Val och folkomröstningar i Göteborg

Den 14 september 2014 var det val till riksdag, kommun och landsting samt folkomröstning i Göteborg om trängselskatt.

Kommunfullmäktige i Göteborg beslutade att det inom Göteborgs kommun skulla hållas en rådgivande folkomröstning om trängselskatten i Göteborg. Folkomröstningen genomfördes i samband med valen till riksdag, kommun och landsting söndagen den 14 september 2014.