Kvalitetsutveckling

Här kan du se och jämföra kommunal samhällsservice i Göteborg. Både kommunala och fristående utförare finns med.

Med hjälp av regelbundna enkätundersökningar vill Göteborgs Stad förbättra sina verksamheter.

Brukarrevision är ett verktyg för kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling. Revisionen går ut på att brukare intervjuar brukare. Den fokuserar på frågor om bemötande, delaktighet och inflytande.