Konsumentinformation om boende och hantverkare

Ska du köpa hus eller bostadsrätt? Vilken skyldighet har en mäklare, och vad är dolda fel? Ska du anlita en hantverkare eller har du redan gjort det och fått problem? Konsumentfrågor om ditt boende kan vara många och av olika karaktär. Här ger vi dig vägledning och länkar till oberoende och nyttig information.

Köpa bostad

Förmodligen hinner du gå på många visningar innan du hittar bostaden som motsvarar dina drömmar. Det är viktigt att du ställer frågor och jämför priser, exempelvis vad en räntehöjning av ett eventuellt lån innebär för dig. För att veta om du klarar av lånen på bostaden bör du göra en budget för hushållets kostnader. Om du inte vet hur du ska ställa upp en budget eller behöver privatekonomisk rådgivning kan du vända dig till Göteborg stads kostnadsfria budget- och skuldrådgivning.

Om det är flera som är intresserade av en bostad brukar det bli budgivning. Hur en budgivning ska gå till eller hur länge den ska pågå bestämmer säljaren tillsammans med mäklaren. Säljaren behöver inte sälja till den som lägger det högsta budet eller till det pris som angetts i en eventuell annons.

Att bo i en bostadsrätt innebär att du är medlem i en bostadsrättsförening och tillsammans med de andra medlemmarna är ägare av hela fastigheten. Därmed har du ett delat ansvar för att hela fastigheten sköts. Innan köpet är det därför viktigt att inte bara kontrollera själva lägenheten, utan även huset och föreningens ekonomi samt skötsel av fastigheten.

Undersökningsplikt

Det är viktigt att komma ihåg att du som köpare av hus eller bostadsrätt som regel har en omfattande undersökningsplikt. Att säljaren redan har besiktigat bostaden innebär inte per automatik att din undersökningsplikt försvinner. Som köpare måste du normalt anlita en egen besiktningsman för att uppfylla din undersökningsplikt. Om du inte har undersökt bostaden innan köpet, kan det bli svårt att rikta krav mot säljaren om fel i bostaden upptäcks i efterhand.

På webbsidan Om boende kan du få mer utförlig information från Boverket och Konsumentverket om köp av bostad.

Anlita hantverkare

När du anlitar en hantverkare gäller konsumenttjänstlagen. Enligt denna har du reklamationstjänst i tre eller 10 år. Du kan om det är fel på tjänsten kräva att få felet åtgärdat utan kostnad. Går det inte att åtgärda felet kan du få ett prisavdrag. Du har också rätt att hålla inne betalningen som säkerhet för ditt krav. Lagen ger dig också rättigheter angående priset på tjänsten, om du och företaget inte har avtalat om fast pris. Prisuppgift som lämnas till en konsument ska alltid vara inklusive moms.

Fel som riskerar att uppstå kan du undvika genom att vara noggrann redan innan du beställer tjänsten. Ta in flera offerter och jämför. Billigast behöver inte vara bäst! För att vara säker på att avtalet mellan dig och hantverkaren följs bör avtalet göras skriftligt. På detta sätt kan du vid behov bevisa vad ni kommit överens om. På Konsumentverkets hemsida kan du hitta ett standardavtal som du kan använda när du anlitar en hantverkare.

Tips om du anlitar en hantverkare

  • Kontrollera så att hantverkaren har f-skatt och är momsregistrerad. Detta kan du göra på allabolag.se.
  • Fråga hantverkaren om de har ansvarsförsäkring och hos vilket bolag.
  • Kontakta Kronofogden och Skatteverket för att höra om företaget har obetalda skulder eller pågående indrivningar.
  • Anlita aldrig någon som utför svartjobb. Du kan råka illa ut och även bli skadeståndsansvarig om hantverkaren skulle skada sig vid utförandet av jobbet.
  • Var misstänksam om priset på en offert ligger väldigt lågt i förhållande till de övriga. Är det något som inte ingår? Är firman seriös?
  • Betala inte i förskott, det försämrar dina möjligheter vid en reklamation.

Om du har frågor om din bostad, vad du kan kräva vid en felaktig tjänst eller behöver råd innan du exempelvis anlitar en hantverkare kan du kontakta Konsument Göteborg om du är bosatt i Göteborg, Ale, Öckerö, Mölndal eller Partille. Våra kontaktuppgifter hittar du nedan.

Bor du i en annan kommun hittar du kontaktuppgifter på Konsumentverkets webbplats.

    Frågor och svar