer

 • Telefon 031-366 94 62
 • E-postadresskarra.bibliotek@norrahisingen. goteborg.se
 • BeskrivningBoken kommer är en service till dig som inte själv kan komma till biblioteket på grund av ålder eller funktionshinder. En gång per månad besöker biblioteket dig och hämtar/lämnar dina böcker. Vill du anmäla dig till denna service som Kärra bibliotek erbjuder, kontakta Katarina tel. 366 94 60.

Barnbibliotekarie

 • Telefon 031-366 94 62
 • E-postadresskarra.bibliotek@norrahisingen. goteborg.se
 • BeskrivningBarnbibibliotekarien är kontaktperson till förskolor och årskurs 1-3.

  Barnens första bok delas ut i samarbete med BVC.

  6-årsboken delas ut till alla 6-åringar i samband med en biblioteksvisning då de får sitt första bibliotekskort.

  I årskurs 3 delar biblioteket ut en bok med stöd från Göteborgs Stads Kulturnämnd och Statens Kulturråd. Genom bokgåvan vill Göteborgs Kulturnämnd ”betona bokens betydelse för barns möjlighet att utveckla fantasi och språkförmåga vilket är nödvändiga färdigheter för att kunna hävda sina åsikter och rättigheter.”

Enhetschef

Information

Bibliotekarie

Bokbussen

 • Telefon 031-366 94 60
 • AdressKärra Centrum 21
 • E-postadresskarra.bibliotek@norrahisingen. goteborg.se
 • BeskrivningBokbussen Tur A i Kärra:
  Gerrebacken/Töltvägen tisdagar 18.15-18.50
  Ridhästvägen/Friarelyckan tisdagar 18.55-19.30

Utrustning

 • BeskrivningPublika datorer, med svartvit skrivare, som du loggar in på med hjälp av bibliotekskort+PIN-kod
  Kopiering och skanner till epost
  USB-minnen 7-dagars lånetid
  Trådlöst nätverk "Biblioteket" logga in med bibliotekskort+PIN-kod
  Talboksspelare 3-veckors lånetid
  Elmätare 3-veckors lånetid
  Frisbeegolf utlån. Det ligger en 18-håls Frisbeegolfbana i närheten.
  Gångstavar 3-veckors lånetid
 • Måndag 10-19
  Tisdag 10-17
  Onsdag 10-16
  Torsdag 10-19
  Fredag 10-16

  Ändrade öppettider se nedan