Delårsrapporter

I augusti varje år lämnar Göteborgs Stad en så kallad delårsrapport. Delårsrapporten är en uppföljning av ekonomin för Göteborgs Stads verksamheter.

Delårsrapporten visar det ekonomiska läget

Delårsrapporten är en sammanställning av det ekonomiska läget i Göteborgs Stads nämnder och bolag för årets första åtta månader. Rapporten innehåller också en prognos över hur det ekonomiska resultatet förväntas bli den 31 december.

Delårsrapport 2015 för Göteborgs Stad

Delårsrapport 2014 för Göteborgs Stad

Delårsrapport 2013 för Göteborgs Stad

Delårsrapport 2012 för Göteborgs Stad

Delårsrapport 2011 för Göteborgs Stad

Delårsrapport 2010 för Göteborgs Stad

Delårsrapport 2009 för Göteborgs Stad