Delårsrapporter och övriga uppföljningsrapporter

I augusti varje år lämnar Göteborgs Stad en så kallad delårsrapport. Delårsrapporten är en uppföljning av ekonomin för Göteborgs Stads verksamheter. Dessutom sammanställer Göteborgs Stad ytterligare uppföljningsrapporter vid flera tillfällen.

Delårsrapporten visar det ekonomiska läget

Delårsrapporten är en sammanställning av det ekonomiska läget i Göteborgs Stads nämnder och bolag för årets första åtta månader. Rapporten innehåller också en prognos över hur det ekonomiska resultatet förväntas bli den 31 december.

Delårsrapport 2016 för Göteborgs Stad

Delårsrapport 2015 för Göteborgs Stad

Delårsrapport 2014 för Göteborgs Stad

Delårsrapport 2013 för Göteborgs Stad

Delårsrapport 2012 för Göteborgs Stad

Delårsrapport 2011 för Göteborgs Stad

Delårsrapport 2010 för Göteborgs Stad

Delårsrapport 2009 för Göteborgs Stad

Göteborgs stads övriga uppföljningsrapporter

Att lämna årsredovisning och delårsrapport varje år är ett lagkrav. Göteborgs Stad sammanställer dessutom ytterligare uppföljningsrapporter vid flera tillfällen. Uppföljngsrapporterna har olika innehåll under året. Utöver ekonomi och personal kan fokus vara på olika verksamhetsområden och målen i kommunfullmäktiges budget.

Här kan du ta del av Uppföljningsrapport 2-2017 för Göteborgs Stad