Börja tala – hitta språket

Den viktigaste personen för ditt barns språkutveckling är du! Språket utvecklas i samspel med dig och andra personer i barnets närhet. I det första gemensamma leendet och ögonmötet bekräftar du att du vill förstå och är nyfiken på vad ditt barn vill säga. Kommunikationen är en viktig förutsättning för språkutvecklingen.

Sång och musik är en början

Att sjunga och ramsa är den bästa språkstart du kan ge ditt barn! Visorna lär barnen ord, rytmer, rim och upprepade mönster. Musiken kan sjungas, nynnas och tröstas fram eller skrattas, flamsas och spelas upp. Rimmare blir läsare! Barn som lärt sig att bro och sko rimmar får lättare att känna igen andra rimord, senare när de börjar läsa.

Läs högt för barnet

Högläsning kan du börja med tidigt! Pekboken kan läsas från 1 månads ålder. Välj böcker med tydliga bilder eftersom synen inte är fullt utvecklad.

Efter cirka 1,5 år vill barnet gärna läsa om samma bok. Ha tålamod och läs den flera gånger till om det behövs. Varje gång landar en ny språklig insikt hos barnet. Det kan handla om bildkomposition, ordföljd eller den där sidan i boken "där det är så spännande".

Kom ihåg att det är du som är stjärnan som läser så bra att ditt barn vill höra mer och mer. Vilken fantastisk känsla!