Kommunfakta

Här finns information om Göteborgs Stads ekonomi och budget. Du hittar också information om vår befolkning, statistik och historia.

Göteborg är administrativt indelad i tio stadsdelsnämnder. Varje stadsdelsnämnd har ett geografiskt avgränsat verksamhets- och ansvarsområde.

Här hittar du statistik som beskriver Göteborgsbefolkningens sammansättning och utveckling både för staden som helhet samt för stadens olika delområden. Du kan välja att själv hämta statistik ur vår statistikdatabas eller ladda ner något av våra färdiga områdesfaktablad, Göteborgsbladet är troligtvis det mest kända. Dessutom finns detaljerade kartor för stadens delområden, samt information om stadens administrativa områdesindelning.

Rådhuset vid Gustaf Adolfs Torg är Göteborgs stadshus och där sitter den politiska ledningen. Rådhuset har byggts om och renoverats varsamt för att behålla sin speciella karaktär. Ombyggnaden av Rådhuset har rönt stort intresse långt utanför Göteborg.

Platserna i kommunfullmäktige fördelas efter hur många röster som varje parti får i kommunvalet vart fjärde år. Under mandatperioden 2015-2018 är det Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ som styr staden.

Göteborgs Stad arbetar med direktsänd webb-TV. Det går också bra att se och lyssna på sändningarna i efterhand.

Visste du att Drottninggatan en gång hette Holländaregatan? Eller att Göteborg haft både en Smultrongata och en Småskolegata?

Vårt Göteborg är samlingsnamnet på Göteborg Stads egna nyhetskanaler. På nättidningen vartgoteborg.se publiceras varje vardag nyheter om och från staden. Magasinet Vårt Göteborg kommer ut fyra  gånger per år. Där får du veta mer om vad som är på gång i staden. Magasinet Vårt Göteborg delas ut gratis till alla hushåll i Göteborg.