Interimistisk förskolenämnd

Göteborgs Stads interimistiska förskolenämnd är en tillfällig nämnd som bildades den 14 september 2017.