Kvalitetsutveckling

Här kan du hitta, granska och jämföra olika typer av kommunal verksamhet i Göteborgs Stad och i hela landet.

Med hjälp av regelbundna enkätundersökningar vill Göteborgs Stad förbättra sina verksamheter.