För barn

Här kan du se vad som händer för barn och föräldrar på biblioteken! De flesta bibliotek arrangerar till exempel sagostunder, sångstunder, babymassage och olika workshops. Det mesta som händer på biblioteken har fri entré.

Du som är nybliven förälder är välkommen till föräldraträffar på ditt närmaste bibliotek. Du kommer att få en trevlig stund med andra föräldrar och barn.

Barn idag växer upp med skriven text runt omkring sig. I böcker, med leksaker, dataspel, teveprogram, tidningar, skyltar med mera. Barn är ofta snabba att själva skaffa sig kunskap om läsande och skrivande om de får rätt stöd i samspel med vuxna och andra barn.

Den viktigaste personen för ditt barns språkutveckling är du! Språket utvecklas i samspel med dig och andra personer i barnets närhet. I det första gemensamma leendet och ögonmötet bekräftar du att du vill förstå och är nyfiken på vad ditt barn vill säga. Kommunikationen är en viktig förutsättning för språkutvecklingen.