Dina rättigheter som konsument

Det finns många regler som skyddar dig som konsument när du köper varor och tjänster. Här kan du bland annat läsa om vad du gör om en vara eller tjänst du köpt inte är som du förväntade dig eller har gått sönder. Du kan också läsa om vart du kan vända dig om du vill få ditt ärende prövat.

Reklamation

En reklamation innebär att du meddelar säljaren att du inte är nöjd med varan eller tjänsten som du köpt. Enligt konsumentköplagen har du alltid rätt att reklamera ett fel på en vara du köpt i tre år från köpet. Varan kan ha en garanti som är kortare eller längre än tre år, men den förkortar inte den lagstadgade reklamationstiden. Har du köpt en tjänst kan du i vissa fall reklamera i tio år från köpet

Tre års reklamationsrätt för varor

Enligt konsumentköplagen har du alltid rätt att reklamera ett fel på en vara du köpt i tre år från köpet. Varan kan ha en garanti som är kortare eller längre än tre år, men den förkortar inte den lagstadgade reklamationstiden.

Fel på en vara inom sex månader

Fel på en vara som du köpt, och som visar sig inom sex månader anses alltid vara ursprungliga fel om inte företaget kan bevisa att du själv orsakat felet. Det är då säljaren som ska bevisa att du förstört varan om han eller hon anser att felet inte är ursprungligt.

Fel på en vara efter mer än sex månader från köpet

Om ett fel visar sig mer än sex månader efter det att du fick hem varan är det du som ska bevisa att varan har ett ursprungligt fel. Om varan slutat fungera under den tid som den normalt ska hålla är beviskraven låga. Kan du visa att du inte använt den på ett felaktigt sätt, att det saknas tecken på att du misskött varan eller att den råkat ut för en olyckshändelse räcker det normalt som bevisning.

Tre eller tio års reklamationsrätt för tjänster

Har du köpt en tjänst av ett företag är din reklamationstid antingen tre eller tio år.

 • tre år gäller om du låtit någon laga en vara till exempel reparation av en bil eller tv.
 • tio år gäller om tjänsten är ett arbete på mark, byggnader eller andra fasta saker till exempel hantverkstjänster i din bostad.

Vänta inte med att klaga

En reklamation måste göras "inom skälig tid" efter det att du har upptäckt felet. Om du reklamerar inom två månader har det skett i rätt tid. Skälig tid kan vara längre än två månader om du har giltig orsak, till exempel att du varit sjuk eller på en resa. Tänk på att alltid försöka reklamera så snart som möjligt.

Om företaget inte bryr sig om ditt klagomål är det bra att göra en skriftlig reklamation. Behåll en kopia av reklamationen så att du i efterhand kan visa när du reklamerat och vad du har klagat på. På Hallå Konsuments webbplats finns en brevmall.pdf du kan använda när du ska klaga.

Vad kan du kräva när det är fel på en vara?

Om det är fel på din vara kan du i första hand kräva att få varan reparerad eller en omleverans (ny felfri vara), om det kan göras utan oskälig kostnad för företaget. Om felet återkommer, eller reparationen inte lyckas, behöver du inte acceptera mer än två reparationsförsök av samma fel, eller något fler försök om det är olika fel. På Hallå konsuments webbplats hittar du mer information om vad du kan kräva när du reklamerar en vara.

Konsumentköplagen

I konsumentköplagen står vilka rättigheter du har som konsument när du köper en vara av ett företag. I lagen hittar du bland annat vilka regler som gäller om du inte är nöjd med varan och vad du då kan kräva av säljaren. På Konsumentverkets webbsida om Konsumentköplagen kan du läsa mer om vad som gäller. Hela lagtexten hittar du hos Sveriges Riksdag.

Vad kan du kräva när det är fel på en tjänst?

Har du anlitat till exempel en hantverkare eller någon som gör en reparation på dina saker gäller konsumenttjänstlagen. Blir det fel har du alltid rätt att reklamera tjänsten du köpt i tre år från köpet. Gäller tjänsten ett arbete på mark, byggnader eller andra fasta saker, till exempel hantverkstjänster i din bostad, kan du reklamera fel som du upptäcker inom tio år efter att arbetet var avslutat.

Konsumenttjänstlagen gäller:

 • arbete på lösa saker, till exempel reparation av bil eller tv
 • arbete på fast egendom, som är byggnader och mark till exempel husrenoveringar eller målningsarbeten
 • förvaring av lösa saker, till exempel magasinering av möbler eller förvaring av båt.

Du kan kräva att få ett fel åtgärdat utan kostnad. Går det inte att åtgärda felet kan du få ett prisavdrag. Du har också rätt att hålla inne betalningen som säkerhet för ditt krav.

Konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen gäller när du som konsument låter ett företag utföra ett arbete på en sak eller på din fastighet, eller förvara en sak åt dig. I Konsumentverkets information om Konsumenttjänstlagen kan du läsa mer om vad som gäller om det blir fel och vilka rättigheter du har. På sidan Om boende hittar du speciell information för dig som har problem med hantverkare. Hela lagtexten hittar du hos Sveriges Riksdag.

Här kan du få ditt ärende prövat

Allmänna reklamationsnämnden ARN

Allmänna reklamationsnämnden är en statlig myndighet som avgiftsfritt prövar tvister, oenigheter mellan konsumenter och näringsidkare. Om du är i en tvist med en företagare kan du anmäla tvisten till ARN. Nämnden fungerar ungefär som en domstol. I nämnden behandlas alla tvister skriftligt. Nämnden pratar därför inte med parterna, dig och företaget. Några vittnesförhör görs inte. Nämndens beslut är en rekommendation om hur de anser att tvisten bör lösas. På Allmänna reklamationsnämndens webbplats finns information om vilka tvister de prövar, hur du gör en anmälan och hur ett ärende går till.

Domstol

Du kan även vända dig till domstol för att få en tvist prövad. Detta gör du genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Att lämna in en stämningsansökan kostar som utgångspunkt 900 kronor om det tvisten gäller är mindre än 22 150 kr. Läs mer om exempelvis hur en rättegång går till, vem som får betala rättegångskostnaderna, om rättshjälp och rättsskydd på Domstolsverkets webbplats.

Om du har frågor om vad du ska tänka på innan du anmäler ett företag till Allmänna reklamationsnämnden eller till tingsrätten så kan vi på Konsument Göteborg hjälpa till att svara på dina frågor. Våra kontaktuppgifter hittar du nedan.

Frågor och svar

Kontakta konsumentrådgivningen

 • Telefonnummer031-368 08 00
 • Telefontidermån-tor 9-12
 • Fax031-368 08 48
 • BesöksadressEkelundsgatan 1
 • Besökstider Mån-tors 9-12
 • PostadressBox 11364404 28 Göteborg
Fler kontaktuppgifter och karta