Interimistisk grundskolenämnd

Göteborgs Stads interimistiska grundskolenämnd är en tillfällig nämnd som bildades den 14 september 2017.