Kvalitetsutveckling

Här kan du hitta, granska och jämföra olika typer av kommunal verksamhet i Göteborgs Stad och i hela landet.

Med hjälp av regelbundna enkätundersökningar vill Göteborgs Stad förbättra sina verksamheter.

Brukarrevision är ett verktyg för kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling. Revisionen går ut på att brukare intervjuar brukare. Den fokuserar på frågor om bemötande, delaktighet och inflytande.